Klik hieronder om de handleiding in verschillende talen te bekijken: 

EngelsVlag van Amerika     SpaansVlag van Spanje     NederlandsNederlandse vlag    FransVlag van Frankrijk     DuitsVlag van Duitsland    PortugeesVlag van Portugal    KoreanVlag van Zuid-Korea

Klik hier voor het pre-installatiedocument

T3 Extreme Bedieningshandleiding

T3 Extreme hot wedge banner lasmachine

Deze handleiding is bedoeld als richtlijn bij het gebruik van de T3 Extreme Seam-lasmachine. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op om een ​​optimale prestatie van uw lasapparaat te garanderen.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolutiecentrum op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail service@weldmaster.com.

1.0 Beoogd gebruik

De T3 is een roterende hete wiglasmachine bedoeld om lasbare thermische kunststoffen te heatsealen, zoals: 

 • Vinyl (PVC) gelamineerde en gecoate stoffen
 • Vinyl (PVC) en polyurethaan (PU) films
 • Met polyurethaan (PU) en polypropyleen (PP) gecoate stof
 • Polyethyleen (PE)
 • Thermoplastische rubber (TPR) film en stoffen
 • Niet-geweven polyester en polypropyleen
 • Diverse fuseertapes
 • Lasbare banden
 • Stijve geëxtrudeerde producten

 

De fabrikant keurt het volgende niet goed:

 • Elk ander gebruik voor deze machines.
 • Het verwijderen van veiligheidsvoorzieningen tijdens het gebruik.
 • Ongeautoriseerde wijziging van de machines.
 • Gebruik vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

nieuwe waarschuwing Alleen een goed opgeleide monteur mag routineonderhoud bedienen en / of uitvoerenreparaties aan de machines.

OPMERKING: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van deze machine.


2.0 Verklaring van waarschuwingen

Er zijn verschillende waarschuwingssymbolen op de Miller Weldmaster T3 geplaatst. De symbolen zijn bedoeld om de bediener te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke gebieden op de machine. Maak uzelf vertrouwd met hun plaatsing en betekenis.

Let op teken   

Let op: Koppel de machine los

De sticker "Let op: Machine loskoppelen" bevindt zich bij de opening van de kast en alle toegangspanelen. Om elektrocutie te voorkomen, moet de machine altijd de stroomvoorziening hebben voordat de kastdeur wordt geopend.

Opbrengst teken

Let op: elektriciteit

De sticker "Let op: elektriciteit" is geplakt in de buurt van plaatsen met elektriciteit.

Waarschuwingsbord-groot

Let op: lees het document

Lees de bijbehorende documentatie voor gebruik.

3.0 Elektrische en luchtvereisten
Waarschuwing! Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de stroom aansluiten.

Elektrische voeding

Vanwege het aantal beschikbare stopcontacten in verschillende stijlen, wordt er geen stekker meegeleverd. Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een stekker installeert die compatibel is met uw stopcontact. U kunt ervoor kiezen om uw netsnoer vast te laten aansluiten op uw voeding. Het
Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een aansluitdoos gebruikt met een AAN / UIT-schakelaar met kortsluitbeveiliging, zoals vereist door de lokale elektrische voorschriften om geschikt te zijn voor de primaire hoofdschakelaar. De Miller Weldmaster T-3 heeft de volgende voeding nodig.

• 16 Ampère - Eenfasig - 230 Volt

Winkel luchttoevoer

De Miller Weldmaster T-3 heeft een in-shop luchttoevoerklep die snel kan werken
verbindt en verbreekt met de luchttoevoer van uw winkel. Vanwege het aantal verschillende soorten luchtlijnconnectoren is een mannelijke snelkoppeling niet inbegrepen. Kies een mannelijke snelkoppeling met een 1⁄4 inch NPT (National Pipe Thread) die past bij uw vrouwelijke snelkoppeling. De Miller Weldmaster T-3 vereist de volgende vereisten voor winkellucht:

Minimaal 3 cfm bij 120 psi (standaard) of 85 liter / min bij 8.3 Bar (metrisch)


4.0 Principes van Heat Sealing

Warmte

Hete lucht verwarmingssysteem
De warmte die nodig is voor het lassen wordt elektrisch opgewekt door een verwarmingselement in de verwarmingselementbehuizing. De interne luchtcompressor pompt lucht over het warmte-element en voert de warmte door de heteluchtmondstuk, waarbij de warmte wordt toegepast op het te lassen materiaal. De heteluchttemperatuur varieert van 25 tot 730 graden Celsius (100 tot 1350 graden Fahrenheit).

