T600 Extreme Bedieningshandleiding

T600Flex-MAIN BEELD

 

Deze handleiding is bedoeld als leidraad bij het gebruik van het T600 Extreme afwerklasapparaat. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op om optimale prestaties van je lasapparaat te garanderen.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolution Center op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail naar service@weldmaster.com.

1.0 Beoogd gebruik

De T600 is een roterende heteluchtlasmachine bedoeld voor het thermisch lassen van lasbare thermische kunststoffen zoals:

 • Vinyl (PVC) gelamineerde en gecoate stoffen
 • Vinyl (PVC) en Polyurethaan (PU) films
 • Met polyurethaan (PU) en polypropyleen (PP) gecoate stof
 • Polyethyleen (PE)
 • Thermoplastisch rubber (TPR) film en stoffen
 • Niet-geweven polyester en polypropyleen
 • Diverse fixeerbanden
 • Lasbare banden
 • Harde Geëxtrudeerde Producten

 

De fabrikant keurt dit niet goed:

 • Andere toepassingen voor deze machines.
 • Het verwijderen van alle veiligheidsafschermingen tijdens het gebruik.
 • Ongeoorloofde wijziging van de machines.
 • Vervangende onderdelen gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Waarschuwingsbord-Klein Alleen een goed opgeleide technicus mag routinematig onderhoud of reparaties uitvoeren.reparaties aan de machines.

OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit apparaat.


2.0 Uitleg van waarschuwingen

Op de Miller Weldmaster T600 staan verschillende waarschuwingssymbolen. De symbolen zijn bedoeld om de machinist te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke gebieden op de machine. Maak jezelf vertrouwd met hun plaatsing en betekenis.

Let op Heet

Let op: Heet

Het symbool "Let op: Heet" symbool staat op een bescherming in de buurt van hete oppervlakken.

Knijppunten

Gevaar: Knelpunten

Het symbool "Gevaar: Het symbool "Beknellingsgevaar" staat in de buurt van mogelijke knelpunten. Plaats geen lichaamsdelen in de buurt van deze delen van de machine terwijl de machine draait. 

Waarschuwingsbord   

Let op: Haal de stekker uit het stopcontact

De sticker "Let op: Haal de stekker uit het stopcontact" sticker is geplaatst in de buurt van de opening van de kast en alle toegangspanelen. Om elektrocutie te voorkomen, moet de stroom altijd worden uitgeschakeld voordat de deur van de kast wordt geopend.

Handen vrijhouden

Waarschuwing: Houd uw handen vrij

De sticker "Waarschuwing: Houd uw handen uit de buurt" sticker is aangebracht op het verwarmingselement. Om knellen of brandwonden te voorkomen, moet u altijd opletten waar uw handen zich bevinden.

Lucht op hoge temperatuur

Waarschuwing: Lucht op hoge temperatuur

De sticker "Waarschuwing: De sticker "Lucht op hoge temperatuur" wordt op de verwarmingsmodule geplakt.

Verkeersbord

Let op: Elektriciteit

De sticker "Let op: De sticker "Let op: elektriciteit" wordt aangebracht in de buurt van ruimten met elektriciteit.

 

3.0 Elektrische en luchtvereisten
Waarschuwing! Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de elektrische voeding aansluiten.

Waarschuwing! Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de elektrische voeding aansluiten.

Voorbereiding - Wereldmacht

 1. Zorg ervoor dat de voeding is ingesteld op 230 V, 25 A, 50/60 Hz of 400 V, 16 A, 50/60 Hz en dat de druktoevoer is ingesteld op 120 psi (8,3 bar) wanneer de machine werkt.

 2. Zorg ervoor dat de spanning en stroom specifiek zijn voor de machine en voldoen aan de bovenstaande specificatie.

 3. Er moet een geschikte aardverbinding worden gemaakt met de aardklem op de machine.

 4. Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of de omgeving van het apparaat vrij is van brandbaar vuil. Alleen bevoegde personen mogen zich in de buurt van het apparaat bevinden wanneer het in gebruik is.

 5. Druk in noodgevallen op de noodstopknop.

Elektrische voeding

Omdat er zoveel verschillende soorten stopcontacten beschikbaar zijn, bevat het snoer geen stekker. Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een stekker installeert die vergelijkbaar is met het stopcontact in uw stijl. Je kunt ervoor kiezen om je netsnoer aan te sluiten op je voeding. Het wordt aanbevolen dat je elektricien een aftakdoos met een AAN/UIT-schakelaar gebruikt. De Miller Weldmaster T300 vereist een van de volgende elektrische vereisten:

