PS150 Bedieningshandleiding

PS150-1

Deze handleiding is bedoeld als leidraad bij het gebruik van het PS150. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op om optimale prestaties van uw lasapparaat te garanderen.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolution Center op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail naar service@weldmaster.com.

1.0 Beoogd gebruik

De PS150 is een roterende heteluchtlasmachine bedoeld voor het thermisch lassen van lasbare thermische kunststoffen zoals: 

Polypropyleen (PP) Gecoate stof 

Polyethyleen (PE) Gecoate Stoffen

De fabrikant keurt dit niet goed: 

Andere toepassingen voor deze machines. 

Het verwijderen van alle veiligheidsafschermingen tijdens het gebruik. 

Ongeoorloofde wijziging van de machines. 

Vervangende onderdelen gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. 

Alleen een goed opgeleide technicus mag de machines bedienen en/of routineonderhoud of -reparaties uitvoeren.

OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit apparaat.


2.0 Uitleg van waarschuwingen

Er zijn verschillende waarschuwingssymbolen aangebracht op de Miller Weldmaster PS150 . De symbolen zijn bedoeld om de operator te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke gebieden op de machine. Maak uzelf vertrouwd met hun plaatsing en betekenis.

Let op Heet

Let op: Heet

Het symbool "Let op: Heet" symbool staat op een bescherming in de buurt van hete oppervlakken.

Gevaar: Knelpunten

Het symbool "Gevaar: Het symbool "Beknellingsgevaar" staat in de buurt van mogelijke knelpunten. Plaats geen lichaamsdelen in de buurt van deze delen van de machine terwijl de machine draait.

Waarschuwingsbord   

Let op: Haal de stekker uit het stopcontact

De sticker "Let op: Haal de stekker uit het stopcontact" sticker is geplaatst in de buurt van de opening van de kast en alle toegangspanelen. Om elektrocutie te voorkomen, moet de stroom altijd worden uitgeschakeld voordat de deur van de kast wordt geopend.

Handen vrijhouden

Waarschuwing: Houd uw handen vrij

De sticker "Waarschuwing: Houd uw handen uit de buurt" sticker is aangebracht op het verwarmingselement. Om knellen of brandwonden te voorkomen, moet u altijd opletten waar uw handen zich bevinden.

Lucht op hoge temperatuur

Waarschuwing: Lucht op hoge temperatuur

De sticker "Waarschuwing: De sticker "Lucht op hoge temperatuur" wordt op de verwarmingsmodule geplakt.

Verkeersbord

Let op: Elektriciteit

De sticker "Let op: De sticker "Let op: elektriciteit" wordt aangebracht in de buurt van ruimten met elektriciteit.

Let op: Scherp

De sticker "Let op: Scherpe" sticker is aangebracht in de buurt van gebieden die scherpe onderdelen bevatten.

Lockout Tagout:

Elke frequentieregelaar wordt gevoed door een zekeringenblok dat kan worden vergrendeld en gelabeld. Een schroevendraaier wordt gebruikt in de gleuf aan de voorkant van de handgreep om de handgreep te openen. Eenmaal gestart kan de gebruiker het apparaat met de hand open trekken en vergrendelen en taggen. 

De aandacht:

Het label bevindt zich vlakbij de ondergrens van het hoogteafstelsysteem. Zodra de machine op de gewenste werkhoogte is afgesteld, brengt u de klemkraag omhoog naar de onderkant van de beugel en draait u deze vast. Hierdoor wordt een ondergrens voor de hoogteafstelling gecreëerd, zodat de machine een minimale hoeveelheid zakt vanaf de werkhoogte.

3.0 Elektrische en luchtvereisten
Waarschuwing! Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de elektrische voeding aansluiten.

Voorbereiding - Kracht en lucht

 1. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is ingesteld op 230 V, 30 A, 50/60 Hz of 480 V, 30 A, 50/60 Hz wanneer de juiste spanningsregelaar is meegeleverd. en dat de druktoevoer is ingesteld op 100 psi (6,9 bar) wanneer de machine werkt. 
 2. Zorg ervoor dat de spanning en stroom specifiek zijn voor de machine en voldoen aan de bovenstaande specificatie.
 3. Er moet een geschikte aardverbinding worden gemaakt met de aardklem op de machine.
 4. Controleer voordat u de machine in gebruik neemt of de omgeving van de machine vrij is van brandbaar afval. Alleen bevoegde personen mogen zich in de buurt van de machine bevinden wanneer deze in gebruik is.
 5. Druk in noodgevallen op de noodstopknop

Elektrische voeding 

Omdat er zoveel verschillende soorten stopcontacten beschikbaar zijn, bevat het snoer geen stekker. Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een stekker installeert die vergelijkbaar is met het stopcontact in uw stijl. Je kunt ervoor kiezen om je netsnoer aan te sluiten op je voeding. Het wordt aanbevolen dat uw elektricien een aftakdoos met een AAN/UIT-schakelaar gebruikt. De Miller Weldmaster PS150 vereist een van de volgende elektrische vereisten: 

