Klik hieronder om de handleiding in verschillende talen te bekijken: 

EngelsVlag van Amerika     SpaansVlag van Spanje     NederlandsNederlandse vlag    PoolsPoolse vlag    FransVlag van Frankrijk     DuitsVlag van Duitsland    PortugeesVlag van Portugal    KoreanVlag van Zuid-Korea

Klik hier voor het pre-installatiedocument

PS150 Bedieningshandleiding

PS150-1

Deze handleiding is bedoeld als richtlijn bij het bedienen van de PS150. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op om optimale prestaties van uw lasser te garanderen.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolutiecentrum op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail service@weldmaster.com.

1.0 Beoogd gebruik

De PS150 is een roterende heteluchtlasmachine bedoeld om lasbare thermische kunststoffen te heatsealen zoals: 

Polypropyleen (PP) gecoate stof 

Polyethyleen (PE) gecoate stoffen

De fabrikant keurt het volgende niet goed: 

Elk ander gebruik voor deze machines. 

Het verwijderen van veiligheidsvoorzieningen tijdens het gebruik. 

Ongeautoriseerde wijziging van de machines. 

Gebruik vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. 

Alleen een goed opgeleide technicus mag de machines bedienen en/of routinematig onderhoud of reparaties uitvoeren.

NOTITIE: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen die voortkomen uit oneigenlijk gebruik van deze machine.


2.0 Verklaring van waarschuwingen

Er zijn verschillende waarschuwingssymbolen op de Miller Weldmaster PS150 geplaatst. De symbolen zijn bedoeld om de machinist te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke gebieden op de machine. Maak uzelf vertrouwd met hun plaatsing en betekenis.

Pas op, heet

Pas op, heet

Het symbool “Let op: Heet” is op een afscherming in de buurt van hete oppervlakken geplaatst.

Gevaar: knelpunten

Het symbool "Gevaar: knelpunten" wordt in de buurt van mogelijke knelpunten geplaatst. Plaats geen lichaamsdelen in de buurt van deze delen van de machine terwijl de machine draait.

Let op teken   

Let op: Koppel de machine los

De sticker "Let op: Machine loskoppelen" bevindt zich bij de opening van de kast en alle toegangspanelen. Om elektrocutie te voorkomen, moet de machine altijd de stroomvoorziening hebben voordat de kastdeur wordt geopend.

Houd handen uit de buurt

Waarschuwing: houd uw handen uit de buurt   

De sticker "Waarschuwing: houd handen vrij" is op de verwarmingseenheid geplakt. Let te allen tijde op de plaats van uw handen om beknelling of brandwonden te voorkomen.

Lucht op hoge temperatuur

Waarschuwing: lucht op hoge temperatuur

De sticker "Waarschuwing: hoge temperatuur lucht" is op de verwarmingseenheid geplakt.

Opbrengst teken

Let op: elektriciteit

De sticker "Let op: elektriciteit" is geplakt in de buurt van plaatsen met elektriciteit.

Let op: Scherp

De sticker "Let op: Scherp" wordt geplaatst in de buurt van gebieden met scherpe onderdelen.

Lockout Tagout

Elke AC-aandrijving met variabele frequentie wordt geleverd door een zekeringblok dat kan worden vergrendeld en getagd. Een schroevendraaier wordt gebruikt in de gleuf aan de voorkant van de hendel om de hendel te openen. Eenmaal gestart, kan de gebruiker het apparaat met de hand openen en vergrendelen. 

De attentie

De tag bevindt zich in de buurt van de ondergrens van het hoogteverstelsysteem. Zodra de machine op de gewenste werkhoogte is afgesteld, brengt u de klemkraag omhoog naar de onderkant van de beugel en draait u deze op zijn plaats vast. Hierdoor ontstaat er een lagere limiet voor hoogteverstelling, zodat de machine minimaal vanaf de werkhoogte zal zakken.

3.0 Elektrische en luchtvereisten
Waarschuwing! Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de stroom aansluiten.

Voorbereiding - Kracht en Lucht

 1. Zorg ervoor dat de voeding 230v, 30amp, 50/60hz of 480v,30amp is, als de juiste step-down transformator is meegeleverd, 50/60hz. en de druktoevoer komt tot 100 psi (6.9 bar) wanneer de machine in werking is. 
 2. Zorg ervoor dat de spanning en stroom is toegewezen aan de machine en voldoet aan de bovenstaande specificaties.
 3. Er moet een geschikte aardverbinding worden gemaakt met de aardklem op de machine.
 4. Voordat u de machine gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de omgeving van de machine vrij is van: brandbaar puin. Alleen bevoegde personen mogen zich tijdens het gebruik in de buurt van de machine bevinden.
 5. Druk in geval van nood op de Noodstopknop 

Elektrische voeding 

Vanwege het aantal beschikbare stopcontacten in verschillende stijlen, bevat het snoer geen stekker. Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een stekker installeert die vergelijkbaar is met uw stopcontact. U kunt ervoor kiezen om uw netsnoer vast in uw voeding te laten aansluiten. Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een aansluitdoos gebruikt met een AAN/UIT-schakelaar. De Miller Weldmaster PS150 vereist een van de volgende elektrische vereisten: 

30 Amp - Driefasen - 230 Volt 

30 Amp - Driefasig - 480 Volt (wanneer de juiste step-down transformator heeft) geleverd)

Winkel luchttoevoer

De Miller Weldmaster PS150 bevat een in-shop luchttoevoerklep waarmee snel kan worden aangesloten en losgekoppeld van de luchttoevoer van uw winkel. Vanwege het aantal verschillende stijl luchtvaart connectoren, is een mannelijke snelkoppeling niet inbegrepen. Kies een mannelijke snelkoppeling met een 3/8 inch NPT (National Pipe Thread) die past bij uw vrouwelijke snelkoppeling. De Miller Weldmaster PS150 vereist de volgende vereisten voor werkplaatslucht: 

 • Minimaal 20 cfm bij 100 psi 
 • Niet hoger dan 565 liter / min bij 6.9 Bar 
 • Een in-line water- en vuilafscheider

4.0 Principes van Heat Sealing

Warmte: Heteluchtverwarmingssysteem: De warmte die nodig is voor het lassen wordt elektrisch gecreëerd door een (of twee, afhankelijk van de toepassing) verwarmingselement dat zich in de behuizing van het verwarmingselement bevindt. De winkelluchttoevoer zorgt voor lucht over het warmte-element en voert de warmte door de Hot Air Nozzel, waardoor de warmte op het te lassen materiaal wordt toegepast. De heteluchttemperatuur varieert van 25 tot 800 graden Celsius (77 tot 1472 graden Fahrenheit). 