 • 25 A - Eenfase - 230 V
 • 16 A - Eenfase - 400 V

Winkel luchttoevoer

De Miller Weldmaster T300 bevat een luchttoevoerventiel voor in de werkplaats waarmee je je luchttoevoer snel kunt aansluiten en loskoppelen. Vanwege het aantal verschillende soorten luchtlijnaansluitingen wordt er geen mannelijke snelkoppeling meegeleverd. Je moet een mannelijke snelkoppeling met een NPT (National Pipe Thread) van ¼ inch kiezen die bij je vrouwelijke snelkoppeling past. Voor de Miller Weldmaster T600 zijn de volgende luchtvereisten vereist:

 • Minimaal 5 cfm bij 120 psi
 • Niet meer dan 140 liter/min bij 8,3 bar
 • Een in-line water- en vuilafscheider

4.0 Principes van Heat Sealing

Warmte

Het heteluchtverwarmingssysteem
De warmte die nodig is voor het lassen wordt elektrisch opgewekt door een verwarmingselement in de behuizing van het verwarmingselement. De interne luchtcompressor pompt lucht over het hitte-element en voert de warmte door het heteluchtmondstuk, waardoor de warmte op het te lassen materiaal wordt overgebracht. De heteluchttemperatuur varieert van 25 tot 730 graden Celsius (100 tot 1350 graden Fahrenheit).

Warm wigverwarmingssysteem

Het Hot Wedge-warmtesysteem maakt gebruik van vier cartridge-warmte-elementen om de Wedge elektrisch te verwarmen. De Hot Wedge-temperatuur varieert van 25 tot 490 graden Celsius (100 tot 915 graden Fahr- enheit).

Snelheid

De snelheid van de lasrollen bepaalt hoe lang de warmte wordt toegepast op het te lassen materiaal. Hoe langzamer de snelheid wordt ingesteld, hoe meer het materiaal wordt verwarmd. Hoe hoger de snelheid, hoe minder het materiaal wordt verwarmd. Om de beste las te verkrijgen, moet een minimale hoeveelheid warmte op het materiaal worden toegepast terwijl toch een volledige las wordt verkregen. Te veel warmte veroorzaakt vervorming van het materiaal, terwijl te weinig warmte het lassen van het materiaal verhindert.

Druk

De druk van de lasrol is de laatste stap bij het maken van een las. De druk van de lasrol drukt het verwarmde materiaal samen en voltooit het lasproces.

Samenvatting

Bij heatsealen zorgt de juiste combinatie van warmte, snelheid en druk voor een goed gelaste naad.

5.0 Definitie van controles

Hoofdscherm

Hoofdscherm - HMI-bediening

Receptnummer: Ditis een bepaalde combinatie van de parameters van warmte en snelheid die wordt gebruikt om verschillende soorten stof te lassen. Dit geeft aan welk recept je momenteel gebruikt op de machine. 0 - 25 Beschikbare receptinstellingen. Om van recept te kunnen veranderen, moet de aan-/uitschakelaar voor warmte in de uit-stand staan.

Machinesnelheid: Dit is de snelheid van de lasrol. De snelheid kan worden aangepast door op de pijlen omhoog of omlaag te drukken. Elke druk op de knop verhoogt of verlaagt de snelheid met .01 m/min. Als je de knoppen 1 seconde ingedrukt houdt, wordt de snelheid met .1 m/min verhoogd of verlaagd.

Werkelijke temperatuur: Dit is hoe warm de machine momenteel is.

Instelpunt temperatuur: Dit is hoe heet je de machine wilt hebben om je thermische kunststoffen te lassen.

Warmteschakelaar: Hiermee zet je de temperatuurregelaar AAN/UIT.

Knop Heat Swing: Schakelt de Heat Swing in of uit. De zwenkarm zwenkt niet in als deze op OFF staat.

Schakelaar voor trekker: Hiermee zet je de buitenboordtrekker AAN/UIT. De trekker blijft omhoog staan en draait niet als hij uit staat.

MenuschermLasfuncties

Menuscherm - Lasfuncties

Dit scherm is om de snelheidspercentages van de bovenste rol en de trekrol aan te passen. Als alle rollen synchroon lopen, geeft de snelheid 100,0% aan. Pas de percentages aan om de snelheid van elke afzonderlijke rol te wijzigen. De werkelijke snelheid van de wals kan worden gecontroleerd in het scherm voor het tonen van de machinesnelheid.

Automatisch terugspoelen: Hiermee wordt de omkeersnelheid van de rollen aangepast wanneer de machine stopt met lassen. Deze functie is bedoeld om het aantal gemiste lassen te minimaliseren en een perfect product te maken. De pijltjes OMHOOG en OMLAAG verhogen en verlagen de omkeersnelheid.

AAN/UIT-schakelaars: De schakelaars Drive FWD/REV, Drive System ON/OFF en Foot Pedal Override ON/OFF worden gebruikt om de functies AAN/UIT te zetten.

Vertragingsinstellingen

Vertragingsinstellingen: Deze worden gebruikt om leegtes in de naad te elimineren.