30 A - Drie fase - 230 V 

30 Amp - Drie fase - 480 Volt (Als de juiste spanningsregelaar is meegeleverd) geleverd)

Winkel luchttoevoer

De Miller Weldmaster PS150 bevat een luchttoevoerventiel voor in de werkplaats waarmee je de luchttoevoer snel kunt aansluiten en loskoppelen. Vanwege het aantal verschillende soorten luchtlijnaansluitingen is een mannelijke snelkoppeling niet inbegrepen. Je moet een mannelijke snelkoppeling kiezen met een NPT (National Pipe Thread) van 3/8 inch die past bij je vrouwelijke snelkoppeling. Voor de Miller Weldmaster PS150 zijn de volgende luchtvereisten vereist: 

 • Minimaal 20 cfm bij 100 psi 
 • Niet meer dan 565 liter/min bij 6,9 bar 
 • Een in-line water- en vuilafscheider

4.0 Principes van Heat Sealing

Warmte: heteluchtverwarmingssysteem: De warmte die nodig is voor het lassen wordt elektrisch opgewekt door een (of twee, afhankelijk van de toepassing) verwarmingselement in de behuizing van het verwarmingselement. De werkluchttoevoer voert lucht over het hitte-element en voert de warmte door het heteluchtmondstuk, waardoor de warmte op het te lassen materiaal wordt overgebracht. De heteluchttemperatuur varieert van 25 tot 800 graden Celsius (77 tot 1472 graden Fahrenheit).

Snelheid: De snelheid van de lasrollen bepaalt hoe lang de warmte wordt toegepast op het te lassen materiaal. Hoe langzamer de snelheid wordt ingesteld, hoe meer het materiaal wordt verwarmd. Hoe hoger de snelheid, hoe minder het materiaal wordt verwarmd. Om de beste las te verkrijgen, moet een minimale hoeveelheid warmte op het materiaal worden toegepast terwijl toch een volledige las wordt verkregen. Te veel warmte veroorzaakt vervorming van het materiaal, terwijl te weinig warmte het lassen van het materiaal verhindert.

Druk: De druk van de lasrollen drukt het verhitte materiaal samen om het lasproces te voltooien.

Samenvatting

Met de juiste combinatie van warmte, snelheid en walsdruk krijg je een goed gelaste naad.

5.0 Werkingsprincipes

De PS150 is een heatsealmachine die thermische plastic stoffen of folies last met hete lucht, door druk, consistente snelheid en nauwkeurige temperatuur toe te passen voor het perfect sealen van thermische plastic materialen.

Controles: Doelen en functies

Bedieningsscherm

Bediening

 • Tekstvak middenboven: In het tekstveld staan de huidige alarmen. Met de knoppen omhoog/omlaag naast het tekstvak kan de gebruiker omhoog/omlaag scrollen in de lijst met huidige alarmen.
 • Tekstvak MSG0: Het tekstvak geeft de huidige status van de machine aan. Systeem inactief, Systeem draait, Pauze, Taak doorsturen, Conv deur open, Alarm actief, EPO resetten, Operator Control Side E-Stop en Non-Operator Control Side E-Stop.
 • Rood indicatielampje: Het rode indicatorlampje geeft dezelfde kleur weer als het lampje van de stapel in de modus voor effen kleuren.
 • Zak/min: De "0" geeft het huidige gemiddelde aantal zakken per minuut aan dat door de machine gaat.
 • Voeten/min: "0" geeft het huidige gemiddelde aantal zakken per minuut aan dat door de machine gaat.
 • Lasmondstuk UIT: door op de knop te drukken wordt het verwarmingssysteem in- of uitgeschakeld. Druk één keer om naar de tegenovergestelde toestand te gaan.
 • Werkelijk (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die het thermokoppel momenteel afleest aan de basis van de elementbehuizing.
 • Instelpunt (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen.
 • Voorverwarmingssproeier UIT: Als u op de knop drukt, wordt het verwarmingssysteem in- of uitgeschakeld. Druk één keer op de knop om de tegenovergestelde stand in te schakelen.
 • Lasrol: Als je op de knop drukt, worden de lasrollen geopend/gesloten. Druk één keer op de knop om naar de tegenovergestelde toestand over te schakelen.
 • Transportband: Door op de knop te drukken worden de transportbanden geopend/gesloten. Druk één keer om naar de tegenovergestelde toestand te gaan. 
 • Jog FWD: Als je op de knop drukt, jogt het aandrijfsysteem in voorwaartse richting met een lage snelheid. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Deze functie is niet bedoeld om gesynchroniseerd te werken. Jog FWD wordt alleen weergegeven als de machine op pauze staat.
 • Menu: Als u op de menuknop drukt, gaat u naar het hoofdmenuscherm.

Hoofdmenuscherm, bedieningsniveau

Menu
  • Operator Config: Als de Operator Configuratie-knop wordt ingedrukt, gaat de gebruiker naar Operator Configuratie, Operator-niveau.
  • Alarmgeschiedenis: Als u op de knop Alarmgeschiedenis drukt, gaat u naar het scherm Alarmgeschiedenis.
  • Inloggen: Door op de knop Aanmelden te drukken, komt de gebruiker in het aanmeldscherm terecht.
  • Afmelden: Als u op de knop Afmelden drukt, wordt de gebruiker afgemeld en keert hij terug naar de schermen die op de basis kunnen worden bekeken.
  • Bediening: Als de bedieningsknop wordt ingedrukt, gaat de gebruiker naar het bedieningsscherm.

