T3 Extreme Bedieningshandleiding

T3 Extreme hete wig banner lasmachine

Deze handleiding is bedoeld als leidraad bij het gebruik van het T3 Extreme lasapparaat. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op om optimale prestaties van uw lasapparaat te garanderen.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolution Center op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail naar service@weldmaster.com.

1.0 Beoogd gebruik

De T3 is een roterende hete wiglasmachine bedoeld voor het thermisch lassen van lasbare thermische kunststoffen zoals: 

 • Vinyl (PVC) gelamineerde en gecoate stoffen
 • Vinyl (PVC) en Polyurethaan (PU) films
 • Met polyurethaan (PU) en polypropyleen (PP) gecoate stof
 • Polyethyleen (PE)
 • Thermoplastisch rubber (TPR) film en stoffen
 • Niet-geweven polyester en polypropyleen
 • Diverse fixeerbanden
 • Lasbare banden
 • Harde Geëxtrudeerde Producten

 

De fabrikant keurt dit niet goed:

 • Andere toepassingen voor deze machines.
 • Het verwijderen van alle veiligheidsafschermingen tijdens het gebruik.
 • Ongeoorloofde wijziging van de machines.
 • Vervangende onderdelen gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

nieuwe waarschuwing Alleen een goed opgeleide technicus mag routinematig onderhoud of reparaties uitvoeren.reparaties aan de machines.

OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit apparaat.


2.0 Uitleg van waarschuwingen

Er staan verschillende waarschuwingssymbolen op de Miller Weldmaster T3. De symbolen zijn bedoeld om de machinist te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke gebieden op de machine. Maak uzelf vertrouwd met hun plaatsing en betekenis.

Waarschuwingsbord   

Let op: Haal de stekker uit het stopcontact

De sticker "Let op: Haal de stekker uit het stopcontact" sticker is geplaatst in de buurt van de opening van de kast en alle toegangspanelen. Om elektrocutie te voorkomen, moet de stroom altijd worden uitgeschakeld voordat de deur van de kast wordt geopend.

Verkeersbord

Let op: Elektriciteit

De sticker "Let op: De sticker "Let op: elektriciteit" wordt aangebracht in de buurt van ruimten met elektriciteit.

Waarschuwingsbord-groot

Let op: Lees document

Lees voor gebruik de begeleidende documentatie.

3.0 Elektrische en luchtvereisten
Waarschuwing! Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de elektrische voeding aansluiten.

Elektrische voeding

Omdat er zoveel verschillende soorten stopcontacten beschikbaar zijn, bevat het snoer geen stekker. Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een stekker installeert die compatibel is met het stopcontact in uw stijl. Je kunt ervoor kiezen om je netsnoer aan te sluiten op je stroomvoorziening.
wordt aanbevolen dat je elektricien een aansluitdoos gebruikt met een AAN/UIT-schakelaar met kortsluitbeveiliging zoals vereist door de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften om geschikt te zijn voor de primaire uitschakeling. De Miller Weldmaster T-3 heeft de volgende voeding nodig.

-16 ampère - Eenfase - 230 volt

Winkel luchttoevoer

De Miller Weldmaster T-3 bevat een luchttoevoerventiel voor in de werkplaats waarmee je snel
kunt aansluiten op je luchttoevoer. Vanwege het aantal verschillende soorten luchtlijnaansluitingen is een mannelijke snelkoppeling niet inbegrepen. Je moet een mannelijke snelkoppeling kiezen met een 1⁄4 inch NPT (National Pipe Thread) die overeenkomt met je vrouwelijke snelkoppeling. Voor de Miller Weldmaster T-3 zijn de volgende luchtvereisten vereist:

-Minimaal 3 cfm bij 120 psi (standaard) of 85 liter/min bij 8,3 bar (metrisch)


4.0 Principes van Heat Sealing

Warmte

Het heteluchtverwarmingssysteem
De warmte die nodig is voor het lassen wordt elektrisch opgewekt door een verwarmingselement in de behuizing van het verwarmingselement. De interne luchtcompressor pompt lucht over het hitte-element en voert de warmte door het heteluchtmondstuk, waardoor de warmte op het te lassen materiaal wordt overgebracht. De heteluchttemperatuur varieert van 25 tot 730 graden Celsius (100 tot 1350 graden Fahrenheit).