Vertragingstijd aandrijfstart: Zodra het voetpedaal wordt ingedrukt, vertraagt de Drive Start Delay Time het draaien van de lasrollen totdat het ingestelde punt is bereikt. De Drive Start Delay Time wordt door de operator ingesteld op de gewenste instelling.

Vertragingstijd aandrijfstop: Zodra het voetpedaal wordt losgelaten, blijven de lasrollen draaien totdat de vertragingstijd voor de stop van de rollen de ingestelde waarde heeft bereikt. De vertragingstijd voor de stoprol wordt door de operator ingesteld op de gewenste instelling.

Tijd voor automatisch achteruitdraaien: Zodra het voetpedaal wordt losgelaten, draaien de lasrollen achteruit totdat de vertragingstijd voor de rolstop de ingestelde waarde heeft bereikt en de tijd voor automatisch achteruitdraaien de ingestelde waarde heeft bereikt. De tijd voor automatisch achteruitdraaien wordt door de operator ingesteld op de gewenste instelling.

Automatisch terugspoelen: Hiermee wordt de omkeersnelheid van de rollen aangepast wanneer de machine stopt met lassen. Deze functie is bedoeld om het aantal gemiste lassen te minimaliseren en een perfect product te maken. De pijltjes OMHOOG en OMLAAG verhogen en verlagen de omkeersnelheid.

Parameters Menu Selectie

Parameters Menu Selectie: Wanneer deze knop wordt ingedrukt, moet een wachtwoord worden ingevoerd. Het oorspronkelijke wachtwoord is 12345678.
 
Taal
Taal: Selecteer de gewenste taal.

Wachtwoord wijzigen: De beheerder van de machine kan het achtcijferige wachtwoord van de machine wijzigen.

Temperatuurparameter: Voor het aanpassen van de PID-waarde (Proportional Integral Derivative).

 • KP = Verhoudingsfactor
 • TI = integrale tijd
 • TD = Rate Tijd
Receptinstellingen

Hi-Temp Limiet: Maximale verwarmingstemperatuur van de machine. Zodra de actuele temperatuur buiten deze limiet komt, stopt de machine automatisch met verwarmen.

Alarm voor te hoge temperatuur: Als de werkelijke temperatuur hoger is dan de alarmtemperatuur voor Overtemperatuur, verschijnt er een alarm op het scherm dat de operator waarschuwt.

MAX Uitgang: Beperktde hoeveelheid uitgangsvermogen naar het verwarmingssysteem.

OPMERKING: Er zijn twee verschillende PID-parameters opgeslagen in de machine opgeslagen, afhankelijk van het gebruikte verwarmingssysteem, hete lucht of hete wig. Druk gedurende 1 seconde op Default en de PID gaat terug naar de fabrieksinstellingen. terug naar de fabrieksinstellingen.

Urenteller: De urenteller telt de totale tijd dat het verwarmingssysteem aan staat.

Receptinstellingen: Als je parameters wijzigt, kun je op de knop OPSLAAN drukken om de aangepaste instellingen op te slaan in het geselecteerde recept.

6.0 Aanbevolen reserveonderdelen

Miller Weldmaster adviseert de volgende reserveonderdelen op voorraad te houden:

T300 Onderdelen

OPMERKING: Er zijn twee verschillende PID-parameters opgeslagen in de machine opgeslagen, afhankelijk van het gebruikte verwarmingssysteem, hete lucht of hete wig. Druk gedurende 1 seconde op Default en de PID gaat terug naar de fabrieksinstellingen. terug naar de fabrieksinstellingen.

Onderdelen bestellen? Bel 855-888-9353 of stuur een e-mail naar service@weldmaster.com

 

7.0 Machinespecificaties

Werkingsprincipes

De T600 is een heatsealmachine die thermische plastic stoffen of folies last door middel van hete lucht of hete wig, door het toepassen van druk, consistente snelheid en nauwkeurige temperatuur voor het perfect sealen van thermische plastic materialen.

Kenmerken

 • Geschikt voor tenten van verschillende afmetingen, opblaasbare boten, spandoeken, dekzeilen, luifels enz.
 • Dankzij de gebruiksvriendelijke HMI kunnen operators de machine eenvoudig aanpassen voor een grote verscheidenheid aan producten.
 • Auto-Control Temperatuurregelaar zorgt ervoor dat het systeem nauwkeurig warmte levert aan de producten die worden geproduceerd.
 • Met de dubbele pedaalbediening kan de machine eenvoudig gedurende langere perioden met hoge efficiëntie worden bediend.
 • Een automatische Auto Reverse functie zorgt ervoor dat de machine start en stopt met een naad zonder leemtes.