Snelheid: De snelheid van de lasrollen bepaalt de hoeveelheid tijd dat de warmte wordt toegepast op het te lassen materiaal. Hoe langzamer de snelheidsinstelling, hoe meer het materiaal wordt verwarmd. Hoe sneller de snelheidsinstelling, hoe minder het materiaal wordt verwarmd. Om de beste las te krijgen, moet een minimale hoeveelheid warmte op het materiaal worden toegepast terwijl toch een volledige las wordt bereikt. Te veel warmte veroorzaakt vervorming van het materiaal; terwijl niet genoeg warmte zal voorkomen dat het materiaal gaat lassen. 

druk: De druk van de lasrollen comprimeert het verwarmde materiaal samen om het lasproces te voltooien.

Samengevat

De juiste combinatie van warmte, snelheid en roldruk zorgt ervoor dat u een goed gelaste naad krijgt.

5.0 Werkingsprincipes

De PS150 is een heatsealmachine die thermische plastic stoffen of films met hete lucht last, door middel van druk, constante snelheid en nauwkeurige temperatuur voor het perfect sealen van thermische plastic materialen.

Bediening: doeleinden en functies

Bedieningsscherm

Bediening door de operator

 • Tekstvak midden boven: Het tekstveld toont de huidige alarmen. Met de knoppen omhoog/omlaag naast het tekstvak kan de gebruiker omhoog/omlaag bladeren door de lijst met huidige alarmen. 
 • MSG0 tekstvak: Het tekstvak geeft de huidige status van de machine aan. Systeem inactief, Systeem actief, Pauze, Taak doorsturen, Conv.deur open, Alarm actief, Reset EPO, E-stop bedieningszijde bedieningszijde en E-stop bedieningszijde niet-bedieningszijde 
 • Rood indicatielampje: Het rode indicatielampje geeft dezelfde kleur weer als het stapellampje in de effen kleurmodus. 
 • Zak / Min: De “0” geeft de huidige gemiddelde zakken per minuut aan die door de machine gaan. 
 • Voeten/Min: “0” geeft de huidige gemiddelde zakken per minuut aan die door de machine gaan. 
 • Lasmondstuk UIT: Door op de knop te drukken wordt het verwarmingssysteem aan/uitgeschakeld. Druk eenmaal om naar de tegenovergestelde toestand te gaan. 
 • Werkelijk (V): Het weergegeven getal is de temperatuur die het thermokoppel momenteel aan de onderkant van de behuizing van het element aangeeft. 
 • Instelpunt (F): Het weergegeven getal is op welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur op te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. 
 • Sproeier voorverwarmen UIT: Door op de knop te drukken wordt het verwarmingssysteem aan/uitgeschakeld. Druk eenmaal om naar de tegenovergestelde toestand te gaan. 
 • Lasroller: Door op de knop te drukken worden de lasrollen geopend/gesloten. Druk eenmaal om naar de tegenovergestelde toestand te gaan.
 • Transportband: Door op de knop te drukken worden de transportbanden geopend/gesloten. Druk eenmaal om naar de tegenovergestelde toestand te gaan. 
 • Vooruit joggen: Door op de knop te drukken, zal het aandrijfsysteem met lage snelheid in voorwaartse richting bewegen. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Het is niet bedoeld om in een gesynchroniseerde functie te werken. Jog FWD verschijnt alleen als de machine in de pauzestand staat. 
 • Menu: Als u op de menuknop drukt, gaat de gebruiker naar het hoofdmenuscherm.

Hoofdmenuscherm, operatorniveau

Menu
  • Operatorconfiguratie: Als u op de knop Operatorconfiguratie drukt, gaat de gebruiker naar de Operatorconfiguratie, Operatorniveau. 
  • Alarmgeschiedenis: Door op de knop Alarmgeschiedenis te drukken, gaat de gebruiker naar het scherm Alarmgeschiedenis. 
  • inloggen: Door op de Login-knop te drukken, gaat de gebruiker naar het Login-scherm. 
  • Uitloggen: Als u op de knop Afmelden drukt, wordt Afmelden en keert de gebruiker terug naar de zichtbare basisschermen. 
  • Werking: Door op de bedieningsknop te drukken, gaat de gebruiker naar het bedieningsscherm.

  Operatorconfiguratie, Operatorniveau

  Recept 

  • Recept nummer: Het nummer dat in het tekstvak wordt weergegeven, is het nummer van het recept dat momenteel wordt weergegeven. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het gewenste receptnummer kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past zich ook aan het volgende recept aan. Door de pijl één keer aan te raken, gaat het recept naar het volgende recept. 
  • Receptnaam: De weergegeven tekst is de naam van het huidige recept. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de tekst kan wijzigen. 
  • Activeren: Door op de activeringsknop te drukken, wordt de opgeslagen instelling van het weergegeven recept naar de juiste instelpunten geladen. Bij het aanpassen van bijvoorbeeld een snelheidsinstelling, moet de snelheidsinstelling worden gewijzigd en vervolgens moet de activeringsknop worden ingedrukt om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen. 
  • Transportband (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, is de snelheid waarmee de transportband is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de transportband kan wijzigen. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
  • Voorlasrol (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de voorste lasrol is ingesteld. De snelheid van de voorste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden gecompenseerd. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de voorste lasrol kan wijzigen. Door eenmaal op de pijl te drukken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de knop Activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
  • Achter lasroller: De snelheid van de achterste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de achterste lasrol kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de achterste lasrol aan. Maar als u de pijl eenmaal aanraakt, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de knop Activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden. 
  • Lasmondstuktemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook het instelpunt aan. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de knop Activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden. 
  • Voorverwarmtemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook het instelpunt aan. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de knop Activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden. 
  • Geen bagagetijd (SEC): De invoerzaksensor regelt wanneer het spuitmondzwenksysteem wordt verteld dat het zich in de laspositie moet bevinden en wanneer het in de uitgangspositie moet zijn wanneer de machine in de bedrijfsmodus staat. Wanneer een zak de machine binnengaat en de sensor de zak ziet, wordt het zwenksysteem van de spuitmond verteld om in de laspositie te zwaaien. Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, is de hoeveelheid tijd die moet verstrijken zonder dat een zak de invoerzaksensor passeert. Als deze hoeveelheid tijd is bereikt, wordt het zwenksysteem van de spuitmond verteld om naar zijn uitgangspositie te gaan totdat een andere zak wordt gedetecteerd. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. 
  • Bespaar: Door op de knop Opslaan te drukken, wordt alle huidige instelwaarde die in elk specifiek tekstvak is ingevoerd, opgeslagen/opgeslagen in het momenteel weergegeven recept. 
  • Vooruit joggen: Als u op de knop drukt, wordt het aandrijfsysteem langzaam in voorwaartse richting gestuurd. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Het is niet bedoeld om in een gesynchroniseerde functie te werken. Jog FWD verschijnt alleen in de gepauzeerde toestand 
  • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