Warm wigverwarmingssysteem

Het Hot Wedge-warmtesysteem maakt gebruik van vier cartridge-warmte-elementen om de Wedge elektrisch te verwarmen. De Hot Wedge-temperatuur varieert van 25 tot 490 graden Celsius (100 tot 915 graden Fahr- enheit).

Snelheid

De snelheid van de lasrollen bepaalt hoe lang de warmte wordt toegepast op het te lassen materiaal. Hoe langzamer de snelheid wordt ingesteld, hoe meer het materiaal wordt verwarmd. Hoe hoger de snelheid, hoe minder het materiaal wordt verwarmd. Om de beste las te verkrijgen, moet een minimale hoeveelheid warmte op het materiaal worden toegepast terwijl toch een volledige las wordt verkregen. Te veel warmte veroorzaakt vervorming van het materiaal, terwijl te weinig warmte het lassen van het materiaal verhindert.

Druk

De druk van de lasrol is de laatste stap bij het maken van een las. De druk van de lasrol drukt het verwarmde materiaal samen en voltooit het lasproces.

Samenvatting

Bij heatsealen zorgt de juiste combinatie van warmte, snelheid en druk voor een goed gelaste naad.

5.0 Definitie van bedieningselementen
De fabrikant stelt voor dat alle bedieners vertrouwd zijn met alle bedieningselementen van hun machine. Het is in het belang van de bediener om het doel van al deze bedieningselementen en hun functies te kennen.

T3-Startknop

Startknop: De startknop start de wigzwaai en motorregeling. Door de startknop in te drukken begint het lasproces.

T3-Stopknop

Stopknop: Met de stopknop wordt het lassen gepauzeerd. Door op de stopknop te drukken wordt het lassen gestopt.

T3-Lasrol Openen Sluiten

Lasrol openen/sluiten: De duw/trek knop opent of sluit de lasrollen. Door de knop in te drukken sluiten de lasrollen. Door aan de knop te trekken gaan de lasrollen open.

T3-noodstopknop

Noodstopknop: De noodstopknop stopt de werking van het systeem in geval van nood. Druk de noodstopknop in bij een noodgeval. Draai om de noodstopknop los te laten.

T3-Resetknop

Resetknop: Met de resetknop wordt het besturingssysteem van de machine ingeschakeld. De resetknop moet worden ingedrukt nadat de stroom is uitgeschakeld en nadat de noodstopknop is gedraaid en losgelaten.

T3-temperatuurregelaar

Temperatuurregelaar: De temperatuurregelaar wordt gebruikt om de gewenste temperatuur van de wig in te stellen. Het temperatuurbereik is 0OC tot 430OC. De pijl OMHOOG verhoogt de ingestelde temperatuur, de pijl OMLAAG verlaagt de ingestelde temperatuur. De EZ-, scroll- en dubbele cirkelknoppen worden gebruikt voor programmeerfuncties. De bovenste display geeft de actuele temperatuur weer en de onderste de ingestelde temperatuur. Als het display de ingestelde en de werkelijke temperatuur niet weergeeft, zet u de stroomonderbreker 30 seconden op OFF en vervolgens weer op ON.

T3-Drukmeter en Regelaar

Manometer en regelaar: De manometer en regelaar geven de lasroldruk weer en regelen deze. Om de lasroldruk te verhogen of te verlagen, trek je de regelknop uit en draai je hem. Draai met de klok mee om de druk te verhogen en tegen de klok in om de druk te verlagen. Druk de regelaar in om de knop te vergrendelen.

T3-snelheidsregeling

Snelheidsregeling: De snelheidsregeling past de snelheid van de lasrollen aan. 0 is de laagste snelheid en 10 is de hoogste snelheid. Draai de knop naar de gewenste snelheidsinstelling.