  Operatorconfiguratie, Operatorniveau

  Recept 

  • Receptnummer: Het nummer dat in het tekstvak wordt weergegeven, is het nummer van het recept dat momenteel wordt weergegeven. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het gewenste receptnummer kan kiezen. Met de pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak kan ook naar het volgende recept worden gegaan. Door de pijl één keer aan te raken, gaat het recept naar het volgende recept.
  • Receptnaam: De weergegeven tekst is de naam van het huidige recept. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de tekst kan wijzigen.
  • Activeren: Als u op de knop Activeren drukt, worden de opgeslagen instellingen van het weergegeven recept naar de juiste instelpunten geladen. Als je bijvoorbeeld een snelheidsinstelling aanpast, moet je de snelheidsinstelling wijzigen en op de knop Activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
  • Transportband (FT/MIN): Het getal in het tekstvak is de snelheid waarop de transportband is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de transportbandsnelheid kan wijzigen. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringstoets drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
  • Voorlaswals (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid de voorlaswals is ingesteld. De snelheid van de voorlaswals is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden aangepast. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de voorlaswals kan wijzigen. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeertoets drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
  • Achterlasrol: De snelheid van de achterlasrol is een slaaf van de transportsnelheid. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de achterlaswals kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de achterlaswals aan. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeerknop drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
  • Lasdop Temp (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook het instelpunt aan. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de knop activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
  • Voorverwarmingstemperatuur (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook het instelpunt aan. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de knop activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
  • No Bag Time (SEC): De zakinvoersensor bepaalt wanneer het zwenksysteem van het mondstuk zich in de laspositie moet bevinden en wanneer in de uitgangspositie wanneer de machine in de runstand staat. Wanneer een zak de machine binnenkomt en de sensor de zak ziet, wordt het mondstukslingersysteem verteld dat het naar de laspositie moet zwenken. Het getal dat wordt weergegeven in het tekstvak is de tijd die moet verstrijken zonder dat een zak de zakinvoersensor passeert. Als deze tijd is bereikt, dan wordt het spuitmondstuksysteem verteld om naar de uitgangspositie te gaan totdat een andere zak wordt gedetecteerd. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen.
  • Opslaan: Als u op de knop Opslaan drukt, wordt het huidige setpoint dat in elk tekstvak is ingevoerd, opgeslagen in het recept dat momenteel wordt weergegeven.
  • Jog FWD: Als je op de knop drukt, jogt het aandrijfsysteem in voorwaartse richting met een lage snelheid. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Deze functie is niet bedoeld om gesynchroniseerd te werken. Jog FWD verschijnt alleen in de pauzestand
  • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

  Hoofdmenuscherm, SU-niveau:

  Menu

  • Recept Config: Als u op de knop Receptconfiguratie drukt, gaat u naar het scherm Receptconfiguratie.
  • Recept Actief: Als u op de knop Recept actief drukt, gaat de gebruiker naar het scherm Recept actief.
  • Warmte/Handmatig: Als de Heat/Manual-knop wordt ingedrukt, gaat de gebruiker naar het scherm Heat Control Weld Nozzle.
  • Machineconfiguratie: Als de gebruiker op de knop Machineconfig drukt, gaat hij naar het bedieningsscherm.
  • Info op afstand: Door op de knop Info op afstand te drukken, komt de gebruiker op het scherm Info op afstand.
  • HMI-instelling: Als de gebruiker op de knop HMI Setup drukt, komt hij in het instelscherm van de HMI.
  • Alarmen Actief: Als u op de knop Alarm Actief drukt, gaat u naar het scherm Alarm Actief.
  • Info: Als je op de knop Info drukt, ga je naar het infoscherm.
  • Inloggen: Door op de knop Aanmelden te drukken, komt de gebruiker in het aanmeldscherm terecht.
  • Afmelden: Als u op de knop Afmelden drukt, gaat de gebruiker naar de schermen die op de basis kunnen worden bekeken.
  • SU Onderhoud: Door op de knop SU Maint te drukken komt de gebruiker in het SU onderhoudsscherm.