  Hoofdmenuscherm, SU-niveau:

  Menu

  • Receptconfiguratie: Door op de knop Receptconfiguratie te drukken, gaat de gebruiker naar het scherm Receptconfiguratie. 
  • Recept actief: Door op de knop Recept actief te drukken, gaat de gebruiker naar het scherm Recept actief. 
  • Warmte/Handmatig: Door op de knop Heat/Manual te drukken, gaat de gebruiker naar het scherm Heat Control Weld Nozzle. 
  • Machineconfiguratie: Door op de Machine Config-knop te drukken, gaat de gebruiker naar het Operator Control-scherm. 
  • Informatie op afstand: Door op de Remote Info-knop te drukken, gaat de gebruiker naar het Remote Info-scherm. 
  • HMI-configuratie: Door op de HMI Setup-knop te drukken, gaat de gebruiker naar het HMI Setup-scherm. 
  • Alarmen actief: Door op de knop Alarm actief te drukken, gaat de gebruiker naar het scherm Alarm actief. 
  • info: Door op de Info-knop te drukken, gaat de gebruiker naar het Info-scherm. 
  • inloggen: Door op de Login-knop te drukken, gaat de gebruiker naar het Login-scherm. 
  • Uitloggen: Door op de knop Afmelden te drukken, gaat de gebruiker naar de zichtbare basisschermen. 
  • SU Onderhoud: Door op de SU Maint-knop te drukken, gaat de gebruiker naar het SU-onderhoudsscherm. 

  Receptconfiguratiescherm

  Recept

  • Recept nummer: het nummer dat in het tekstvak wordt weergegeven, is het nummer van het recept dat momenteel wordt weergegeven. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het gewenste receptnummer kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past zich ook aan het volgende recept aan. Door de pijl één keer aan te raken, wordt het recept met 1 verhoogd/verlaagd. 
  • Recept Naam: De weergegeven tekst is de naam van het huidige recept. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de tekst kan wijzigen.
  • Activeren: Door op de activeringsknop te drukken, wordt de opgeslagen instelling van het weergegeven recept naar de juiste instelpunten geladen. Wanneer u bijvoorbeeld een snelheidsinstelling aanpast, moet de snelheidsinstelling worden gewijzigd wanneer de activeringsknop moet worden ingedrukt om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen. 
  • Transportband (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de transportband is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de transportband kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook de snelheid van het transport aanpassen. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
  • Voorste lasrol (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de voorste lasrol is ingesteld. De snelheid van de voorste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden gecompenseerd. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de voorste lasrol kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook de snelheid van de achterste lasrol aanpassen. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
  • Achterste lasrol (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de achterste lasrol is ingesteld. De snelheid van de achterste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden gecompenseerd. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de achterste lasrol kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook de snelheid van de achterste lasrol aanpassen. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
  • Lasmondstuktemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook het instelpunt aanpassen. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de snelheidstemperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden.
  • Voorverwarmtemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook het instelpunt aanpassen. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
  • Sparen: Door op de knop Opslaan te drukken, wordt alle huidige instelwaarde die in elk specifiek tekstvak is ingevoerd, opgeslagen/opnieuw opgeslagen in het momenteel weergegeven recept. 
  • Vooruit joggen: Door op de knop te drukken, wordt het aandrijfsysteem met een lage snelheid in voorwaartse richting gestuurd. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Het is niet bedoeld om in een sunchronized-functie te werken. Jog FWD verschijnt alleen in de gepauzeerde toestand. 
  • vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

  Recept actief scherm

  Recept

  • Recept nummer: Het nummer dat wordt weergegeven in het tekstvak is het nummer van het recept dat momenteel wordt weergegeven 
  • Recept Naam: De weergegeven tekst is de naam van het huidige recept. 
  • Transportband (FT/MIN): Het nummer dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid het transport is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het aantal is in voet per minuut. 
  • Voorste lasrol (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de voorste lasrol is ingesteld. De snelheid van de voorste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid. Het aantal is in voet per minuut.
  • Achterste lasrol (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de voorste lasrol is ingesteld. De snelheid van de voorste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid. Het aantal is in voet per minuut. 
  • Lasmondstuktemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. 
  • Voorverwarmtemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. 
  • Geen zaktijd: De invoerzaksensor regelt wanneer het spuitmondzwenksysteem wordt verteld om in de laspositie te staan ​​en wanneer het in de uitgangspositie moet zijn wanneer de machine in de bedrijfsmodus staat. Wanneer een zak de machine binnengaat en de sensor de zak ziet, wordt het zwenksysteem van de spuitmond verteld om in de laspositie te zwaaien. Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, is de hoeveelheid tijd die moet verstrijken zonder dat een tas de invoertassensor passeert. Als deze hoeveelheid tijd is bereikt, wordt het spuitmond-zwenksysteem verteld om naar de uitgangspositie te gaan totdat een andere zak wordt gedetecteerd. 
  • vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Lasmondstuk:

 • Werkelijk (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die het thermokoppel momenteel aan de onderkant van de behuizing van het element afleest. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. 
 • Instelpunt (F): Het weergegeven getal geeft aan op welke temperatuur de temperatuurregelaar de temperatuur moet houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. 
 • Wekker +/- (F): De cijferweergave geeft aan hoeveel graden afwijking is toegestaan ​​voordat het alarm voor hoge/lage temperatuur wordt geactiveerd. 
 • Verwarming uit: Door op de knop verwarming uit te drukken, wordt het verwarmingssysteem in- en uitgeschakeld. Als het verwarmingssysteem momenteel is uitgeschakeld en door één keer op de knop te drukken, wordt het verwarmingssysteem ingeschakeld. 
 • Warmte/Manual #2: Door op de knop te drukken, gaat de gebruiker naar het scherm Voorverwarmen van de warmteregeling van het mondstuk. 
 • Inzwaaien: Door op de knop te drukken, wordt het mondstuk van het verwarmingssysteem in verticale positie gedraaid. Door nogmaals op de knop te drukken, wordt het mondstuk van het verwarmingssysteem naar de uitgangspositie gedraaid. De knop is een schakelknop en met één.
 • Opzwaaien: Om ervoor te zorgen dat de Swing Up-knop actief wordt, moet de swing van het verwarmingssysteem in verticale positie staan. Indien niet in de verticale positie in de Swing Up-knop zal niet actief zijn. Door op de knop te drukken, schuift het mondstuk van het verwarmingssysteem omhoog. Door nogmaals op de knop te drukken, schuift het mondstuk van het verwarmingssysteem naar beneden. De knop is een tuimelknop en met één druk op de knop gaat het schommelsysteem omhoog/omlaag. WAARSCHUWING! Laat het mondstuk niet langer dan 3 seconden in de bovenste stand staan, anders ontstaat er schade aan de lasrollen!

 • Vooruit joggen: Door op de knop te drukken, wordt het aandrijfsysteem met een lage snelheid in voorwaartse richting gestuurd. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Het is niet bedoeld om in een gesynchroniseerde functie te werken. Jog FWD verschijnt alleen in de gepauzeerde toestand. 
 • Aandeel automatisch afstemmen: Het weergegeven getal is de waarde van de proportionele band die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring. 
 • Automatisch afstemmen integraal: Het weergegeven getal is de waarde van de Intergral-tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring. 
 • Auto Tune-afgeleide: Het weergegeven getal is de waarde van de afgeleide tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring. 
 • Automatisch afstemmen: Als u op deze knop drukt, wordt de temperatuurregeling in een autotune-status geforceerd. WAARSCHUWING! Stel voor het automatisch afstemmen het temperatuurinstelpunt in op 800' f en laat de werkelijke temperatuur dichter bij het instelpunt komen! Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de elementen of andere componenten van het verwarmingssysteem. Auto Tune mag alleen worden gebruikt als de temperatuur om een ​​onbekende reden fluctueert. Al het mogelijke moet worden gedaan om een ​​defect onderdeel van het verwarmingssysteem, luchtdruk, luchtstroom of enige andere reden te identificeren voordat Auto Tune wordt uitgevoerd. 
 • menu: Door op de menuknop te drukken, gaat de gebruiker naar het hoofdmenuscherm.

Heat Control Pre Heat Nozzle-scherm

Voorverwarmd mondstuk

 • Werkelijk (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die het thermokoppel momenteel aan de onderkant van de behuizing van het element afleest. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. 
 • Instelpunt (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. 
 • Wekker +/- (F): De cijferweergave geeft aan hoeveel graden afwijking is toegestaan ​​voordat het alarm voor hoge/lage temperatuur wordt geactiveerd. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. 
 • Verwarming uit: Door op de knop verwarming uit te drukken, wordt het verwarmingssysteem in- en uitgeschakeld. Als het verwarmingssysteem momenteel is uitgeschakeld en door één keer op de knop te drukken, wordt het verwarmingssysteem ingeschakeld.
 • Verwarming uit: Door op de knop verwarming uit te drukken, wordt het verwarmingssysteem in- en uitgeschakeld. Als het verwarmingssysteem momenteel is uitgeschakeld en door één keer op de knop te drukken, wordt het verwarmingssysteem ingeschakeld. 
 • Warmte/Manual #1: Door op de knop te drukken, gaat de gebruiker naar het scherm Heat Control Weld Nozzle. 
 • Inzwaaien: Door op de knop te drukken, wordt het mondstuk van het verwarmingssysteem in verticale positie gedraaid. Door nogmaals op de knop te drukken, wordt het mondstuk van het verwarmingssysteem naar de uitgangspositie gedraaid. De knop is een tuimelknop en met één druk op de knop zal het schommelsysteem in/uitzwaaien. 
 • Opzwaaien: Om ervoor te zorgen dat de Swing Up-knop actief wordt, moet de swing van het verwarmingssysteem in verticale positie staan. Als deze niet in verticale positie staat, wordt de knop Opzwenken niet geactiveerd. Door op de knop te drukken, schuift het mondstuk van het verwarmingssysteem omhoog. Door nogmaals op de knop te drukken, schuift het mondstuk van het verwarmingssysteem naar beneden. De knop is een tuimelknop en met één druk op de knop gaat het schommelsysteem omhoog/omlaag. WAARSCHUWING! Laat het mondstuk niet langer dan 3 seconden in de bovenste stand staan, anders ontstaat er schade aan de lasrollen!
 • Vooruit joggen: Door op de knop te drukken, wordt het aandrijfsysteem met een lage snelheid in voorwaartse richting gestuurd. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Het is niet bedoeld om in een gesynchroniseerde functie te werken. Jog FWD verschijnt alleen in de gepauzeerde toestand. 
 • Aandeel automatisch afstemmen: Het weergegeven getal is de waarde van de proportionele band die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring. 
 • Automatisch afstemmen integraal: Het weergegeven getal is de waarde van de Intergral-tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring. 
 • Auto Tune-afgeleide: Het weergegeven getal is de waarde van de afgeleide tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring. 
 • Automatisch afstemmen: Als u op deze knop drukt, wordt de temperatuurregeling in een autotune-status geforceerd. WAARSCHUWING! Stel voor het automatisch afstemmen het temperatuurinstelpunt in op 800' F en laat de werkelijke temperatuur dichter bij het instelpunt komen!Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de elementen of andere componenten van het verwarmingssysteem. Auto Tune mag alleen worden gebruikt als de temperatuur om een ​​onbekende reden fluctueert. Al het mogelijke moet worden gedaan om een ​​defect onderdeel van het verwarmingssysteem, luchtdruk, luchtstroom of enige andere reden te identificeren voordat Auto Tune wordt uitgevoerd.
 • menu: Door op de menuknop te drukken, gaat de gebruiker naar het hoofdmenuscherm.