Technische specificaties

 • Stroomsterkte - 25amp bij 230 volt / 16amp bij 400 volt
 • Nominaal vermogen - 4000 W
 • Nominale spanning - 230 V AC, 50/60 Hz of 400 V AC, 50/60 Hz
 • Maximumtemperatuur - 1350°F (730°C)
 • Algemene luchtdruk - 120psi (8,3 bar)
 • Machinesnelheid - 3 ft/min tot 80 ft/min (1 m/min tot 25 m/min)
 • Totale afmetingen - 1750 mm x 650 mm x 1450 mm
 • Sealbreedte - 5mm tot 50 mm
 • Maximaal geluid - 70 dBA
 • Nettogewicht - 330 kg
 • Elektrisch documentnummer - Het documentnummer is het serienummer van de machine. Dit nummer staat op het serienummer op de machine.
T600 Extreme textiellasser afneembaar roltafelblad

Mechanisch gedeelte

 • Afneembaar roltafelblad: het roltafelblad wordt gebruikt voor lambriseringstoepassingen, afkanten, afwerken van randen en algemene naadtoepassingen.
 • Zwenkarm: De zwenkarm wordt gebruikt wanneer producten vormen, rondingen en buizen van het naaigebied bevatten.

T600 Extreme weefsellasser warmtebron bovenunit

Warmtebron

 • Hete lucht: de behuizing van het verwarmingselement bevat het verwarmingselement en het thermische koppel.
 • Hete wig: het hete wigvormige uiteinde bevat de verwarmingselementen en het thermische koppel.
 • Bovenste eenheid: Bovenste lasrol op en neer bewegen.
 • Montagestuk voor het warmtesysteem: Zorgt voor een nauwkeurige positionering van het heteluchtmondstuk of de wigpunt.
 • Buitenboordtrekker voor stof: Helpt de operator bij het hanteren van het materiaal en produceert vlakkere naden.

T600 Extreme weefsellasser bedieningspaneel

Bedieningsgedeelte

 • Bedieningspaneel: Met het digitale touchscreen van de HMI (Human Machine Interface) kun je de bediening van het systeem instellen.
 • Aan/uit-knop: Met de aan/uit-knop zet je de machine aan en uit.
 • Noodstop: Als de noodstopknop wordt ingedrukt, stopt het dichtnaaien in geval van nood.

Pneumatisch systeem

 • Drukregelaar: Filtert water en vuil uit de lucht. De drukregelaar regelt de druk naar de machine. Verhoog de druk door met de klok mee te draaien en verlaag de waarde door tegen de klok in te draaien.
 • Magneetventiel: Regelt de werking van de luchtcilinders.
 • Manometer: Wordt gebruikt om de drukinstelling weer te geven. De manometer voor de bovenste lasrol wordt gebruikt om de drukinstelling van de bovenste lasrol weer te geven.
 • Luchtcilinder: De luchtcilinders van de bovenunit/trekker worden gebruikt voor het openen en sluiten van de lasrol en trekrol. De warmtesysteemcilinder regelt het in- en uitzwenken van het warmtesysteem .
 • Drukbegrenzingsregeling trekker: Zie pagina 21 voor afstelprocedure.

Andere

 • Stroomonderbreker: Gebruikt voor de beschermende regeling van de algemene voeding van de volledige machine.
 • Pedaalschakelaar rechts: Deze regelt het optillen van de lasrol en het openen en sluiten van de lasrollen en trekker (als de trekkerschakelaar aan staat).
 • Pedaalschakelaar links: Regelt het starten en stoppen van het naaien.

8.0 Onderhoud

Waarschuwing! De operator moet de stroom van de machine halen voordat hij verder gaat.

Maak de beschermkap los

1. Maak de beschermkap van de elementbehuizing los en verwijder deze.

2. Pak de glasvezelisolatie rond de voorkant van de elementbehuizing uit. Wees voorzichtig om oogcontact te vermijden bij het hanteren van de isolatie.

Losmaken en verwijderen

3. Draai de twee bouten van de beugel die de elementbehuizing op zijn plaats houden los en verwijder ze.

Verwijder de bouten waarmee

4. Verwijder de bout waarmee het element in de behuizing vastzit.

 Draai de twee bovenste bouten los

5. Draai de 2 bovenste stelschroeven (1 aan elke kant) op het element los waarmee de elektrische kabels vastzitten en verwijder de kabels.

6. Trek het element verticaal naar buiten.

7. Vervang het oude element door een nieuw element door de procedure in omgekeerde volgorde te volgen. Let er bij het terugplaatsen van het element op dat u de sleutel uitlijnt met de gleuf van de elementbehuizing op het element.

OPMERKING: De glazen buis is gemakkelijk kapot en kan al gebroken zijn, wees heel voorzichtig.