  Receptconfiguratiescherm

  Recept

  • Receptnummer: het nummer in het tekstvak is het nummer van het recept dat momenteel wordt weergegeven. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenblok waarmee de gebruiker het gewenste receptnummer kan kiezen. Met de pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak kan ook naar het volgende recept worden gegaan. Door de pijl eenmaal aan te raken, wordt het recept met 1 verhoogd/verlaagd.
  • Receptnaam: De weergegeven tekst is de naam van het huidige recept. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de tekst kan wijzigen.
  • Activeren: Als je op de knop Activeren drukt, wordt de opgeslagen instelling van het weergegeven recept naar de juiste instelpunten geladen. Als je bijvoorbeeld een snelheidsinstelling aanpast, moet de snelheidsinstelling worden gewijzigd als je op de knop Activeren drukt om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
  • Transportband (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid de transportband is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de transportbandsnelheid kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de transportband aan. Door de pijl één keer aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringstoets drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
  • Voorlaswals (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid de voorlaswals is ingesteld. De snelheid van de voorlaswals is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden aangepast. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de voorlaswals kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de achterste lasrol aan. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeerknop drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
  • Lasrol achteraan (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid de lasrol achteraan is ingesteld. De snelheid van de achterlaswals is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden aangepast. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de achterlaswals kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de achterlasrol aan. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeerknop drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
  • Lasdop Temp (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past het instelpunt ook aan. Door de pijl één keer aan te raken wordt de snelheidstemperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringstoets drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
  • Voorverwarmingstemperatuur (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past het instelpunt ook aan. Door de pijl één keer aan te raken, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de knop activeren drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
  • Opslaan: Als u op de knop Opslaan drukt, wordt het huidige setpoint dat in elk tekstvak is ingevoerd, opgeslagen in het recept dat momenteel wordt weergegeven.
  • Jog FWD: Als je op de knop drukt, jogt het aandrijfsysteem in voorwaartse richting met een lage snelheid. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Het is niet de bedoeling dat het systeem in een gejogde functie werkt. Jog FWD verschijnt alleen in de pauzestand.
  • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

  Recept Actief Scherm

  Recept

  • Receptnummer: Het nummer dat in het tekstvak wordt weergegeven, is het nummer van het recept dat momenteel wordt weergegeven.
  • Receptnaam: De weergegeven tekst is de naam van het huidige recept.
  • Transportband (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid het transport is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het getal is in voet per minuut.
  • Voorlaswals (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid de voorlaswals is ingesteld. De snelheid van de voorlaswals is een slaaf van de transportsnelheid. Het getal is in voeten per minuut.
  • Achterlasrol (FT/MIN): Het getal dat wordt weergegeven in het tekstvak is de snelheid waarop de voorlasrol is ingesteld. De snelheid van de voorlaswals is een slaaf van de transportsnelheid. Het getal is in voeten per minuut.
  • Lasdop Temp (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden.
  • Voorverwarmingstemperatuur (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden.
  • No Bag Time: De zakinvoersensor bepaalt wanneer het zwenksysteem van het mondstuk zich in de laspositie moet bevinden en wanneer in de uitgangspositie wanneer de machine in de runstand staat. Wanneer een zak de machine binnenkomt en de sensor de zak ziet, wordt het spuitmondstuksysteem verteld om naar de laspositie te zwenken. Het getal dat wordt weergegeven in het tekstvak is de tijd die moet verstrijken zonder dat een zak de zakinvoersensor passeert. Als deze tijd is bereikt, wordt het spuitmondstuksysteem verteld om naar de uitgangspositie te gaan totdat een andere zak wordt gedetecteerd.
  • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Lasmondstuk

 • Werkelijk (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die het thermokoppel momenteel afleest aan de basis van de elementbehuizing. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen.
 • Instelpunt (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen.
 • Alarm +/- (F): Het weergegeven getal geeft aan hoeveel graden afwijking is toegestaan voordat het alarm voor hoge/lage temperatuur wordt geactiveerd.
 • Verwarming uit: Door op de uit-knop van de verwarming te drukken, wordt het verwarmingssysteem uit/aan geschakeld. Als het verwarmingssysteem momenteel is uitgeschakeld en u drukt eenmaal op de knop, dan wordt het verwarmingssysteem ingeschakeld.
 • Warmte/Handmatig #2: Als de gebruiker op de knop drukt, gaat hij naar het scherm Warmteregeling voorverwarmingssproeier.
 • Inzwenken: Als u op de knop drukt, zwenkt het verwarmingssysteem naar de verticale positie. Als u een tweede keer op de knop drukt, zwenkt het verwarmingssysteem naar de uitgangspositie. De knop is een tuimelknop en met één.
 • Omhoogzwenken: Om de Swing Up-knop te activeren, moet het verwarmingssysteem in de verticale stand staan. Als dit niet het geval is, is de Swing Up-knop niet actief. Als u op de knop drukt, schuift het mondstuk van het verwarmingssysteem omhoog. Als u een tweede keer op de knop drukt, wordt het mondstuk van het verwarmingssysteem naar beneden geschoven. De knop is een tuimelknop en met één druk op de knop schuift het schommelsysteem omhoog/omlaag. WAARSCHUWING! Laat het mondstuk niet langer dan 3 seconden in de opwaartse stand staan, anders ontstaat er schade aan de lasrollen!

 • Jog FWD: Als je op de knop drukt, jogt het aandrijfsysteem in voorwaartse richting met een lage snelheid. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Deze functie is niet bedoeld om gesynchroniseerd te werken. Jog FWD verschijnt alleen in de pauzestand.
 • Auto Tune Proportion: Het weergegeven getal is de waarde van de proportionele band die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring.
 • Auto Tune Integral: Het weergegeven getal is de waarde van de intergrale tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring.
 • Auto Tune Derivatief: Het weergegeven getal is de waarde van de Derivatieve tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring.
 • Automatisch afstemmen: Als u op deze knop drukt, wordt de temperatuurregeling automatisch afgesteld. WAARSCHUWING! Stel de instelwaarde van de temperatuur in op 800' f en laat de werkelijke temperatuur dichter bij de instelwaarde komen voordat u begint met automatisch afstemmen! Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de elementen of andere onderdelen van het verwarmingssysteem. Auto Tune mag alleen worden gebruikt als de temperatuur om een onbekende reden fluctueert. Voordat Auto Tune wordt uitgevoerd, moet alles in het werk worden gesteld om een defect onderdeel van het verwarmingssysteem, de luchtdruk, de luchtstroom of een andere reden op te sporen. 
 • Menu: Als u op de menuknop drukt, gaat u naar het hoofdmenuscherm.