Scherm voor externe interface

Snelheid selecteren

 • Snelheidsregeling “lokaal”: Door op de knop te drukken, wordt de aangegeven snelheidsreferentie geschakeld tussen Lokaal en Extern. Druk eenmaal om naar de tegenovergestelde toestand te gaan. 
 • Externe SP: In het tekstvak wordt weergegeven met welke voet per minuut de machine de verpakkingsmachine moet verlaten. De machine zal alleen met deze snelheid werken wanneer bediening op afstand is geselecteerd op het scherm Externe interface. 
 • Snelheidsoffset op afstand (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft de ingevoerde snelheid weer om de lagere transportbandsnelheid af te stemmen op de sealer. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. Het setpoint kan worden aangepast naar een positief of negatief getal. Als de zak bijvoorbeeld de sealer binnengaat en de zakken rechtop staan, terwijl de zakken naar beneden gaan en als de zak naar voren begint te leunen; dan is de offset te snel, wat de sealer vertelt om sneller te lopen dan de onderste transportband. Stel het setpoint lager in en observeer de volgende zak. 
 • vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

NOTITIE: Het is erg belangrijk om te weten dat de zak die naar voren of naar achteren leunt de rechtheid van de seal beïnvloedt. Ervan uitgaande dat de tas recht is bij binnenkomst; als de zak naar voren leunt terwijl deze door de sealer gaat, kan dit ertoe leiden dat de vouw groter wordt van de voorrand tot de achterrand. Als de zak achterover leunt terwijl deze door de sealer gaat, kan dit ertoe leiden dat de vouw kleiner wordt van de voorrand naar de achterrand.

Actief alarmscherm

Actieve alarmen

Het zwarte tekstvak wordt weergegeven en het alarm wordt geactiveerd. Deze alarmen blijven weergegeven totdat ze zijn opgelost en de ACK-knop is ingedrukt. 

 • geschiedenis: Als u op de knop Geschiedenis drukt, wordt het scherm Alarmgeschiedenis weergegeven. 
 • AK: Bevestig het alarm, door op de ACK-knop te drukken wordt het alarm bevestigd en rusten. Als de alarmsituatie niet is verholpen, verschijnt het alarm opnieuw. 
 • vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Scherm Alarmgeschiedenis

Alarmgeschiedenis

Het zwarte tekstvak toont alle alarmgebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden, samen met een datum- en tijdstempel. 

 • Pijltjestoetsen omhoog/omlaag: Laat de gebruiker omhoog/omlaag scrollen op de pagina met alarmen. 
 • Geschiedenis wissen: Door op de knop geschiedenis wissen te drukken, wordt de geschiedenis gewist die in het geheugen is opgeslagen. De knop Geschiedenis wissen wordt alleen weergegeven als u bent aangemeld als SU-gebruiker. 
 • vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Informatiescherm

Info

Dit scherm is alleen bedoeld om de contactgegevens van Miller Weldmaster weer te geven en om het machinespecifieke type, serienummer en softwareversie te verstrekken. Wanneer u Miller Weldmaster belt voor vragen van welke aard dan ook, gelieve het machinetype, het serienummer en de softwareversie te verstrekken aan de Miller Weldmaster-vertegenwoordiger. 

 • vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Login Scherm

Om toegang te krijgen tot vergrendelde of genivelleerde toegangsschermen, moeten de juiste gebruikers-ID en wachtwoord worden ingevoerd. Neem bij vragen gerust contact op met je leidinggevende.

Scherm Machineconfiguratie

Onderhoudsconfiguratie 1

 • Jog-snelheid (FT/MIN): Het weergegeven getal geeft aan hoeveel voet per minuut het aandrijfsysteem zal werken wanneer de jog-knop wordt ingedrukt. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de jog-snelheid kan wijzigen. 
 • Pauze Vertragingstijd (SEC): Het weergegeven getal geeft aan hoeveel tijd er verstrijkt nadat een pauzesignaal is gegeven of een pauzeknop is ingedrukt. Met deze functie kan het PS400-systeem worden ontdaan van zakken. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de pauzevertragingstijd kan wijzigen. 
 • Zakstoringstijd (SEC): Het weergegeven getal geeft aan hoeveel seconden er verstrijken als een zak wordt bekeken door de invoerzaksensor en wanneer het zakstoringsalarm wordt ingesteld als een zak niet wordt bekeken door de uitvoerzaksensor. Wanneer bijvoorbeeld een zak de machine binnengaat, uitgaande van een correcte presentatie, zal de invoerzaksensor de zak zien en eveneens wanneer de zak de machine verlaat, zal de uitvoerzaksensor de zak zien. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de Bag Jam Time kan wijzigen. 
 • Swing In Time en Swing Out Time (SEC): Het zwenksysteem van het mondstuk is ontworpen met twee bewegingen en twee luchtcilinders die de bewegingen maken. Vanuit de uitgangspositie draait het mondstuk naar de lasrollen en schuift het vervolgens omhoog; en vanuit de laspositie glijdt het mondstuk naar beneden en draait het vervolgens naar buiten. Dit ontwerp is zo gemaakt dat de mondstukpositie zich dicht bij het geleidingssysteem, de lasrol en de zak zelf bevindt.
 • Swing-in-tijd (sec): Het weergegeven getal is de tijdsduur van de tweede actie van het sproeisysteem. Wanneer bijvoorbeeld de spuitmondzwaai moet worden geactiveerd, begint de zwenkactie onmiddellijk, maar de tweede actie, schuiven, omhoog begint pas als de tijd het instelpunt heeft bereikt. Deze hoeveelheid tijd is bedoeld om de spil van het mondstuk op zijn plaats direct onder de lasrollen en geleiding te laten zitten voordat het omhoog begint te schuiven. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de Swing In Time kan wijzigen. 
 • Uitzwaaitijd (SEC): Het weergegeven getal is de tijdsduur van de tweede actie van het sproeisysteem. De actie en volgorde van gebeurtenissen is precies het omgekeerde van de Swing In Time. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de uitzwaaitijd kan wijzigen. 
 • Element Advisory Snooze (HRS): Zodra een waarschuwing voor het einde van de levensduur actief is geworden en de ACK-knop wordt ingedrukt, gaat de waarschuwing voor het einde van de levensduur in een sluimermodus. Het weergegeven getal is hoeveel uur snoozen. Het aantal uren is instelbaar tussen 0 en 99 uur. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het aantal uren kan wijzigen. 
 • Machine: Totale tijd dat de machine is ingeschakeld. De tijd wordt weergegeven in uren. 
 • Lasmondstuk:: Totale tijd dat het Weld Heat-systeem is ingeschakeld. De tijd wordt weergegeven in uren. 
 • Verwarm mondstuk voor: Totale tijd dat het Pre Heat-systeem is ingeschakeld. De tijd wordt weergegeven in uren. 
 • Zakkenteller: Totaal aantal zakken dat door zowel de invoer- als de uitvoerzaksensoren is gepasseerd. 
 • Actief element lasmondstuk (HRS): Totale tijd dat het lasmondstuk is ingeschakeld sinds de laatste reset. 
 • Advies einde levensduur: Het weergegeven getal is na hoeveel uur het verwarmingssysteem is ingeschakeld totdat het advies EINDE van de levensduur wordt weergegeven. Het advies kan worden bevestigd, maar door op de terug-knop te drukken, wordt het advies voor 24 uur gereset. Het bericht Einde levensduur gaat door totdat een bevoegde persoon zich aanmeldt bij de SU-gebruiker en zowel de lasmondstuk- als de voorverwarmmondstuk-urenteller reset. Het aantal uren is instelbaar tussen 0 en 99 uur. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het aantal uren kan wijzigen. 
 • Actief element voorverwarmen mondstuk: Totale tijd dat het lasmondstuk is ingeschakeld sinds de laatste reset. 
 • Zakkenteller resetbaar: Totaal aantal zakken dat door zowel de invoer- als de uitvoerzaksensoren is gepasseerd. Door op de resetknop te drukken wordt de waarde in de totalisator weer op nul gezet. 
 • vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Snelheden instellen