Hot Wedge verwarmingssysteem

Het Hot Wedge-verwarmingssysteem maakt gebruik van vier patroonverwarmingselementen om de Wedge elektrisch te verwarmen. De Hot Wedge-temperatuur varieert van 25 tot 490 graden Celsius (100 tot 915 graden Fahrenheit).

Speed

De snelheid van de lasrollen bepaalt de hoeveelheid tijd dat de warmte wordt toegepast op het te lassen materiaal. Hoe langzamer de snelheidsinstelling, hoe meer het materiaal wordt verwarmd. Hoe sneller de snelheidsinstelling, hoe minder het materiaal wordt verwarmd. Om de beste las te krijgen, moet een minimale hoeveelheid warmte op het materiaal worden toegepast terwijl toch een volledige las wordt bereikt. Te veel warmte veroorzaakt vervorming van het materiaal; terwijl niet genoeg warmte zal voorkomen dat het materiaal gaat lassen.

Druk

De druk van de lasroller is de laatste stap bij het maken van een las. De druk van de lasrol drukt het verwarmde materiaal samen, waardoor het lasproces wordt voltooid.

Samengevat

Bij heatsealen zorgt de juiste combinatie van warmte, snelheid en druk ervoor dat u een goed gelaste naad krijgt.

5.0 Definitie van controles
De fabrikant suggereert dat alle operators bekend zijn met alle bedieningselementen van hun machine. Het is in de in het belang van de operator om het doel van al deze bedieningselementen en hun functies te kennen.

T3-startknop

Startknop:  De startknop initieert de wigzwaai en motorbesturing. Door de startknop in te drukken begint het lasproces.

T3-stopknop

Stop knop:  De stopknop pauzeert het lassen. Door de stopknop in te drukken, stopt het lassen.

T3-lasrol open dicht

Lasrol open / dicht:  De push / pull knop opent of sluit de lasrollen. Door op de knop te drukken sluiten de lasrollen. Door aan de knop te trekken gaan de lasrollen open.

T3-noodstopknop

Noodstopknop: De noodstopknop stopt de werking van het systeem in geval van nood. Druk in geval van nood de noodstopknop in. Draai om de noodstopknop te ontgrendelen.

T3-resetknop

Reset knop: De resetknop zet de stroom aan naar het besturingssysteem van de machine. De resetknop moet worden ingedrukt nadat de stroomonderbreker is ingeschakeld en nadat de noodstopknop is gedraaid en losgelaten.

T3-temperatuurregelaar

Temperatuurregelaar: De temperatuurregelaar wordt gebruikt om de gewenste temperatuur van de wig in te stellen. Het temperatuurbereik is 0OC 430OC. De pijl OMHOOG verhoogt de ingestelde temperatuur, de pijl OMLAAG verlaagt de ingestelde temperatuur. De EZ-, scroll- en dubbele cirkelknoppen worden gebruikt voor het programmeren van functies. Het bovenste display geeft de actuele temperatuur weer en het onderste display de ingestelde temperatuur. Als het display niet de ingestelde en werkelijke temperaturen weergeeft, zet u de stroomtoevoer gedurende 30 seconden in de OFF-stand en vervolgens weer aan.

T3-manometer en regelaar

Manometer en regelaar: De manometer en regelaar tonen en regelen de druk van de lasrol. Om de druk van de lasroller te verhogen of te verlagen, trekt u de regelknop uit en draait u hem. Draai met de klok mee om de druk te verhogen en tegen de klok in om de druk te verlagen. Duw de regelaar naar binnen om de knop op zijn plaats te vergrendelen.