Scherm voor voorverwarmingssproeier

Voorverwarmingssproeier

 • Werkelijk (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die het thermokoppel momenteel afleest aan de basis van de elementbehuizing. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen.
 • Instelpunt (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen.
 • Alarm +/- (F): Het weergegeven getal is hoeveel graden variatie is toegestaan voordat het hoog/laag temperatuuralarm wordt geactiveerd. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen.
 • Verwarming uit: Door op de uit-knop van de verwarming te drukken, wordt het verwarmingssysteem uit/aan geschakeld. Als het verwarmingssysteem momenteel is uitgeschakeld en u drukt eenmaal op de knop, dan wordt het verwarmingssysteem ingeschakeld.
 • Verwarming uit: Door op de uit-knop van de verwarming te drukken, wordt het verwarmingssysteem uit/aan geschakeld. Als het verwarmingssysteem momenteel is uitgeschakeld en u drukt eenmaal op de knop, dan wordt het verwarmingssysteem ingeschakeld.
 • Warmte/Handmatig #1: Als de gebruiker op de knop drukt, gaat hij naar het scherm voor de warmteregeling van het lasmondstuk.
 • Inzwenken: Als u op de knop drukt, zwenkt het verwarmingssysteem naar de verticale positie. Als u een tweede keer op de knop drukt, zwenkt het verwarmingssysteem naar de uitgangspositie. De knop is een tuimelknop en met één druk op de knop zwenkt het verwarmingssysteem in/uit.
 • Omhoogzwenken: Om de Swing Up-knop te activeren, moet het verwarmingssysteem in de verticale stand staan. Als dit niet het geval is, wordt de Swing Up-knop niet geactiveerd. Als u op de knop drukt, schuift het mondstuk van het verwarmingssysteem omhoog. Als u een tweede keer op de knop drukt, wordt het mondstuk van het verwarmingssysteem naar beneden geschoven. De knop is een tuimelknop en met één druk op de knop schuift het schommelsysteem omhoog/omlaag. WAARSCHUWING! Laat het mondstuk niet langer dan 3 seconden in de opwaartse stand staan, anders ontstaat er schade aan de lasrollen!
 • Jog FWD: Als je op de knop drukt, jogt het aandrijfsysteem in voorwaartse richting met een lage snelheid. Deze functie is alleen bedoeld om de beweging van de motoren en het aandrijfsysteem te testen. Deze functie is niet bedoeld om gesynchroniseerd te werken. Jog FWD verschijnt alleen in de pauzestand. 
 • Auto Tune Proportion: Het weergegeven getal is de waarde van de proportionele band die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring.
 • Auto Tune Integral: Het weergegeven getal is de waarde van de intergrale tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring.
 • Auto Tune Derivatief: Het weergegeven getal is de waarde van de Derivatieve tijd die de temperatuurregelaar momenteel gebruikt voor de temperatuurregelkring.
 • Automatisch afstemmen: Als u op deze knop drukt, wordt de temperatuurregeling automatisch afgesteld. WAARSCHUWING! Stel de instelwaarde van de temperatuur in op 800' F en laat de werkelijke temperatuur dichter bij de instelwaarde komen voordat u begint met automatisch afstemmen!Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de elementen of andere onderdelen van het verwarmingssysteem. Auto Tune mag alleen worden gebruikt als de temperatuur om een onbekende reden fluctueert. Voordat Auto Tune wordt uitgevoerd, moet alles in het werk worden gesteld om een defect onderdeel van het verwarmingssysteem, de luchtdruk, de luchtstroom of een andere reden op te sporen.
 • Menu: Als u op de menuknop drukt, gaat u naar het hoofdmenuscherm.

Scherm voor externe interface

Snelheid selecteren

 • Snelheidsregeling "Lokaal": Als de knop wordt ingedrukt, wordt de snelheidsreferentie omgeschakeld tussen Lokaal en Remote. Druk één keer op de knop om de tegenovergestelde stand in te schakelen.
 • SP op afstand: In het tekstvak wordt weergegeven met welke voet per minuut de machine moet draaien vanaf de verpakkingsmachine. De machine werkt alleen op deze snelheid als de werking van de externe snelheid is geselecteerd op het scherm van de externe interface.
 • Offset snelheid op afstand (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft de snelheid aan die is ingevoerd om de lagere snelheid van de transportband af te stemmen op de sealer. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt een toetsenblok waarmee de gebruiker het setpoint kan wijzigen. Het instelpunt kan positief of negatief worden ingesteld. Als de zak bijvoorbeeld de sealer binnenkomt en rechtop staat, terwijl de zak over de lijn beweegt en naar voren begint te hellen, dan is de offset te snel waardoor de sealer sneller moet gaan dan de onderste transportband. Stel het setpoint lager in en let op de volgende zak.
 • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

OPMERKING: Het is heel belangrijk om te weten dat het naar voren of naar achteren leunen van de zak invloed heeft op de rechtheid van de seal. Ervan uitgaande dat de zak recht is bij het invoeren; als de zak voorover leunt terwijl hij door de sealer wordt gevoerd, kan de vouw groter worden van de voorkant tot de achterkant. Als de zak achterover leunt terwijl hij door de sealer wordt gevoerd, kan de vouw kleiner worden van de voorrand tot de achterrand.