snelheden

 • Transportband (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, is de snelheid waarmee de transportband is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de transportband kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de transportband aan. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden.
 • Voorste lasrol (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de voorste lasrol is ingesteld. De snelheid van de voorste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden gecompenseerd. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de voorste lasrol kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook de snelheid van de achterste lasrol aanpassen. Maar als u de pijl eenmaal aanraakt, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
 • Achterste lasrol (FT/MIN): Het getal dat in het tekstvak wordt weergegeven, geeft aan op welke snelheid de achterste lasrol is ingesteld. De snelheid van de achterste lasrol is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden gecompenseerd. Het aantal is in voet per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de achterste lasrol kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook de snelheid van de achterste lasrol aanpassen. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0.01 ft/min. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
 • Lasmondstuktemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook het instelpunt aanpassen. Maar als u de pijl eenmaal aanraakt, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden. 
 • Voorverwarmtemperatuur (F): Het weergegeven getal is bij welke temperatuur de temperatuurregelaar wordt verteld om de temperatuur vast te houden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak zal ook het instelpunt aanpassen. Maar als u de pijl eenmaal aanraakt, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Nadat het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringsknop drukken om de wijziging naar dat bepaalde instelpunt te verzenden.

Handmatig menuscherm

Dit is alleen een testtool voor technici. Voordat u een uitgang inschakelt, moet u ervoor zorgen dat het veilig is om de actie uit te voeren. Anders kan er schade ontstaan ​​aan de bediener of de machine. De machine moet in de handmatige modus staan ​​om deze test uit te voeren!

PS150-menu - 17

Huidig ​​handmatig uit

PS150-menu - 18

Door op deze knop te drukken, schakelt de machinefunctie van handmatig aan/uit. 

Handmatige invoerweergave 0-7

PS150-menu - 19

Het zwarte vak naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een zichtbaar scherm. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld. 

Handmatige invoerweergave 8-15

PS150-menu - 20

Het zwarte vak naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een zichtbaar scherm. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige invoerweergave 13-23

PS150-menu - 21

Het zwarte vak naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een zichtbaar scherm. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige invoerweergave 23-31

PS150-menu - 22

Het zwarte vak naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een zichtbaar scherm. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige weergave analoge ingang

PS150-menu - 23

De zwarte doos geeft de technische gegevens weer die binnenkomen bij de invoer. Dit is alleen een zichtbaar scherm. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste invoer de gegevens weergeeft.

Handmatige weergave analoge uitgang

PS150-menu - 24

De zwarte doos geeft de technische gegevens weer die binnenkomen in de uitvoer. Dit is alleen een zichtbaar scherm. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste output de gegevens weergeeft.

Handmatige HSC-invoerweergave

PS150-menu - 25

Het weergegeven getal is de technische telling van de hogesnelheidsteller. Dit is alleen een zichtbaar scherm.

Handmatige uitgang 0-7

PS150-menu - 26

Door de zwarte doos op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in-/uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste output daadwerkelijk wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige uitgang 8-15

PS150-menu - 27

Door de zwarte doos op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in-/uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste output daadwerkelijk wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige uitgang 16-23

PS150-menu - 28

Door de zwarte doos op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in-/uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste output daadwerkelijk wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige uitgang 24-31

PS150-menu - 29

Door de zwarte doos op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in-/uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste output daadwerkelijk wordt in- of uitgeschakeld.

6.0 Machinespecificaties

Kenmerken

 • Geschikt voor polywoven tassen van meerdere formaten met verschillende soorten sluitingen. 
 • Dankzij de gebruiksvriendelijke HMI kunnen de operators de machine eenvoudig aanpassen aan een breed scala aan producten. 
 • Met de Auto-Control temperatuurregelaar kan het systeem nauwkeurig warmte leveren aan de producten die worden geproduceerd.

Technische specificaties

 • Ampèrewaarde = 30 amp bij 230 volt / 30 amp bij 480 volt 
 • Nominaal vermogen = 9000 W 
 • Nominale spanning = 230v AC, 50/60hz of 480v AC, 50/60hz 
 • Maximale temperatuur = 1472 ° F (800 ° C) 
 • Algemene luchtdruk = 100 psi (6.9 bar) 
 • Machinesnelheid = 20 ft/min tot 150 ft/min (6 m/min tot 45 m/min) 
 • Totale afmetingen = 116 inch lang x 54 inch breed x 68 inch hoog (2946 mm x 1372 mm x 1727 mm) 
 • Breedte afdichting = 1 inch tot 2 inch (25 mm tot 50 mm) 
 • Maximale ruis = 75 dbA 
 • Elektrisch documentnummer: MWC-0100-1200 (Het documentatienummer is het serienummer van de machine. Dit nummer bevindt zich op het serienummer op de machine.)

Technische specificaties

Mechanische sectie

Warmtebron

 • Hete lucht - behuizing van het warmte-element bevat het verwarmingselement en het thermische koppel.

Bovenste/Onderste Eenheid

 • De bovenste lasrol, die zich naar de voorkant van de machine bevindt, beweegt horizontaal om de lasrollen te openen en te sluiten. 
 • De onderste lasrol, die zich aan de achterkant van de machine bevindt, staat stil.