Elektrische circuits

 1. Bij het vervangen van onderdelen en componenten moet u onderdelen van hetzelfde type gebruiken als het originele onderdeel of componenten die gelijkwaardig zijn aan het originele type. Originele vervangingsonderdelen moeten worden gekocht via Miller Weldmaster en of een erkende distributeur van Miller Weldmaster .
 2. De schakelkast moet om de zes maanden worden gereinigd. Om de schakelkast goed schoon te maken: schakel de stroomtoevoer uit, gebruik perslucht en een blaaspistool en blaas voorzichtig met lucht over de elektrische component en de schakelkast om stof en vuil uit de omgeving te verwijderen.
 3. Om beschadiging van de PLC, het display en het bedieningspaneel te voorkomen, mag u de kabels die de PLC, het display en het bedieningspaneel verbinden nooit aansluiten of loskoppelen terwijl de stroom is ingeschakeld.
 4. Als er een storing is die niet kan worden verholpen, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceafdeling op Miller Weldmaster.

Aandrijfsysteem

 1. Controleer of de aandrijftandwielen uit de kom zijn of loszitten.
 2. Controleer of de kettingen te los zitten. Draai ze zo nodig aan.
 3. Controleer of het mondstuk evenwijdig is met en zich in het midden van de lasrol bevindt. Als dit niet het geval is, moet het worden afgesteld volgens de heteluchtverwarmingssysteemafstelling.
 4. Controleer of de bovenste eenheid soepel op en neer beweegt.

OPMERKING: De glazen buis breekt gemakkelijk en kan al gebroken zijn, wees dus heel voorzichtig.

Luchtfilter reinigen/vervangen (alleen voor heteluchtmachines)

De Miller Weldmaster T600 heeft een externe luchtcompressor die het warmte-element van lucht voorziet. Het luchtfilterelement moet regelmatig worden gereinigd en vervangen om voldoende luchtstroom te behouden. Onvoldoende luchtstroom of onzuiverheden in de luchtstroom verkorten de levensduur van het verwarmingselement.

Reinig het luchtfilterelement elke week

Als de omgeving in uw productieruimte niet schoon is, is het aanbevolen om het luchtfilterelement twee keer per week te reinigen.

 1. Draai de eindkap van het luchtfilterelement los en verwijder hem.
 2. Verwijder het luchtfilterelement.
 3. Spuit het luchtfilterelement van binnen naar buiten met remmenreiniger of een product dat veel ether bevat .
 4. Droog het luchtfilterelement door het luchtfilterelement van binnen naar buiten te blazen met perslucht.
 5. Plaats het luchtfilterelement en de eindkap van het luchtfilterelement terug op de interne luchtcompressor en draai ze vast.

Vervang het luchtfilterelement elke 3 - 6 maanden

Als de omgeving in uw productieruimte niet schoon is, wordt aanbevolen om het luchtfilterelement elke maand te vervangen.

 1. Verwijder de eindkap van het luchtfilterelement.
 2. Verwijder het luchtfilterelement.
 3. Vervang door een nieuw luchtfilterelement, onderdeelnummer 330297.
 4. Plaats het luchtfilterelement en de eindkap van het luchtfilterelement terug op de interne luchtcompressor.

Kettingen spannen/oliën

De Miller Weldmaster T300 heeft verschillende kettingen die gebruikt worden om lasrollen en trekrollen aan te drijven. Hoewel dit geen onderdeel is dat veel onderhoud vergt, moeten kettingen eenmaal per jaar worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen overmatige corrosie, roest of vuil is. Controleer ook op speling of loszitten. Smeer kettingen indien nodig eenmaal per jaar met 80w - 90w tandwielolie.

1. Zet de stroomonderbreker in de uit-stand.

2. Koppel het netsnoer los van de voeding. Als het netsnoer bedraad is, sluit de voeding dan af bij de aansluitdoos.

Verwijder het deksel van de eindcabine

3. Verwijder het deksel van de eindkast en inspecteer de kettingen. Voer indien nodig onderhoud aan de kettingen uit.

Verwijder de eindkappen van de onderste balk

4. Verwijder de eindkappen op de onderste balk en inspecteer de kettingen. Voer indien nodig onderhoud aan de kettingen uit.

Verwijder de afdekking van de uittrekker en las

5. Verwijder het deksel van de uittrekinrichting en de afdekkingen van de lasrollen. Voer indien nodig onderhoud uit aan de kettingen.

Wigvormige punt vervangen

1. Schakel de stroomtoevoer naar de machine uit door de hoofdstroomonderbreker in de uit-stand te zetten.

2. Zorg ervoor dat de wig is afgekoeld tot een temperatuur die kan worden gehanteerd.

3. Maak het deksel van de behuizing los en verwijder het.

Koppel de mannelijke en vrouwelijke kabels los

4. Maak de mannelijke en vrouwelijke draden van het thermokoppel en de wig los.

Draai de twee stelschroeven los

5. Draai de twee stelschroeven aan de zijkant van de wig los.

Verwijder beide bouten van de achterkant

6. Verwijder beide bouten van de achterste bevestigingsbeugel en verwijder de wigconstructie.

7. Installeer de nieuwe wigconstructie in omgekeerde volgorde. Draai de bouten aan de achterkant van de wig 1/8 slag los, zodat de wig wat "zweeft".