Actief alarmscherm

Actieve alarmen

In het zwarte tekstvak wordt een actief alarm weergegeven. Deze alarmen blijven weergegeven tot ze opgelost zijn en de ACK-knop is ingedrukt. 

 • Geschiedenis: Als u op de knop Geschiedenis drukt, wordt het scherm Alarmgeschiedenis weergegeven.
 • ACK: Alarm bevestigen, door op de knop ACK te drukken wordt het alarm bevestigd en gaat het rusten. Als de alarmtoestand niet is opgelost, verschijnt het alarm opnieuw.
 • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Scherm Alarmgeschiedenis

Alarm Geschiedenis

Het zwarte tekstvak toont alle alarmgebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan, samen met een datum- en tijdstempel. 

 • Pijltjestoetsen omhoog/omlaag: Hiermee kan de gebruiker omhoog/omlaag scrollen op de pagina met alarmen.
 • Geschiedenis wissen: Als je op de knop Geschiedenis wissen drukt, wordt de geschiedenis die in het geheugen is opgeslagen gewist. De knop Geschiedenis wissen verschijnt alleen als je bent aangemeld als SU-gebruiker.
 • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Informatiescherm

Info

Dit scherm is alleen bedoeld om de contactgegevens van Miller Weldmasterweer te geven en om het specifieke machinetype, serienummer en softwareversie op te geven. Als u Miller Weldmaster belt voor vragen van welke aard dan ook, zorg er dan voor dat u het machinetype, serienummer en softwareversie aan de Miller Weldmaster vertegenwoordiger doorgeeft. 

 • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Aanmeldingsscherm

Om toegang te krijgen tot vergrendelde of genivelleerde toegangsschermen moeten de juiste gebruikers-ID en het juiste wachtwoord worden ingevoerd. Neem bij vragen contact op met je supervisor.

Machine configuratiescherm

Onderhoud Config 1

 • Doorschuifsnelheid (FT/MIN): Het weergegeven getal geeft aan hoeveel voet per minuut het aandrijfsysteem werkt als de doorschuifknop wordt ingedrukt. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker de jogsnelheid kan wijzigen.
 • Pauzevertragingstijd (SEC): Het weergegeven getal geeft aan hoeveel tijd er verstrijkt nadat een pauzesignaal is gegeven of op een pauzeknop is gedrukt. Met deze functie kan het PS400 systeem van zakken worden ontdaan. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt een toetsenblok waarmee de gebruiker de Pauzevertragingstijd kan wijzigen.
 • Tijd tot zakstoring (SEC): Het weergegeven getal geeft aan hoeveel seconden er verstrijken zodra een zak wordt bekeken door de ingangssensor voor zakken en wanneer het alarm voor vastgelopen zakken wordt ingesteld als een zak niet wordt bekeken door de uitgangssensor voor zakken. Bijvoorbeeld, wanneer een zak de machine binnenkomt, uitgaande van een correcte presentatie, zal de inputzaksensor de zak zien en evenzo zal de outputzaksensor de zak zien wanneer de zak de machine verlaat. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker de tijd dat de zak vastzit kan wijzigen.
 • Inzwenktijd en uitzwenktijd (SEC): Het zwenksysteem van de straalpijp is ontworpen met twee bewegingen en twee luchtcilinders die de bewegingen maken. Vanuit de uitgangspositie draait het mondstuk naar de lasrollen en schuift dan naar boven; vanuit de laspositie schuift het mondstuk naar beneden en schuift dan naar buiten. Dit ontwerp is gemaakt om de positie van het mondstuk dicht bij het geleidingssysteem, de lasrol en de zak zelf te houden.
 • Zwenktijd (Sec): Het weergegeven getal is de tijd die de tweede actie van het zwaaisysteem van de sproeier in beslag neemt. Wanneer bijvoorbeeld wordt gezegd dat de zwenkbeweging van de straalpijp in werking moet worden gesteld, begint de zwenkbeweging onmiddellijk, maar de tweede actie, het omhoog schuiven, begint pas wanneer de ingestelde tijd is bereikt. Deze tijd is nodig om het draaipunt van het mondstuk direct onder de lasrollen en geleider te plaatsen voordat het omhoog begint te schuiven. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de Swing In Time kan wijzigen.
 • Uitzwenktijd (SEC): Het weergegeven getal is de tijdsduur van de tweede actie van het zwaaisysteem van de sproeier. De actie en volgorde van gebeurtenissen is precies omgekeerd aan de Swing In Time. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker de uitzwenktijd kan wijzigen.
 • Element Advies Snooze (HRS): Zodra een waarschuwing voor het einde van de levensduur actief is en de ACK-knop wordt ingedrukt, gaat de waarschuwing voor het einde van de levensduur in de sluimerstand. Het weergegeven getal is het aantal uren sluimerstand. Het aantal uren is instelbaar tussen 0 en 99 uur. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het aantal uren kan wijzigen.
 • Machine: Totale tijd dat de machine is ingeschakeld. De tijd wordt weergegeven in uren.
 • Lasdop: Totale tijd dat het Weld Heat-systeem is ingeschakeld. De tijd wordt weergegeven in uren.
 • Voorverwarmingssproeier: Totale tijd dat het Voorverwarmingssysteem is ingeschakeld. De tijd wordt weergegeven in uren.
 • Teller zakken: Totaal aantal zakken dat is gepasseerd door zowel de ingangs- als de uitgangssensor voor zakken.
 • Lasmondstuk actief element (HRS): De totale tijd dat het lasmondstuk is ingeschakeld sinds de laatste reset.
 • Advies einde levensduur: Het weergegeven getal geeft aan na hoeveel uur het verwarmingssysteem is ingeschakeld totdat de waarschuwing Einde levensduur wordt weergegeven. De melding kan worden bevestigd door op de back-knop te drukken, waardoor de melding voor 24 uur wordt gereset. De End of Life melding blijft verschijnen totdat een bevoegd persoon inlogt bij de SU-gebruiker en de urenteller van zowel het lasmondstuk als het voorverwarmmondstuk reset. Het aantal uren is instelbaar tussen 0 en 99 uur. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker het aantal uren kan wijzigen.
 • Voorverwarmingsmondstuk actief element: Totale tijd dat het lasmondstuk is ingeschakeld sinds de laatste reset.
 • Zakteller instelbaar: Totaal aantal zakken dat is gepasseerd door zowel de ingangs- als de uitgangssensor voor zakken. Door op de resetknop te drukken wordt de waarde in de totalisator op nul gezet.
 • Vorige: Als u op de vorige knop drukt, wordt het vorige scherm weergegeven.