Aanpassingsmontage warmtesysteem

 • Zorgt voor een nauwkeurige positionering van de Hot Air Nozzle.

Gids systeem

 • Gebruikt om de vouw van de zaksluiting te maken.

Operator Controls Sectie

Bedieningspaneel (resetknop, pauzeknop, noodstop)

Controlepaneel: Met het digitale touchscreen HMI (Human Machine Interface) kunt u systeembedieningen instellen.

Reset knop: Pdoor te drukken is bediening mogelijk bij het opstarten van de machine of nadat de noodstop is ingedrukt. 

Pauze knop: Als de pauzeknop wordt ingedrukt, wordt de machine gecontroleerd tot stilstand gebracht.

Noodstop: Als de noodstopknop (Estop) wordt ingedrukt, wordt de machine in een noodstopstand gezet. De verwarming wordt uitgeschakeld, de motoren stoppen en het mondstuk gaat naar de uitgangspositie. De voorwaarde voor de noodstop moet worden gewist, de machine moet worden geïnspecteerd om te zien of deze gereed is om te resetten, en vervolgens moet de reset worden uitgevoerd knop kan worden ingedrukt.

Pneumatisch systeem

Inlaatluchtfilter en waterafscheider

Filtert water en vuil uit de lucht.

Manometer

Gebruikt voor het weergeven van de drukinstelling. De Weld Roller-meter wordt gebruikt om bijvoorbeeld de drukinstelling van de Weld Roller weer te geven.

Luchtcilinder / magneetventielen

Luchtcilinder: De bovenunit/transportluchtcilinders worden gebruikt voor het openen en sluiten van de lasrol en transportband. De verwarmingsketel regelt het in- en uitzwenken van het verwarmingssysteem.

Magneetventielen: er worden meerdere magneetventielen gebruikt voor de bediening van luchtcilinders, laslucht en chillers.

7.0 Vervanging en onderhoud van onderdelen

Opbrengst tekenWaarschuwing! De operator moet de stroom naar de machine loskoppelen voordat hij verder gaat.

 1. Maak de beschermkap los en verwijder deze van de elementbehuizing.
 2. Pak de glasvezelisolatie rond de voorkant van de elementbehuizing uit. Wees voorzichtig om oogcontact te vermijden bij het hanteren van de isolatie.
 3. Draai de twee bouten los en verwijder ze van de beugel die de elementbehuizing op zijn plaats houdt.
 4. Verwijder de bout waarmee het element in de behuizing is bevestigd.
 5. Draai de 2 bovenste stelschroeven (1 aan elke kant) los op het element waarmee de elektrische kabels zijn bevestigd en verwijder de kabels.
 6. Trek het element verticaal uit
 7. Vervang het oude element door een nieuw element door de procedure in omgekeerde volgorde te volgen. Zorg er bij het terugplaatsen van het element voor dat de sleutel uitgelijnd is met de gleuf van de elementbehuizing met het element

NOTITIE: De kwartsbuis is gemakkelijk te breken en kan al worden gebroken, wees heel voorzichtig.

Onderhoud

Elektrische circuits 

 • Bij het vervangen van onderdelen en componenten moet u het onderdeel of de componenten van hetzelfde type gebruiken als het originele type. Vervangende onderdelen voor originele apparatuur moeten worden gekocht via Miller Weldmaster en/of een erkende Miller Weldmaster-distributeur. 
 • De elektrische kast moet elke drie maanden worden schoongemaakt. Om de schakelkast goed te reinigen: koppel de voeding los, gebruik perslucht en een blaaspistool, blaas voorzichtig lucht over het elektrische onderdeel en de schakelkast, maak stof en puin uit de omgeving. 
 • Om schade aan de PLC, het display en het bedieningspaneel te voorkomen, mag u de kabels die de PLC, het display en het bedieningspaneel verbinden nooit aansluiten of loskoppelen terwijl de stroom is ingeschakeld. 
 • Als er een storing is die niet kan worden verholpen, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceafdeling van Miller Weldmaster. 

Directe aandrijving

 • Controleer of de aandrijftandwielen en riemen goed zijn uitgelijnd, versleten en goed op de as zijn bevestigd. 
 • Controleer of de riemen te los zitten. Draai zo nodig vast. 
 • Controleer of het mondstuk evenwijdig is aan en in het midden van de lasrol. Zo niet, dan wordt deze aangepast volgens paragraaf 3.3.1. 
 • Controleer of de open/dicht beweging van de lasrollereenheid en het transport soepel verloopt.

LET OP: Door de machine niet goed te onderhouden, kunnen de prestaties bewerkstelligd. Neem bij vragen contact op met Miller Weldmaster.

Riemen en katrollen onderhouden 

 • De Miller Weldmaster PS150 heeft verschillende riemen en poelies die worden gebruikt om lasrollen, creaser, trimmer en transportsysteem aan te drijven. Hoewel het geen item met veel onderhoud is, moeten riemen en poelies eenmaal per maand worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen overmatig stof of vuil is. Inspecteer ook op losheid of speling. Voor nieuw geïnstalleerde machines moeten de riemen en poelies gedurende de eerste twee weken van gebruik eenmaal per week worden geïnspecteerd. 
 • Zet de stroomonderbreker in de uit-stand. 
 • Koppel het netsnoer los van de voeding. Als het netsnoer vast is aangesloten, sluit u de voeding af bij de aansluitdoos. 
 • Open beide kastdeuren en inspecteer de riemen en katrollen. Voer indien nodig onderhoud uit aan de riemen en poelies.

Machine-aanpassingen

         

(Fig. 55)                                               (Afb. 56) (Afb. 57) (Afb. 58) (Afb. 59)

Begin door uw hete lucht aan te zetten en op de gewenste temperatuur in te stellen. Zet de lasrollen in de gesloten positie door de knop Weld Roller op de HMI in te drukken. 