Heteluchtverwarming Systeem Aanpassingen

Zet eerst de hetelucht aan en stel de gewenste temperatuur in. Zet de lasrollen in de gesloten stand door het lasrolpedaal in te drukken.

 1. Positie van het mondstuk van links naar rechts, controleer dit door het aandrijfvoetpedaal in te drukken en naar de punt van het mondstuk te kijken. Als dat zo is, ga dan verder met de volgende uitlijningsstap. Is dit niet het geval, zoek dan de vergrendelknop van links naar rechts en draai deze twee slagen los. Hierdoor kan de micrometer van links naar rechts worden afgesteld. Zoek nu de Micrometer van links naar rechts op, die zich ongeveer op ooghoogte met de operator bevindt. Door de Micrometer-knop van links naar rechts te draaien zodat de numerieke waarde toeneemt, wordt de spuitmondtip naar links verplaatst. Door de Micrometer-knop van links naar rechts te draaien zodat de numerieke waarde afneemt, wordt de sproeikop naar rechts bewogen. Nadat het mondstuk gecentreerd is op de lasrollen, draai je de vergrendelknop van links naar rechts vast.
 2. Controleer dit door het aandrijfvoetpedaal in te drukken en naar de punt van het mondstuk te kijken. Als dit het geval is, gaat u verder met de volgende uitlijningsstap. Zo niet, zoek dan de knop voor de hoogtevergrendeling en draai hem twee slagen los. Hierdoor kunnen we de knop van de micrometer voor de hoogte afstellen. De micrometerknop voor de hoogte bevindt zich aan de onderkant van het verwarmingssysteem en wijst naar beneden. Door de knop van de micrometer voor de hoogte te draaien zodat de numerieke waarde toeneemt, wordt het uiteinde van de verstuiver hoger geplaatst. Door de knop van de micrometer voor de hoogte zodanig te draaien dat de numerieke waarde afneemt, wordt het uiteinde van de sproeier lager geplaatst. Draai de knop voor de hoogtevergrendeling vast nadat de sproeier is uitgelijnd.
  Opmerking: De spuitdop zal omhoog of omlaag bewegen wanneer de warmte wordt veranderd. Na een warmteverandering van meer dan 100 graden moet u de hoogte van de spuitdop controleren.
 3. De diepte van je mondstuk moet ongeveer ¼ - ½ inch vanaf het knelpunt van je lasrollen zijn. Controleer dit door het voetpedaal in te drukken en naar de punt van het mondstuk te kijken. Als het mondstuk uitgelijnd is, voer dan een proeflas uit. Zo niet, zoek dan de knop voor de dieptevergrendeling en draai deze twee slagen los. Hierdoor kunnen we de knop van de dieptemicrometer aanpassen. De micrometerknop voor de diepte bevindt zich aan de achterkant van het verwarmingssysteem in de richting van de stofstroom. Door de knop van de micrometer voor diepte te draaien zodat de numerieke waarde toeneemt, komt de punt van het mondstuk dichter bij de lasrollen. Door de knop van de micrometer voor de diepte zodanig te draaien dat de numerieke waarde afneemt, wordt de punt van het mondstuk van de lasrollen verwijderd. Draai de knop van de dieptemeter vast als het mondstuk is uitgelijnd. Voer een testlas uit als het mondstuk is uitgelijnd.

Trekkerafstellingen

 1. Stel de hoogte van de materiaaltrekker in met behulp van de stalen kraag en borgmoer om de gewenste hoogte van de materiaaltrekker te bereiken.
 2. Voor de meeste toepassingen moet het wieltje van de materiaaltrekker eerst worden afgesteld tot het de roestvrijstalen rol lichtjes raakt.
 3. Stel vervolgens het trekwiel iets lager af door de stelring een halve slag linksom te draaien. Dit zorgt voor volledig contact van de tegengestelde oppervlakken.

Tafelmontage installeren/verwijderen/aanpassen

 1. Begin met het losdraaien van de twee zwarte knoppen rechts van de aandrijving (deze knoppen hoeven niet verwijderd te worden).
 2. Ga vervolgens naar de pullerkant van de machine. Net onder de materiaaltrekker bevinden zich twee zwarte knoppen die lijken op de eerder losgemaakte bevestigingen. Verwijder deze knoppen terwijl je het gewicht van de tafel ondersteunt.
 3. Til ten slotte de tafel op en trek deze via de achterkant (trekzijde) uit de keel van de machine.

Aanpassingen aan het Hot Wedge Heat-systeem

Een opmerking voordat je begint: de wig moet een beetje los zitten (3/16 inch speling). Begin met de hoofdsnelheid op nul te zetten en de lasrollen te sluiten.

