Klik hieronder om de handleiding in verschillende talen te bekijken: 

Engels     SpaansVlag van Spanje     NederlandsNederlandse vlag   PoolsPoolse vlag    FransVlag van Frankrijk     DuitsVlag van Duitsland    PortugeesVlag van Portugal    KoreanVlag van Zuid-Korea

SeamRover industriële bedieningshandleiding

Seamrover DD Roof-1

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld als richtlijn bij het bedienen van de SeamRover. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op om optimale prestaties van uw lasser te garanderen.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolutiecentrum op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail service@weldmaster.com.

1.0 Beoogd gebruik

De Seamrover DD is een roterende heteluchtlasmachine bedoeld om lasbare thermische kunststoffen zoals stof of membraan te heatsealen. Inclusief PVC, TPO en ander lasbaar materiaal. Test altijd eerst de las. 

De fabrikant keurt het volgende niet goed: 

 • Elk ander gebruik voor deze machines. 
 • Het verwijderen van veiligheidsvoorzieningen tijdens het gebruik. 
 • Ongeautoriseerde wijziging van de machines. 
 • Gebruik vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. 

Waarschuwingsbord-klein Alleen een goed opgeleide monteur mag routineonderhoud bedienen en / of uitvoerenreparaties aan de machines.

OPMERKING: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van deze machine.


2.0 Verklaring van waarschuwingen

Er zijn verschillende waarschuwingssymbolen op de Miller Weldmaster 112 geplaatst. De symbolen zijn bedoeld om de bediener te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke gebieden op de machine. Maak uzelf vertrouwd met hun plaatsing en betekenis.

Pas op, heet

Pas op, heet

Het symbool “Let op: Heet” is op een afscherming in de buurt van hete oppervlakken geplaatst.

Let op teken   

Let op: Koppel de machine los

De sticker "Let op: Machine loskoppelen" bevindt zich bij de opening van de kast en alle toegangspanelen. Om elektrocutie te voorkomen, moet de machine altijd de stroomvoorziening hebben voordat de kastdeur wordt geopend.

Houd handen uit de buurt

Waarschuwing: houd uw handen uit de buurt   

De sticker "Waarschuwing: houd handen vrij" is op de verwarmingseenheid geplakt. Let te allen tijde op de plaats van uw handen om beknelling of brandwonden te voorkomen.

Lucht op hoge temperatuur

Waarschuwing: lucht op hoge temperatuur

De sticker "Waarschuwing: hoge temperatuur lucht" is op de verwarmingseenheid geplakt.

Opbrengst teken

Let op: elektriciteit

De sticker "Let op: elektriciteit" is geplakt in de buurt van plaatsen met elektriciteit.

 

3.0 Elektrische en luchtvereisten
Waarschuwing! Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de stroom aansluiten.

Voorbereiding - Wereldmacht 

1. Zorg ervoor dat de voeding op 230v, 25amp staat. 

2. Zorg ervoor dat de spanning en stroom zijn toegewezen aan de machine en aan het bovenstaande: 

specificatie. 

3. Zorg ervoor dat de omgeving van de machine vrij is van ontvlambaar vuil voordat u de machine gebruikt. Alleen bevoegde personen mogen zich tijdens het gebruik in de buurt van de machine bevinden. 

Elektrische voeding 

De Miller Weldmaster Seamrover DD vereist de volgende elektrische vereisten: 

 • 25 Amp - Eenfasig - 230 Volt
 • Beveel een generator van 10k+ aan 

4.0 Principes van Heat Sealing

Hete lucht

De warmte die nodig is voor het lassen wordt elektrisch opgewekt door twee verwarmingselementen die zich in de behuizing van het warmte-element bevinden. De heteluchttemperatuur varieert van 100 tot 1350 graden Fahrenheit of 25 tot 730 graden Celsius.

Speed

De snelheid van de lasrollen bepaalt de hoeveelheid tijd dat de warmte wordt toegepast op het te lassen materiaal. Hoe langzamer de snelheidsinstelling, hoe meer het materiaal wordt verwarmd. Hoe sneller de snelheidsinstelling, hoe minder het materiaal wordt verwarmd. Om de beste las te krijgen, moet een minimale hoeveelheid warmte op het materiaal worden toegepast terwijl toch een volledige las wordt bereikt. Te veel warmte veroorzaakt vervorming van het materiaal; terwijl niet genoeg warmte zal voorkomen dat het materiaal gaat lassen.

Druk

De druk van de lasroller is de laatste stap bij het maken van een las. De druk van de lasrol drukt het verwarmde materiaal samen, waardoor het lasproces wordt voltooid.

Samengevat

Bij heatsealen zorgt de juiste combinatie van warmte, snelheid en druk ervoor dat u een goed gelaste naad krijgt.