NOTITIE: Handmatige zwenkknoppen bevinden zich op het HMI-scherm "Heat Control Weld Nozzle" of "Heat Control Pre Heat Nozzle"

 1. Positie van de spuitmond van links naar rechts, controleer de positie van de spuitmond links/rechts door op de knop "Swing In" op de HMI te drukken. Het mondstuk moet gecentreerd zijn op de neusstukken van de geleider (zie afb. 57), zo ja, ga verder met de volgende uitlijningsstap. Als dat niet het geval is, zoekt u de contramoer van de afstelbout van links naar rechts en draait u deze los (zie afb. 55). Hierdoor kan de positie van het mondstuk van links naar rechts worden aangepast. Door de afstelbout van links naar rechts te draaien (zie afb. 55) met de klok mee/tegen de klok in, zal de mondstukpositie de mondstuktip naar links of rechts verplaatsen. Nadat het mondstuk is gecentreerd op de geleidingsneusstukken, draait u de contramoer vast.
 2. Mondstukpositie omhoog en omlaag, controleer dit door op de knop "Swing Up" op de HMI te drukken. De punt van het mondstuk moet 1/16” tot 1/8” onder de bovenkant van de neusstukken van de geleider worden geplaatst (zie afb. 58), ga in dat geval verder met de volgende uitlijningsstap. Als dit niet het geval is, zoek dan de hoogte-instelknop en draai de contramoer los (zie afb. 56). Hierdoor kunnen we de hoogte van de mondstukpositie aanpassen en de mondstukpunt naar boven of naar beneden bewegen. Nadat het mondstuk zich 1/16” tot 1/8” onder de bovenkant van de geleideneusstukken bevindt, draait u de contramoer vast.
 3. De diepte van uw mondstuk moet ongeveer 1/16 - 1/8 inch verwijderd zijn van het knelpunt van uw lasrollen en met een minimale opening tussen het voorverwarmde mondstuk en de neusstukken (zie afb. 58). Controleer de positie van de diepte van het mondstuk door op de knop "Swing In" en "Swing Up" op de HMI te drukken. Als het mondstuk is uitgelijnd, voert u een testlas uit. Als de diepte van de spuitmond niet is uitgelijnd, zoek dan de sleuven voor de diepteafstelling en draai de bouten los (zie afb. 59). Zodra de bouten zijn losgedraaid, kan het hele verwarmingssysteem naar voren of naar achteren worden bewogen om het mondstuk goed uit te lijnen. Wanneer het mondstuk is uitgelijnd, voert u een testlas uit. 

NOTITIE: De mondstuktip beweegt omhoog/omlaag of naar rechts/links wanneer de warmte wordt veranderd. Controleer na een warmtewisseling van meer dan 200 graden de positie van de mondstuktip.

WAARSCHUWING! Wanneer de nozzles op de gewenste temperatuur zijn en de nozzles handmatig in de laspositie worden geplaatst, ontstaat er schade aan de lasrollen!

De hoogte van de machine aanpassen

   

(Afb. 60) (Afb. 61)

 • De hoogte van de machine wordt aangepast door de slinger; 
 • Door de ratelkeuzeschakelaar om te draaien, kan de gebruiker de hoogte omhoog/omlaag aanpassen. (zie afb. 60)
  WAARSCHUWING! Probeer de hoogte van de machine niet hoger in te stellen dan de maximale limiet. Naast de hoogteverstellingszwengel bevindt zich een hoogteschaal. Bovenaan de schaal vindt de gebruiker een rode zone. Pas de hoogte van de machine niet aan binnen de rode zone. Schade aan de machine of letsel van de gebruiker kan optreden als de machine hoger wordt afgesteld dan de maximale limiet!
 • Nadat de machine op de gewenste werkhoogte is afgesteld, moeten de twee onderste limiet klemringen worden afgesteld om de neerwaartse slag van het hefsysteem te beperken. (afb. 61) 
 • De gebruiker vindt een rood herinneringslabel bij de klemkragen die worden gebruikt om de neerwaartse slag van het liftsysteem te beperken. (afb. 61)

Transport en opslag

WAARSCHUWING! Het wordt aanbevolen om een ​​vorkheftruck te gebruiken bij het verplaatsen of verwijderen van een machine in kratten van een pallet. Het wordt aanbevolen om een ​​vorkheftruck te gebruiken bij het verplaatsen van de machine door de fabriek. Het is van groot belang dat de hoogteverstelling van de machine tot het laagste punt wordt gebracht voordat de machine überhaupt wordt verplaatst!Screen Shot op 2022 01-31 12.57.21-PM

NOTITIE: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen die voortkomen uit oneigenlijk gebruik van deze machine.

Technische vereisten

 • De totale luchtdruk moet minimaal 100 psi (6.9 bar) en 150 psi (10.3 bar) zijn 
 • De druk van de lasrollen moet tussen 40 psi en 50 psi (2.8 bar en 3.4 bar) liggen. 
 • Het openen en sluiten van Weld Rollers en transportbanden moet soepel en vrij zijn, zonder duidelijke trillingen. 
 • Wanneer de bovenste / onderste lasrollen correct zijn uitgelijnd, moeten de randen van de twee rollen parallel en uitgelijnd zijn. 
 • Warmtesysteemzwaai: De zwaai in / uit het verwarmingssysteem moet soepel en natuurlijk zijn bij gematigde snelheid. 
 • Luchtleidingen en luchtaansluitingen moeten lekvrij zijn. 
 • Alle bruikbare lagers en lagerblokken moeten eenmaal per maand worden geïnspecteerd en indien nodig worden gesmeerd. Tijdens 24-uurs werking 5 tot 7 dagen per week kan een kleine hoeveelheid vet een keer per maand nodig zijn. 
 • De positie van de spuitmond moet aan het begin van elke dienst worden gecontroleerd en na eventuele zakopstoppingen in de buurt van de spuitmonden.

KENNISGEVING

Veranderingen in factoren zoals materiaaldikte, kwalificaties van de operators en verschillende omgeving en weersomstandigheden kunnen rechtstreeks van invloed zijn op het product. De gebruiker moet in het bijzonder de volgende instelbare factoren kunnen begrijpen: 

 1. verwarming Temperatuur
 2. Luchtdruk
 3. De druk van de bovenste lasrol
 4. Luchtvolume
 5. Plaatsing verwarmingssysteem

 

 

Terug naar boven

Machinevideo's

 • Overzicht en hoe Tos
 • Training Video's
Top-sluitsysteem voor snelheid, efficiëntie en precisie - PS150
Top-sluitsysteem voor polywoven, thermoplastisch en meer!
PS150 Casestudy Fabricage zakken voor dierenvoeding
Bovensluitsysteem Afdichting van polygewoven, thermoplastische en papieren zakken

Wilt u contact opnemen met de service?

E-mail ze hieronder of bel 330-833-6739
Neem contact op met Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om aan de slag te gaan of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met u op.