T3-snelheidsregeling

Snelheidsregeling: De snelheidsregeling past de snelheid van de lasrollen aan. 0 is de laagste snelheid en 10 is de hoogste snelheid. Draai de knop naar de gewenste snelheidsinstelling.

T3 hot wedge lasser drive vertragingsregeling

Aandrijfvertragingscontrole: De aandrijfvertragingsregeling vertraagt ​​het starten van de lasrollen totdat de startknop of het voetpedaal wordt ingedrukt. De aandrijfvertragingsregeling moet zo worden ingesteld dat de wig zich in de juiste positie bevindt voordat de lasrollen beginnen te draaien. Aanpassing zal nodig zijn voor individuele producten die worden gelast.

T3-Power loskoppelen

Power Disconnect: De stroomonderbreker schakelt de stroom naar de machine AAN / UIT. Om de stroom AAN te zetten, draait u de hendel naar de AAN-stand en om UIT te schakelen naar de UIT-stand. De stroomonderbreker moet altijd UIT staan ​​als de machine niet in gebruik is of wordt onderhouden.

T3-voetpedaalplug

Voetpedaal plug: De voetpedaalplug verbindt het voetpedaal met het besturingssysteem van de machine. Steek het mannelijke uiteinde van de plug in het vrouwelijke uiteinde van de plug en draai de moer met schroefdraad handvast. Het voetpedaal mag alleen worden aangesloten als de machine stationair wordt gebruikt.

T3 hete wiglasser luchttoevoer

Luchttoevoer: De luchttoevoer moet worden aangesloten op de toevoerzijde van de kogelkraan, 1/4 "NPT. De kogelkraan moet naar de horizontale positie worden gedraaid wanneer de machine niet in gebruik is en moet worden vergrendeld in de stand UIT wanneer de machine wordt onderhouden. .

T3-voetpedaal

Voetpedaal: Het voetpedaal initieert de wigzwaai en motorbediening. Door het voetpedaal in te trappen, begint het lassen.

6.0 Operation

NOTITIE: Voordat u de machine in gebruik neemt, dient u deze zorgvuldig te controleren en ervoor te zorgen dat zich geen vreemde voorwerpen onder het lasgebied bevinden. Zorg ervoor dat de omgeving van de machine vrij is van brandbaar afval. Alleen bevoegde personen mogen de machine gebruiken.

Start Up

1. Sluit het netsnoer aan op de juiste voeding.

2. Sluit lucht aan op de juiste luchttoevoer en draai de kogelafsluiter van de luchttoevoer naar de stand OPEN.

3. Zet de stroomonderbreker op AAN. Dit zal de machine en het verwarmingssysteem opstarten.

4. Zorg ervoor dat de noodstopknop is losgelaten.

5. Druk op de resetknop. Door de resetknop in te drukken, wordt het besturingssysteem van de machine ingeschakeld.

6. Ervan uitgaande dat de machine-afstellingen en bedieningsinstellingen op het gewenste punt zijn, is de machine klaar voor gebruik.

Afsluiten:

1. Zet de stroomonderbreker in de UIT-stand. Hierdoor worden de machine en het verwarmingssysteem uitgeschakeld.

2. Draai de kogelkraan van de luchttoevoer naar de UIT-stand.

7.0 Aanpassingen

Wig aanpassing

T3 Wedge Adjustment-kopie

Wigplaatsing is het belangrijkste onderdeel bij wiglassen. Wanneer de wigarm naar binnen zwaait en naar voren beweegt, is het absoluut noodzakelijk dat de punt van de uitlijnpen in de uitsparing van de wigarm past. Voordat u het wigsysteem aanpast, moet u ervoor zorgen dat de druk van de lasrol op de gewenste drukinstelling is ingesteld. Voor de meeste toepassingen moet de druk van de lasrol worden ingesteld op 40-50 psi. Controleer dit door het rijpedaal in te trappen. Een juiste plaatsing zorgt voor een goede las.

T3-wig-hoogte-aanpassing

Wig hoogte aanpassing

Voordat u de wiguitlijning controleert, stelt u de snelheidsregelaar in op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Draai de wig op zijn plaats door het aandrijfpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wigzwaai de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfpedaal los of drukt u de stopknop in.