Eerste uitlijningsstap

Wanneer de wiggenarm naar binnen zwenkt en naar voren rijdt, is het noodzakelijk dat de punt van de uitlijnpen in de uitsparing van de wiggenarm past. Controleer dit door het voetpedaal in te drukken. Als dit in orde is, gaat u verder met de tweede uitlijningsstap. Zo niet, zoek dan de knop voor centrische afstelling bovenop de wiggenarm. Door de knop voor centrische afstelling los te draaien, kunt u de gekartelde as een kwartslag draaien totdat de uitlijnpen in de uitsparing past. Draai de centreerknop weer vast als de juiste uitlijning is bereikt.

Tweede uitlijningsstap

De punt van de wig moet zich op dezelfde hoogte bevinden als het knelpunt van de lasrollen. Controleer dit door het aandrijfvoetpedaal in te drukken en naar de punt van de wig te kijken. De wig moet recht naar het knijppunt van de lasrollen rijden zonder eerst de bovenste of onderste lasrol te raken. Tegelijkertijd moet de kanteling van de wig worden gecontroleerd. Controleer of de linkerpunt niet hoger of lager is geplaatst dan de rechterpunt. Je moet dit controleren door op ooghoogte met de lasrollen te komen. Als deze in orde zijn, ga dan verder met de derde uitlijnstap. Zo niet, zoek dan de knop voor de hoogtevergrendeling en draai deze twee slagen los. Hierdoor kan de knop van de micrometer voor de hoogte worden afgesteld. Door de knop van de micrometer voor de hoogtemeting zo te draaien dat de numerieke waarde toeneemt, wordt de wig omhoog gebracht. Door de knop van de micrometer voor de hoogte zodanig te draaien dat de numerieke waarde afneemt, wordt de wig kleiner. Voor het afstellen van de kanteling moeten de linker kantelknop en de rechter kantelknop worden los- en vastgedraaid. Draai de knop voor het vastzetten van de wig vast nadat de hoogte van de wig en de helling zijn uitgelijnd.

Derde uitlijningsstap

De punt van de wig moet van links naar rechts uitgelijnd zijn en op de rollen gecentreerd zijn. Controleer dit door het aandrijfvoetpedaal in te trappen en te kijken of de punt gecentreerd is op de rollen nadat hij vooruit is gereden. Als dit in orde is, ga dan verder met de vierde uitlijningsstap. Zo niet, zoek dan de vergrendelknop links/rechts en draai deze twee slagen los. Hierdoor kan de micrometerknop links/rechts worden afgesteld. Door de numerieke waarde op de micrometerknop links/rechts te verlagen, wordt de wig naar rechts verplaatst. Door de numerieke waarde van de micrometerknop links/rechts te verhogen, wordt de wig naar links verplaatst. Nadat de punt van de wig van links naar rechts is uitgelijnd met de lasrollen, draait u de linker/rechter vergrendelknop vast.

Vierde uitlijningsstap

De punt van de wig moet haaks op de lasrollen staan. Controleer dit door het voetpedaal in te drukken en over de bovenkant van de wig te kijken. Controleer of de wig een rechte hoek vormt met de lasrollen. Als dit goed is uitgelijnd, gaat u verder met de vijfde uitlijningsstap. Zo niet, draai dan de bouten van de wigmontage iets los, draai het hele verwarmingssysteem heel lichtjes in de gewenste richting en draai de bouten van de wigmontage weer vast. Controleer nogmaals de haaksheid van de wig. Blijf herhalen tot de wig haaks is gemonteerd.

Vijfde uitlijningsstap

De laatste stap betreft de wigdiepte. Controleer deze afstelling door het aandrijfvoetpedaal in te drukken om het contact tussen de wig en de lasrollen te controleren. Bij te weinig contact zal de wig de rollen nauwelijks raken. Hierdoor zal er te weinig warmteoverdracht zijn naar het materiaal. Bij te veel contact komt de wig in contact met de rollen en zal de bovenste zwenkunit van de wig doorbuigen. Hierdoor wordt de wig opgezogen door de lasrollen tijdens het naaien. Als de wig goed is uitgelijnd, zet dan de warmteschakelaar aan en stel hem in voor een proeflas. Zo niet, zoek dan de knop voor de dieptevergrendeling en draai hem twee slagen los. Hierdoor kan de knop van de dieptemicrometer worden bijgesteld. Door de knop van de dieptemicrometer te verdraaien om de numerieke waarde te verhogen, wordt de wig teruggetrokken van de lasrollen. Door de knop van de dieptemeter te draaien om de numerieke waarde te verlagen, beweegt u de wig naar de lasrollen toe. Als de wig goed is uitgelijnd, draait u de knop voor de dieptevergrendeling vast. Zet de warmteschakelaar aan en stel hem in voor een proeflas.