T3 hot wedge lasser aandrijfvertragingsregeling

Vertragingsregeling aandrijving: De aandrijfvertragingsregeling vertraagt het starten van de lasrollen totdat de startknop of het voetpedaal is ingedrukt. De vertragingsregeling moet zo worden ingesteld dat de wig zich in de juiste positie bevindt voordat de lasrollen beginnen te draaien. Afstelling is nodig voor individuele producten die worden gelast.

T3-voedingsuitschakeling

Stroomuitschakeling: De stroomonderbreker schakelt de stroom AAN/UIT naar de machine. Om de stroom in te schakelen, draait u de hendel in de stand AAN en om de stroom uit te schakelen, draait u de hendel in de stand UIT. De stroomonderbreker moet altijd worden uitgeschakeld als de machine niet wordt gebruikt of onderhouden.

T3-voet pedaalplug

Voetpedaalstekker: De voetpedaalstekker verbindt het voetpedaal met het besturingssysteem van de machine. Steek het mannelijke uiteinde van de stekker in het vrouwelijke uiteinde van de stekker en draai vervolgens de schroefdraadmoer handvast aan. Het voetpedaal mag alleen worden aangesloten als de machine stationair wordt gebruikt.

T3 hete wiglasapparaten luchttoevoer

Luchttoevoer: De luchttoevoer moet worden aangesloten op de toevoerzijde van de kogelkraan, 1/4" NPT. De kogelklep moet in de horizontale stand worden gedraaid als de machine niet in gebruik is en in de UIT-stand worden vergrendeld als er onderhoud aan de machine wordt gepleegd.

T3-voetpedaal

Voetpedaal: Het voetpedaal zet de wigzwaai en de motorbediening in werking. Door het voetpedaal in te drukken begint het lassen.

6.0 Werking

OPMERKING: Controleer het apparaat zorgvuldig voordat u het opstart en zorg ervoor dat er zich geen vreemde voorwerpen onder het lasgebied bevinden. Zorg ervoor dat de omgeving van de machine vrij is van brandbaar afval. Alleen bevoegde personen mogen de machine gebruiken.

Opstarten

1. Sluit het netsnoer aan op de juiste voeding.

2. Sluit lucht aan op de juiste luchttoevoer en draai de kogelkraan van de luchttoevoer in de stand OPEN.

3. Zet de stroomonderbreker op ON. Hierdoor worden de machine en het verwarmingssysteem ingeschakeld.

4. Controleer of de noodstopknop is losgelaten.

5. Druk op de resetknop. Als u de resetknop indrukt, wordt het besturingssysteem van de machine ingeschakeld.

6. Ervan uitgaande dat de instellingen van de machine en de besturing naar wens zijn, is de machine klaar voor gebruik.

Afsluiten:

1. Zet de stroomonderbreker op OFF. Hierdoor worden de machine en het verwarmingssysteem uitgeschakeld.

2. Draai de kogelkraan van de luchttoevoer naar de OFF-stand.

7.0 Aanpassingen

Wigafstelling

T3 wigafstelling kopie

De plaatsing van de wig is het belangrijkste onderdeel van het wiglassen. Wanneer de wigarm naar binnen zwenkt en naar voren rijdt, is het noodzakelijk dat de punt van de uitlijnpen in de uitsparing van de wigarm past. Voordat je het wigsysteem afstelt, moet je ervoor zorgen dat de druk van de lasrol op de gewenste drukinstelling staat. Voor de meeste toepassingen moet de lasroldruk worden ingesteld op 40-50 psi. Controleer dit door het voetpedaal in te drukken. Een correcte plaatsing zorgt voor een goede las.

T3-Wedge-Hoogte-Verstelling

Hoogte wig aanpassen

Voordat u de uitlijning van de wig controleert, zet u de snelheidsregeling op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Zwenk de wig op zijn plaats door het aandrijfvoetpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wig de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfvoetpedaal los of drukt u op de stopknop.