2. De hoogte van de wig moet gelijk zijn met het knelpunt van de lasrollen.

3. Als de hoogte van de wig hoog of laag is ten opzichte van het knelpunt, is afstelling vereist.

4. Om de hoogte-uitlijning van de wig aan te passen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Lokaliseer de vergrendelingsbouten voor de hoogteafstelling, draai ze los en pas het wigsysteem omhoog of omlaag aan, afhankelijk van de vereiste horizontale positie van de wig ten opzichte van het knelpunt.

6. Controleer, nadat de afstellingen zijn gemaakt, de positie van de wig ten opzichte van het knelpunt van de lasroller. Zie stap één.

T3-aanpassingen

Wigvormige uitlijning

Voordat u de wiguitlijning controleert, stelt u de snelheidsregelaar in op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Draai de wig op zijn plaats door het aandrijfpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wigzwaai de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfpedaal los of drukt u de stopknop in.

2. De haaksheid van de wig moet op de hartlijn van de lasrollen liggen.

3. Als de haaksheid van de wig uit de hartlijn van de lasrollen wordt gedraaid, is een afstelling vereist.

4. Om de haaksheid van de wig aan te passen, moet de wig zich eerst in de uitgangspositie bevinden.

5. Lokaliseer de vergrendelingsbouten links / rechts, draai ze los en stel de rotatie van het wigsysteem af op de vereiste positie van de wig ten opzichte van de lasrollen.

6. Controleer, nadat de afstellingen zijn gemaakt, de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.

T3 Wedge Tilt-uitlijning

Wedge Tilt-uitlijning

Voordat u de wiguitlijning controleert, stelt u de snelheidsregelaar in op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Draai de wig op zijn plaats door het aandrijfpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wigzwaai de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfpedaal los of drukt u de stopknop in.

2. De kanteling van de wig kan het beste worden bekeken vanuit het perspectief van de operator, op ooghoogte met de wig en het knelpunt van de lasrol als de wig op zijn plaats is gedraaid.

3. Als de kanteluitlijning van de wig niet horizontaal is met het knelpunt van de lasrollen, is een afstelling vereist.

4. Om de uitlijning van de wig aan te passen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Lokaliseer de vergrendelingsknoppen van de kantelinstelling en draai ze los / vast
en stel het wigsysteem naar links of rechts af, afhankelijk van de gewenste positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Als de wigkanteling bijvoorbeeld naar links moet worden bewogen, draai dan eerst de kantelknop aan de linkerkant een of twee slagen los en draai vervolgens de kantelknop aan de rechterkant vast. Hierdoor wordt de wigkanteling naar links aangepast.

6. Controleer, nadat de afstellingen zijn gemaakt, de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.

T3-wig links rechts uitlijning

Wig links / rechts uitlijning

Voordat u de wiguitlijning controleert, stelt u de snelheidsregelaar in op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Draai de wig op zijn plaats door het aandrijfpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wigzwaai de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfpedaal los of drukt u de stopknop in.

2. De haaksheid van de wig moet op de hartlijn van de lasrollen liggen.

3. Als de haaksheid van de wig uit de hartlijn van de lasrollen wordt gedraaid, is een afstelling vereist.

4. Om de haaksheid van de wig aan te passen, moet de wig zich eerst in de uitgangspositie bevinden.

5. Lokaliseer de vergrendelingsbouten links / rechts, draai ze los en stel de rotatie van het wigsysteem af op de vereiste positie van de wig ten opzichte van de lasrollen.

6. Controleer, nadat de afstellingen zijn gemaakt, de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.

Wig diepte uitlijning

Diepte-uitlijning T3-Wedge

Voordat u de wiguitlijning controleert, stelt u de snelheidsregelaar in op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Draai de wig op zijn plaats door het aandrijfpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wigzwaai de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de las ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfpedaal los of drukt u de stopknop in.

2. De diepte-uitlijning van de wig moet in contact zijn met de lasrollen om contact en warmteoverdracht naar het weefsel mogelijk te maken.