Snelheidsaanpassingen bovenste lasrol

De T300 heeft een snelheidsinstelling voor de bovenste lasrol waarmee je de synchronisatie van de bovenste lasrol met de onderste lasrol kunt variëren. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de bovenste wals sneller moet draaien dan de onderste wals. Enkele voorbeelden zijn het lassen van een zoom, het lassen van een paalzak en het lassen van een recht stuk aan een radiusstuk. Volg deze stappen om de snelheid van de bovenste wals te verhogen:

 1. Druk op de menuknop in het hoofdscherm.
 2. Druk op de knop voor lasfuncties in het menuscherm.

Om het percentage van de snelheid van de bovenste laswals aan te passen, kun je op de pijlen omhoog of omlaag drukken om de snelheid te verhogen of te verlagen, of je drukt op het vakje met het percentage, waarna een numeriek toetsenblok verschijnt. Selecteer de gewenste numerieke waarde.

Aanpassing binnenboordtrekker

T600 Extreme weefsellasser afstelling van de trekker

 1. Stel de hoogte van de materiaaltrekker in met behulp van de luchtcilinderas en borgmoer. (Afgebeeld).
 2. Voor de meeste toepassingen moeten de wieltjes van de materiaaltrekker zo worden afgesteld dat ze de roestvrijstalen rol licht aanraken.
 3. Zorg ervoor dat u elke kant gelijkmatig afstelt. Als u de ene kant verstelt, heeft dit een kleine invloed op de andere kant.

9.0 Transportspecificaties en opslag

Waarschuwing! Het wordt aanbevolen om een vorkheftruck te gebruiken bij het verplaatsen of verwijderen van een machine in kratten van een pallet.

Transport binnen een productiefaciliteit

Vanwege het gewicht van de Miller Weldmaster machine vereist de fabrikant het gebruik van een vorkheftruck of sleepmotor. De vorken moeten onder het onderste frame langs het zwaartepunt worden geplaatst. Til langzaam op om ervoor te zorgen dat de vorken goed worden geplaatst.

Transport buiten productiefaciliteit

De fabrikant eist dat de Miller Weldmaster machine op een pallet wordt geplaatst en met een vorkheftruck of sleepmotor in een vrachtwagen wordt geladen. De vorken moeten onder het onderste frame langs het zwaartepunt worden geplaatst. Zet de machine vast op de pallet en bescherm de verschillende bedieningselementen en functies door de machine in te pakken.

Opslag

De fabrikant raadt aan om het apparaat altijd te beschermen tegen overtollig stof en vocht als het niet in gebruik is. De bediener moet zich vertrouwd maken met de waarschuwingssymbolen op het apparaat om alert te zijn op de potentieel gevaarlijke gebieden op het apparaat.

OPMERKING: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit apparaat. onjuist gebruik van dit apparaat.

 

10.0 Technische vereisten

Technische vereisten

 1. De totale luchtdruk moet 120 psi (8,3 bar) zijn.
 2. De druk van het laswiel van de bovenunit moet tussen 5 en 60 psi (,3 bar en 4,1 bar) liggen.
 3. Het optillen van de bovenste lasrol moet soepel en vrij gebeuren, zonder duidelijke trillingen.
 4. Als de bovenste/onderste lasrollen goed zijn uitgelijnd, moeten de randen van de twee rollen evenwijdig zijn en op één lijn liggen.
 5. Zwaai van het verwarmingssysteem: De in- en uitzwaai van het verwarmingssysteem moet soepel en natuurlijk verlopen bij een gematigde snelheid.
 6. Luchtleidingen en luchtfittingen mogen geen lekken vertonen.

OPMERKING: Veranderingen in factoren zoals materiaaldikte, kwalificaties van de operators en verschillende omgevingen en weersomstandigheden kunnen het product direct beïnvloeden. De operator moet met name de volgende instelbare factoren kunnen begrijpen:

 1. Verwarmingstemperatuur
 2. Luchtdruk
 3. De druk van de bovenste lasrol
 4. Luchtvolume
 5. Plaatsing van verwarmingssysteem

11.0 Aanvullende machinedocumenten

 

 

Machinevideo's

 • Overzicht & Hoe werkt het?
 • Video's
Uw Overlapgids instellen
De batterij van HMI en PLC vervangen
Hoe begin je een las aan de rand van je stof?
Hoe je lasrollen vastdraaien
Je zoomgeleider aanpassen
De uitlijning van je wig aanpassen
Je verwarmingssysteem vervangen
Acrylstof op de juiste manier lassen met Hot Wedge Lassen
Hoe schakel je over van een 1 inch naar een 2 inch lasrol?
Hoe maak je luchtfilters op compressoren schoon?
Uitleg over de snelheid van de bovenste rol

Wilt u contact opnemen met de klantenservice?

Stuur ze gewoon een e-mail hieronder of bel 330-833-6739
Contact Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om te beginnen of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met je op.