2. De hoogte van de wig moet gelijk zijn aan het knelpunt van de lasrollen.

3. Als de hoogte van de wig hoog of laag is ten opzichte van het knelpunt, is een aanpassing nodig.

4. Om de uitlijning van de wighoogte aan te passen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Draai de borgbouten van de hoogteverstelling los en stel het wigsysteem omhoog of omlaag af, afhankelijk van de gewenste horizontale positie van de wig ten opzichte van het knelpunt.

6. Controleer na het afstellen opnieuw de positie van de wig ten opzichte van het knelpunt van de lasrol. Zie stap één.

T3-aanpassingen

Wig Haaksheid Uitlijning

Voordat u de uitlijning van de wig controleert, zet u de snelheidsregeling op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Zwenk de wig op zijn plaats door het aandrijfvoetpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wig de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfvoetpedaal los of drukt u op de stopknop.

2. De haaksheid van de wig moet op één lijn liggen met de lasrollen.

3. Als de haaksheid van de wig uit de middellijn van de lasrollen is gedraaid, is een aanpassing nodig.

4. Om de haaksheid van de wig af te stellen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Zoek en draai de borgbouten voor de linker/rechter afstelling los en stel de rotatie van het wigsysteem af op de gewenste positie van de wig ten opzichte van de lasrollen.

6. Controleer na het afstellen opnieuw de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.

T3 wigneiging uitlijning

Uitlijning wigneiging

Voordat u de uitlijning van de wig controleert, zet u de snelheidsregeling op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Zwenk de wig op zijn plaats door het aandrijfvoetpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wig de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfvoetpedaal los of drukt u op de stopknop.

2. Het kantelen van de wig kan het best worden bekeken vanuit het perspectief van de operator, op ooghoogte met de wig en het knelpunt van de lasrol wanneer de wig op zijn plaats is gezwenkt.

3. Als de kantelrichting van de wig niet horizontaal is met het knelpunt van de lasrollen, is een aanpassing nodig.

4. Om de wigkanteling aan te passen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Zoek en draai de vergrendelknoppen voor de kantelverstelling los/vast
en stel het wigsysteem naar links of rechts af, afhankelijk van de gewenste positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Als de wig bijvoorbeeld naar links moet worden gekanteld, draai dan eerst de kantelknop aan de linkerkant een of twee slagen los en draai vervolgens de kantelknop aan de rechterkant vast. Hierdoor wordt de wig naar links gekanteld.

6. Controleer na het afstellen opnieuw de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.

T3-Wedge Links Rechts Uitlijning

Uitlijning wig links/rechts

Voordat u de uitlijning van de wig controleert, zet u de snelheidsregeling op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Zwenk de wig op zijn plaats door het aandrijfvoetpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wig de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de wig ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfvoetpedaal los of drukt u op de stopknop.

2. De haaksheid van de wig moet op één lijn liggen met de lasrollen.

3. Als de haaksheid van de wig uit de middellijn van de lasrollen is gedraaid, is een aanpassing nodig.

4. Om de haaksheid van de wig af te stellen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Zoek en draai de borgbouten voor de linker/rechter afstelling los en stel de rotatie van het wigsysteem af op de gewenste positie van de wig ten opzichte van de lasrollen.

6. Controleer na het afstellen opnieuw de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.

Uitlijning wigdiepte

T3-Wedge Diepte uitlijning

Voordat u de uitlijning van de wig controleert, zet u de snelheidsregeling op de laagste stand, de aandrijfvertraging op de hoogste stand en sluit u de lasrollen.

1. Zwenk de wig op zijn plaats door het aandrijfvoetpedaal of de startknop in te drukken. Zodra de wig de laspositie heeft bereikt, bekijkt u de plaatsing van de las ten opzichte van de lasrollen en laat u het aandrijfvoetpedaal los of drukt u op de stopknop.

2. De diepte-uitlijning van de wig moet in contact zijn met de lasrollen om contact en warmteoverdracht naar de stof mogelijk te maken.