Snelheden instellen

Snelheden

 • Transportband (FT/MIN): Het getal in het tekstvak is de snelheid waarop de transportband is ingesteld. De transportsnelheid is de hoofdsnelheid van de machine. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de transportbandsnelheid kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de transportband aan. Door de pijl één keer aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeerknop drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te verzenden.
 • Voorlaswals (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid de voorlaswals is ingesteld. De snelheid van de voorlaswals is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden aangepast. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de voorlaswals kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de achterste lasrol aan. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeerknop drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
 • Lasrol achteraan (FT/MIN): Het getal in het tekstvak geeft aan op welke snelheid de lasrol achteraan is ingesteld. De snelheid van de achterlaswals is een slaaf van de transportsnelheid, maar kan worden aangepast. Het getal is in voeten per minuut. Door het tekstvak op het scherm aan te raken verschijnt er een toetsenbord waarmee de gebruiker de snelheid van de achterlaswals kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past ook de snelheid van de achterlasrol aan. Door de pijl eenmaal aan te raken wordt de snelheid verhoogd/verlaagd met 0,01 ft/min. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeerknop drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
 • Lasdop Temp (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past het instelpunt ook aan. Door de pijl eenmaal aan te raken, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringstoets drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.
 • Voorverwarmingstemperatuur (F): Het weergegeven getal is de temperatuur die de temperatuurregelaar moet aanhouden. Door het tekstvak op het scherm aan te raken, verschijnt er een toetsenblok waarmee de gebruiker het instelpunt kan wijzigen. De pijl omhoog/omlaag rechts/links van het tekstvak past het instelpunt ook aan. Door de pijl eenmaal aan te raken, wordt de temperatuur met 1'f verhoogd/verlaagd. Zodra het gewenste instelpunt in het tekstvak is ingevoerd, moet de gebruiker op de activeringstoets drukken om de wijziging naar dat specifieke instelpunt te sturen.

Handmatig menuscherm

Dit is alleen een testhulpmiddel voor technici. Controleer voordat u een uitgang inschakelt of het veilig is om de handeling uit te voeren. Anders kan de operator of de machine letsel oplopen. De machine moet in handbediening staan om deze test uit te voeren!

PS150 Menu - 17

Huidige Handmatig Uit

PS150 Menu - 18

Als u op deze knop drukt, wordt de machinefunctie van handmatig in-/uitgeschakeld. 

Handmatige invoerweergave 0-7

PS150 Menu - 19

Het zwarte vakje naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een scherm dat bekeken kan worden. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld. 

Handmatige invoerweergave 8-15

PS150 Menu - 20

Het zwarte vakje naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een scherm dat bekeken kan worden. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige invoerweergave 13-23

PS150 Menu - 21

Het zwarte vakje naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een scherm dat bekeken kan worden. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige invoerweergave 23-31

PS150 Menu - 22

Het zwarte vakje naast de tekst licht op wanneer de invoer is ingeschakeld. Dit is alleen een scherm dat bekeken kan worden. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige analoge ingangsweergave

PS150 Menu - 23

Het zwarte vak toont de engineeringgegevens die binnenkomen op de invoer. Dit is alleen een scherm dat bekeken kan worden. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste ingang de gegevens weergeeft.