 

5.0 Definitie van bedieningselementen

Hoofdscherm - HMI-bediening

Home Screen

presets: Dit is een bijzondere combinatie van de parameters van warmte en snelheid die worden gebruikt om verschillende soorten stof te lassen. Dit laat zien welk recept u momenteel op de machine gebruikt. 0 - 15 Beschikbare receptinstellingen.

Machine snelheid: Dit is de snelheid van de Weld Roller. De snelheid kan worden aangepast door aan de bedieningsknop te draaien. Elke pal van de knop verhoogt of verlaagt de snelheid met 1 ft/min.

Werkelijke temperatuur: Dit is hoe heet de machine momenteel is.

Instelpunt temperatuur: Dit is hoe heet u wilt dat de machine is voor het lassen van uw thermische kunststoffen. 

Ventilator instellen

Vertragingsinstellingen: Deze worden gebruikt om holtes in de naad te elimineren. Vergeet niet om verschillende instellingen voor aandrijfvertraging te testen om kwaliteitslassen te garanderen. Als de aandrijfvertraging te lang is, kan het materiaal verbranden.

Startvertragingstijd aandrijving: Zodra het mondstuk op zijn plaats zwaait, zal de Aandrijving Startvertragingstijd het draaien van de lasrollen vertragen totdat het instelpunt is bereikt. De startvertragingstijd van de aandrijving wordt door de bediener aangepast aan de gewenste instelling.

Taal: Selecteer de taal volgens de vraag.

MAX-uitgang: 1350˚F 32ft/min 50-100% ventilator. 

Urenteller: De urenteller telt de totale tijd dat het verwarmingssysteem aan staat.

 

Presets: Bij het wijzigen van parameters zal door op de SAVE-knop te drukken de aangepaste instellingen in het geselecteerde recept worden opgeslagen.

6.0 Aanbevolen vervangingsonderdelen

Miller Weldmaster raadt aan om de volgende reserveonderdelen op voorraad te houden:

           

OPMERKING: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verwondingen van elk oneigenlijk gebruik van deze machine.

7.0 Machinespecificaties

principes van operaties 

De Seamrover DD is een heatsealmachine die thermisch plastic weefsels of films met hete lucht last, door middel van druk, constante snelheid en nauwkeurige temperatuur voor het perfect sealen van thermische plastic materialen. 

Technische specificaties 

 • Amp Beoordeling - 25amp bij 230volt 
 • Nominaal vermogen - 4600 W 
 • Nominale spanning - 230v wisselstroom, 50/60hz 
 • Max. temperatuur - 1350 ° F (730 ° C) 
 • Machine snelheid - 1-32 ft/min 
 • Totale afmetingen - 27 "x 14" x 13 " 
 • Naadbreedte - tot 2”
 • Netto Gewicht - 88 pond

Operator Controls Sectie 

 • Controlepaneel: De HMI (Human Machine Interface) 
 • Met Digital Screen kunt u systeembedieningen instellen. 
 • Aan/uit-schakelaar: Aan/uit-schakelaar zet de automaat aan en uit.

Overig 

 • Zekeringen buitenboordmotor voeding: Wordt gebruikt voor de beschermende controle van de algemene stroomvoorziening van de complete machine. 
 • Start/Stop-schakelaar: Regelt het starten en stoppen van de naadbewerking. (Spuitmondschommeling)

8.0 Onderhoud

Opbrengst tekenWaarschuwing! De operator moet de stroom naar de machine loskoppelen voordat hij verder gaat.

          

Lasrol: Om de lasrol te vervangen, verwijdert u de bevestigingen op de aandrijfas. Schuif de lasrol van de aandrijfas en verwijder de spie uit de spiebaan. Installatie is omgekeerd van verwijderen.

           

Afb. 1 Afb. 2

Mondstukpositie (horizontaal): Om de horizontale positie van het mondstuk aan te passen, draait u de vier platte kopbouten op de bevestigingsbeugel van het mondstuk los. Als alle vier de bouten een beetje los zitten, schuift u het mondstuk op zijn plaats terwijl u neerwaartse druk uitoefent op de bevestigingsbeugel van het mondstuk. Zodra de plaatsing van de spuitmond naar wens is, draait u de bouten kruiselings vast, te beginnen met een van de bouten die zich het dichtst bij de behuizing van het element bevinden (Fig. 2).

Mondstukpositie (verticaal): Om de verticale spuitmondpositie aan te passen, plaatst u de inbusbout en de contramoer onder de spuitmondvlottereenheid. Breek de contramoer los en draai de inbusbout in of uit om de rustpositie van het mondstuk aan te passen. Zodra de plaatsing van het mondstuk naar wens is, draait u de contramoer vast. Stel de verticale mondstukpositie zodanig af dat het mondstuk gemakkelijk in de te lassen naad kan zwaaien.