3. Als de diepte-uitlijning van de wig te ver terug of te ver in het knelpunt van de lasrollen zit, is een aanpassing nodig.

4. Om de uitlijning van de wigdiepte aan te passen, moet de wig eerst in de uitgangspositie staan.

5. Draai de vergrendelingsbouten voor de diepte-instelling los en stel de diepte van het wigsysteem af op de gewenste positie van de wig ten opzichte van het knelpunt van de lasrol.

6. Voor de juiste wigdiepte stel je eerst de punt van de wig zo af dat deze net het knelpunt van de lasrollen raakt. Zodra de punt van de wig op dit punt is afgesteld, schuif je het wigsysteem 1/8" verder in het knijppunt van de lasrollen. Dit zorgt voor de juiste druk van de wig tegen de stof en de lasrollen.

7. Controleer na het afstellen opnieuw de positie van de wig ten opzichte van de lasrollen. Zie stap één.


8.0 Lastips

Slecht laswerk

Slecht laswerk

Dit is geen goede las. Hoewel de stof enigszins gelast is, is het geen 100%. Er kunnen twee dingen gebeuren voordat deze las geaccepteerd wordt. Ofwel moet de snelheid verlaagd worden, ofwel moet de warmte verhoogd worden.

Goed lassen

Goed lassen

Dit is een goede las. De stof is 100% gelast. Je kunt zien dat de stof over de hele breedte van de naad delamineert.

Ongelijke doekspanning

Ongelijke doekspanning

Dit is een voorbeeld van te veel spanning op het bovenste paneel. Het is belangrijk dat de operator tijdens het lassen een gelijkmatige (gelijke) spanning op zowel het bovenste als het onderste paneel houdt. Zoals afgebeeld gaat het groene paneel door de linkerkant (bovenkant) van het lasapparaat en het gele paneel door de rechterkant (onderkant) van het lasapparaat. Als er meer spanning op het bovenste paneel wordt gehouden, zal het onderste paneel naast de las rimpels vertonen. Pas de spanning aan voor een gladdere afwerking.

Ongelijke doekspanning2

Ongelijke doekspanning

Dit is een voorbeeld van te veel spanning op het onderste stofpaneel. Het is belangrijk dat de operator tijdens het lassen een gelijkmatige (gelijke) spanning op zowel het bovenste als het onderste paneel houdt. Zoals afgebeeld gaat het groene paneel door de linkerkant (bovenkant) van het lasapparaat en het gele paneel door de rechterkant (onderkant) van het lasapparaat. Als er meer spanning wordt gehouden op het onderste paneel, zal het bovenste paneel rimpels vertonen naast de las. Pas de spanning aan voor een gladdere afwerking.

Perfecte naad

Perfecte naad

Dit is een voorbeeld van een perfecte naad. Er zijn geen golvingen, rimpels of plooien. De hitte, snelheid en druk in combinatie met de toegepaste spanning zijn perfect.

9.0 Accessoires

Gidsen

De Miller Weldmaster T3 geeft de gebruiker de mogelijkheid om over te schakelen van de ene toepassing naar de andere met onze snelwisselgeleiders.

T3 hete wig elektrische kast

10.0 Onderhoud

De Miller Weldmaster T3 heeft bepaalde onderdelen die onderhouden moeten worden om de machine zo effectief mogelijk te laten werken. De T3 heeft drie kettingen die worden gebruikt om de lasrollen en looprollen op de machine aan te drijven. Hoewel dit geen onderdelen zijn die veel onderhoud vergen, moeten de kettingen elke 3 maanden worden geïnspecteerd op
om er zeker van te zijn dat er geen overmatige corrosie, roest of vuil aanwezig is. Controleer ook of de ketting, tandwielen of tandwielen niet te los zitten. Smeer kettingen en tandwielen indien nodig elke 3 maanden met 80-90w tandwielolie.

1. Voordat met inspecties of onderhoud van welke aard dan ook wordt begonnen, moeten de stroomonderbreker en de luchtklep in de uit-stand worden gezet.