3. Als de diepte-uitlijning van de wig te ver of te ver in het knelpunt van de lasrollen ligt, is afstelling vereist.

4. Om de diepte-uitlijning van de wig aan te passen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Lokaliseer de vergrendelingsbouten voor diepteafstelling, draai ze los en stel de diepte van het wigsysteem af, afhankelijk van de vereiste positie van de wig ten opzichte van het knelpunt van de lasroller.

6. Stel voor de juiste wigdiepte eerst de punt van de wig af zodat deze net het knelpunt van de lasrollen raakt. Zodra de wigpunt op dit punt is afgesteld, schuift u het wigsysteem 1/8 ”verder in het knelpunt van de lasrollen. Dit zorgt voor een goede druk van de wig tegen het weefsel en de lasrollen.

7. Controleer, nadat de afstellingen zijn gemaakt, de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.


8.0 Lastips

Slechte las

Slechte las

Dit is geen goede las. Hoewel de stof enigszins gelast is, is het niet wat als 100% kan worden beschouwd. Er moeten een van de volgende twee dingen gebeuren voordat deze las wordt geaccepteerd. Ofwel moet de snelheid worden verlaagd of moet de warmte worden verhoogd.

Goede las

Goede las

Dit is een goede las. De stof is 100% gelast. Je kunt zien dat de stof over de hele breedte van de naad delamineert.

Ongelijke stofspanning

Ongelijke stofspanning

Dit is een voorbeeld van te veel spanning op het bovenste stoffen paneel. Het is belangrijk dat de operator tijdens het lassen een gelijkmatige (gelijke) spanning houdt op zowel de bovenste als de onderste stofpanelen. Zoals afgebeeld gaat het groene paneel door de linkerkant (bovenkant) van de lasser en het gele paneel gaat door de rechterkant (onderkant) van de lasser. Als er meer spanning op het bovenpaneel wordt gehouden, zal het onderpaneel kreukels vertonen naast de las. Pas de spanning aan om een ​​gladdere afwerking te krijgen.

Ongelijke stofspanning 2

Ongelijke stofspanning

Dit is een voorbeeld van te veel spanning op het onderste stoffen paneel. Het is belangrijk dat de operator tijdens het lassen een gelijkmatige (gelijke) spanning houdt op zowel de bovenste als de onderste stofpanelen. Zoals afgebeeld gaat het groene paneel door de linkerkant (bovenkant) van de lasser en het gele paneel gaat door de rechterkant (onderkant) van de lasser. Wanneer er meer spanning op het onderpaneel wordt gehouden, zal het bovenpaneel kreukels vertonen naast de las. Pas de spanning aan om een ​​gladdere afwerking te krijgen.

Perfecte naad

Perfecte naad

Dit is een voorbeeld van een perfecte naad. Er is geen golving, rimpels of plooien. De hitte, snelheid en druk, gecombineerd met de toegepaste spanning van de operator, zijn perfect.

9.0 Accessoires

Reisgids

De Miller Weldmaster T3 geeft de gebruiker de mogelijkheid om van de ene toepassing naar de andere over te schakelen met onze snelwisselgidsen.

T3 elektrische kast met warme wig

10.0 Onderhoud

De Miller Weldmaster T3 heeft bepaalde items die moeten worden onderhouden om de machine zo effectief mogelijk te laten werken. De T3 heeft drie kettingen die worden gebruikt om de lasrollen en looprol op de machine aan te drijven. Hoewel het geen onderdelen zijn die veel onderhoud vereisen, moeten kettingen elke 3 maanden worden geïnspecteerd
om er zeker van te zijn dat er geen overmatige corrosie, roest of vuil is. Controleer ook of de ketting, tandwielen of tandwielen loszitten. Smeer indien nodig kettingen en tandwielen eens per 3 maanden met 80-90w tandwielolie.

1. Voordat u begint met inspecties of onderhoud van welke aard dan ook, moeten de stroomonderbreker en het luchtventiel in de stand uit worden gedraaid.