    

thermokoppel: Vervang het thermokoppel door de vier inbusbouten aan de zijkant van de elementbehuizing te verwijderen. Hierdoor kan de thermokoppelbescherming worden verwijderd. Breek het thermokoppel los met een sleutel. Knip en verwijder de beschermende krimpkous van de thermokoppelstekker en haal de stekker uit het stopcontact. Installatie is omgekeerd van verwijderen.

                                   Stap 1 Stap 2 Stap 3

                                                                                                Stap 4 Stap 5

Element: Om het element te vervangen, draait u de vier inbusbouten los van de bovenkant van de dop van het elementhuis en verwijdert u deze. Trek de dop langzaam rechtstreeks uit de elementbehuizing. Verwijder de isolatiebuis van het element en de pakking van de kap van het elementhuis en leg apart. Nu kan het element worden losgekoppeld van de dop van de behuizing van het element. Installatie is omgekeerd van verwijderen.

Elektrische circuits 

1. Bij het vervangen van onderdelen en componenten, moet u het onderdeel of de componenten gebruiken van hetzelfde type als het origineel of gelijkwaardig aan het originele type. Origineel vervangende onderdelen voor apparatuur moeten worden gekocht via Miller Weldmaster en/of een erkende Miller Weldmaster-distributeur. 

2. Om beschadiging van de besturingsmodule, het display en het bedieningspaneel te voorkomen, mag u de kabels die de PLC, het display en het bedieningspaneel verbinden nooit aansluiten of loskoppelen terwijl de stroom is ingeschakeld. 

3. Als er een storing is die niet kan worden verholpen, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceafdeling van Industrial Heat Sources (IHS) op +1 (330) 970-9353. 

Drive System 

1. Controleer of de aandrijftandwielen uit de kom zijn of los zitten. 

2. Controleer of de kettingen te los zitten. Draai zo nodig vast. 

KENNISGEVING: Door de machine niet goed te onderhouden, kunnen de prestaties worden beïnvloed. Neem bij vragen contact op met Miller Weldmaster.

Kettingen aanspannen / oliën 

De Miller Weldmaster Seamrover DD heeft twee kettingen die worden gebruikt om lasrollen aan te drijven. Hoewel het geen item met veel onderhoud is, moeten kettingen eenmaal per jaar worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen overmatige corrosie, roest of vuil is. Inspecteer ook op loszitten of speling. Smeer de kettingen indien nodig eenmaal per jaar met 80w – 90w versnellingsbakolie. 

1. Draai de stroomonderbreker naar de uit-stand. 

2. Koppel het netsnoer los van de voeding. 

3. Kantel de machine op zijn kant en inspecteer de kettingen. Voer indien nodig onderhoud aan de kettingen uit.

Heteluchtverwarmingssysteem Aanpassingen 

Begin door uw hete lucht aan te zetten en op de gewenste temperatuur in te stellen. 

1. De diepte van uw mondstuk moet ongeveer 1 cm verwijderd zijn van het knelpunt van uw lasrollen. Als het mondstuk is uitgelijnd, voert u een testlas uit. Zo niet, vervang dan het mondstuk of laat de machine nakijken.

9.0 Transportspecificaties en opslag

Opbergen 

De fabrikant raadt aan om de machine elke keer dat hij niet wordt gebruikt, te beschermen tegen overtollig stof en vocht. De bediener moet zich vertrouwd maken met de waarschuwingssymbolen op de machine om alert te zijn op de mogelijk gevaarlijke gebieden op de machine. 

OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van ongepast gebruik van deze machine. 

10.0 Technische vereisten

Technische vereisten 

1. Wanneer de lasrollen goed zijn uitgelijnd, moeten de randen van de twee rollen evenwijdig en uitgelijnd zijn. 

2. Schommeling van het verwarmingssysteem: Het in- en uitzwaaien van het verwarmingssysteem moet soepel en natuurlijk zijn met een matige snelheid. 

3. Luchtleidingen en luchtfittingen moeten lekvrij zijn. 

OPMERKING: Veranderingen in factoren zoals materiaaldikte, kwalificaties van de operators en verschillende omgevingen en weersomstandigheden kunnen het product direct beïnvloeden. De operator moet in het bijzonder de volgende instelbare factoren kunnen begrijpen: 

1. Verwarmingstemperatuur: 

2. De druk van de lasrollen 

3. Luchtvolume 

4. Plaatsing van verwarmingssysteem

 

 

Terug naar boven

Machinevideo's

 • Overzicht en hoe Tos
 • Training Video's
Hoe maak je een zeildoek - Seamrover DD Industrial I Miller Weldmaster
SeamroverDD Industrial Sneak Peak Ik ga kijken
Dubbelzijdige heteluchtlasmachine voor PVC- en TPO-dakmembranen l Seamrover DD

Wilt u contact opnemen met de service?

E-mail ze hieronder of bel 330-833-6739
Neem contact op met Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om aan de slag te gaan of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met u op.