2. Verwijder het achterdeksel van de machine en inspecteer de kettingen, tandwielen, tandwielen en alle andere mechanische onderdelen. Kijk tijdens de inspectie naar slijtage, donker stof onder de tandwielen en tandwielen, droge kettingen of andere tekenen van slijtage.

T3 hete wig aanzicht van mechanisch systeem

3. Smeer kettingen, tandwielen en tandwielen indien nodig. Vervang versleten onderdelen als dat nodig is.

4. Nadat het mechanische systeem is geïnspecteerd en onderhouden, moet het elektrische systeem worden geïnspecteerd. Begin de inspectie door eerst de binnenkant van de machine lichtjes uit te blazen met een blaaspistool met perslucht (zorg ervoor dat de perslucht volledig droog en schoon is). Inspecteer de elektrische onderdelen, bedrading en kabelschoenen op donkere/verkleurde plekken.

page20image3548816976
5. Na verloop van tijd kan het wigsysteem defect raken. Om deze wig te vervangen, moet u eerst stroom van de machine. Volg de volgende stappen nadat de wig is afgekoeld tot een veilige temperatuur.
 • Maak het deksel van de behuizing los en verwijder het.
 • Koppel de mannelijke en vrouwelijke draden van het thermokoppel los.
 • Maak de draden van het verwarmingselement los van de WAGO-klem.
 • Draai de twee stelschroeven aan de zijkant van de wig los.
 • Verwijder beide bouten van de achterste bevestigingsbeugel.
 • Installeer de nieuwe wigconstructie in omgekeerde volgorde.
 • Wanneer u de bouten op de achterste bevestigingsbeugel vastdraait, draait u ze 1/8 slag los zodat de wig wat speling heeft.

T3-Onderhoud

6. Neem contact op met een Miller Weldmaster servicevertegenwoordiger met vragen of om een onduidelijk punt te bespreken.

7. Plaats na inspectie en onderhoud de achterklep terug en draai alle bevestigingsbouten vast.

 

11.0 Aanbevolen vervanging
Miller Weldmaster adviseert de volgende reserveonderdelen op voorraad te houden:

T3-Aanbevolen vervanging

OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit apparaat.

 

12.0 Vervoer en opslag

Transport binnen een productiefaciliteit

Vanwege het gewicht van de Miller Weldmaster machine vereist de fabrikant twee personen om de machine te verplaatsen. Als u het apparaat optilt, pak dan de basis vast en geen onveilige onderdelen en til langzaam en voorzichtig op om mogelijk letsel te voorkomen. Zet alle onderdelen vast voordat u het apparaat optilt.

Transport buiten een productiefaciliteit

De fabrikant eist dat de Miller Weldmaster machine op een pallet wordt geplaatst en met een vorkheftruck of sleepmotor in een vrachtwagen wordt geladen. De vorken moeten onder het onderste frame langs het zwaartepunt worden geplaatst. Zorg dat u alle onderdelen goed vastzet voordat u de machine optilt. Til langzaam op om de vorken goed te kunnen plaatsen. Zet de machine vast op de pallet of aanhanger en bescherm de verschillende bedieningselementen en functies door de machine in een krat te verpakken.

Opslag

De fabrikant raadt aan om het apparaat altijd te beschermen tegen overtollig stof en vocht als het niet in gebruik is. De bediener moet zich vertrouwd maken met de waarschuwingssymbolen op het apparaat om alert te zijn op de potentieel gevaarlijke gebieden op het apparaat.

13.0 Aanvullende machinedocumenten

 

 

Terug naar boven

Machinevideo's

 • Overzicht & Hoe werkt het?
 • Video's
Uw machine instellen
Hoe de lasbreedte aanpassen van 1inch naar 2inch
Accessoires & Gidstraining
Je wig schoonmaken
Hoe begin je een las aan de rand van je stof?

Wilt u contact opnemen met de klantenservice?

Stuur ze gewoon een e-mail hieronder of bel 330-833-6739
Contact Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om te beginnen of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met je op.