2. Verwijder de achterkap van de machine en inspecteer de kettingen, tandwielen, tandwielen en alle andere mechanische onderdelen. Let tijdens de inspectie op slijtagevlakken, donker stof onder de tandwielen en tandwielen, droge kettingen of andere tekenen van slijtage.

T3 hot wedge weergave van mechanisch systeem

3. Oliekettingen, tandwielen en tandwielen indien nodig. Vervang versleten onderdelen indien nodig.

4. Nadat het mechanische systeem is geïnspecteerd en onderhouden, inspecteert u het elektrische systeem. Begin de inspectie door eerst de binnenkant van de machine licht uit te blazen met een persluchtpistool (zorg ervoor dat de perslucht volledig droog en schoon is). Inspecteer elektrische componenten, bedrading en draadklemmen op donkere / verkleurde gebieden.

page20image3548816976
5. Na verloop van tijd kan het wig-systeem beginnen af ​​te breken. Om deze wig te vervangen moet u deze eerst verwijderen stroom van de machine. Volg deze volgende stappen nadat de wig is afgekoeld tot een veilige temperatuur.
 • Maak het behuizingsdeksel los en verwijder het.
 • Koppel het mannetje los van de vrouwtjeskabels van het thermokoppel.
 • Maak de draden van de verwarmingspatroon los van de WAGO-klem.
 • Draai de twee stelschroeven aan de zijkant van de wig los.
 • Verwijder beide bouten van de achterste montagebeugel.
 • Installeer de nieuwe wigconstructie door bovenstaande instructies om te draaien
 • Draai bij het vastdraaien van de bouten op de achterste montagebeugel 1/8 slag los zodat de wig wat drijfvermogen heeft.

T3-Onderhoud

6. Neem contact op met een Miller Weldmaster-servicevertegenwoordiger als u vragen heeft of om een ​​gebied van onzekerheid te bespreken.

7. Zodra de inspectie en het onderhoud zijn voltooid, plaatst u de achterklep terug en draait u alle montagebouten vast.

 

11.0 Aanbevolen vervanging
Miller Weldmaster raadt aan om de volgende reserveonderdelen op voorraad te houden:

T3-aanbevolen vervanging

OPMERKING: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van deze machine.

 

12.0 Transport en opslag

Transport binnen een productiefaciliteit

Vanwege het gewicht van de Miller Weldmaster-machine heeft de fabrikant twee personen nodig om de machine te verplaatsen. Pak de machine bij het optillen vast aan de basis en niet aan onveilige onderdelen, en zorg er ook voor dat u langzaam en voorzichtig optilt om mogelijk letsel te voorkomen. Zet alle componenten vast voordat u ze optilt.

Transport buiten een productiefaciliteit

De fabrikant vereist dat de Miller Weldmaster-machine op een pallet wordt geplaatst en met een vorkheftruck of sleepmotor in een vrachtwagen wordt geladen. De vorken worden onder het onderste frame langs het zwaartepunt geplaatst. Zorg ervoor dat alle componenten zijn vastgezet voordat u de machine opheft. Hef langzaam om ervoor te zorgen dat de vorken goed geplaatst zijn. Maak de machine vast aan de pallet of aanhanger en bescherm de verschillende bedieningselementen en voorzieningen door de machine in een krat te plaatsen.

Opbergen

De fabrikant raadt aan om de machine elke keer dat hij niet wordt gebruikt, te beschermen tegen overtollig stof en vocht. De bediener moet zich vertrouwd maken met de waarschuwingssymbolen op de machine om alert te zijn op de mogelijk gevaarlijke gebieden op de machine.

13.0 Aanvullende machinedocumenten

 

 

Terug naar boven

Machinevideo's

 • Overzicht en hoe Tos
 • Training Video's
Hoe u uw machine instelt
Hoe u uw lasbreedte kunt aanpassen van 1 inch tot 2 inch
Accessoires en gids training
Hoe u uw wig reinigt
Hoe u een las start aan de rand van uw stof

Wilt u contact opnemen met de service?

E-mail ze hieronder of bel 330-833-6739
Neem contact op met Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om aan de slag te gaan of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met u op.