Handmatige analoge uitgangsweergave

PS150 Menu - 24

Het zwarte vak toont de engineeringgegevens die binnenkomen in de uitvoer. Dit is alleen een scherm dat bekeken kan worden. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste uitgang de gegevens weergeeft.

Handmatige HSC-ingangsweergave

PS150 Menu - 25

Het weergegeven getal is de technische telling van de hogesnelheidsteller. Dit is alleen een scherm dat je kunt bekijken.

Handmatige uitgang 0-7

PS150 Menu - 26

Door het zwarte vakje op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in- of uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste uitgang inderdaad wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige uitvoer 8-15

PS150 Menu - 27

Door het zwarte vakje op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in- of uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste uitgang inderdaad wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige uitvoer 16-23

PS150 Menu - 28

Door het zwarte vakje op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in- of uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste uitgang inderdaad wordt in- of uitgeschakeld.

Handmatige uitvoer 24-31

PS150 Menu - 29

Door het zwarte vakje op het scherm naast de uitgang aan te raken, wordt de uitgang in- of uitgeschakeld. Raadpleeg het elektrische schema en de tekst op het scherm om er zeker van te zijn dat de gewenste uitgang inderdaad wordt in- of uitgeschakeld.

6.0 Machinespecificaties

Kenmerken

 • Geschikt voor Polywoven tassen van meerdere formaten met verschillende sluitingsstijlen. 
 • Dankzij de gebruiksvriendelijke HMI kunnen operators de machine eenvoudig aanpassen voor een grote verscheidenheid aan producten. 
 • Auto-Control Temperatuurregelaar zorgt ervoor dat het systeem nauwkeurig warmte levert aan de producten die worden geproduceerd.

Technische specificaties

 • Ampèrewaarde = 30amp bij 230 volt / 30amp bij 480 volt 
 • Nominaal vermogen = 9000 W 
 • Nominale spanning = 230 V AC, 50/60 Hz of 480 V AC, 50/60 Hz 
 • Maximumtemperatuur = 1472°F (800°C) 
 • Algemene luchtdruk = 100psi (6,9 bar) 
 • Machinesnelheid = 20 ft/min tot 150 ft/min (6 m/min tot 45 m/min) 
 • Totale afmetingen = 2946 mm lang x 1372 mm breed x 68 mm hoog 
 • Seal-breedte = 25 tot 50 mm (1in tot 2in) 
 • Maximaal geluid = 75 dBA 
 • Elektrisch documentnummer: MWC-0100-1200 (Het documentatienummer is het serienummer van de machine. Dit nummer staat op het serienummer op de machine).

Technische specificaties

Mechanisch gedeelte

Warmtebron

 • Hetelucht - de behuizing van het verwarmingselement bevat het verwarmingselement en het thermische koppel.

Bovenste/onderste eenheid

 • De bovenste lasrol bevindt zich aan de voorkant van de machine en beweegt horizontaal om de lasrollen te openen en te sluiten. 
 • De onderste lasrol, die zich aan de achterkant van de machine bevindt, staat stil.

Instelling verwarmingssysteem

 • Zorgt voor een nauwkeurige positionering van het heteluchtmondstuk.

Gidssysteem

 • Wordt gebruikt om de vouw van de tassluiting te maken.

Bedieningsgedeelte

Bedieningspaneel (terugstelknop, pauzeknop, noodstop)

Bedieningspaneel: Met het digitale touchscreen van de HMI (Human Machine Interface) kun je de bediening van het systeem instellen.

Resetknop: Als de knop wordt ingedrukt, kan de machine worden gebruikt bij het opstarten of nadat de noodstop is ingedrukt.

Pauzeknop: Als de pauzeknop wordt ingedrukt, stopt de machine gecontroleerd.

Noodstop: Als de noodstopknop (Estop) wordt ingedrukt, gaat de machine over op een noodstop. De verwarming wordt uitgeschakeld, de motoren stoppen en de sproeier gaat naar de uitgangspositie. De toestand voor de noodstop moet worden opgeheven, de machine moet worden geïnspecteerd om te zien of hij klaar is voor reset, waarna de resetknop kan worden ingedrukt.

Pneumatisch systeem

Inlaatluchtfilter en waterscheider

Filtert water en vuil uit de lucht.

Manometer

Wordt gebruikt om de drukinstelling weer te geven. De lasrolmeter wordt bijvoorbeeld gebruikt om de drukinstelling van de lasrol weer te geven.

Luchtcilinder / Magneetventielen

Luchtcilinder: De luchtcilinders van de bovenunit/transport worden gebruikt voor het openen en sluiten van de lasrol en transportband. De cilinder van het warmtesysteem regelt het in- en uitzwenken van het warmtesysteem.

Magneetventielen: verschillende magneetventielen worden gebruikt voor de bediening van luchtcilinders, laslucht en koelmachines.

7.0 Vervanging en onderhoud van onderdelen

VerkeersbordWaarschuwing! De operator moet de stroom van de machine halen voordat hij verder gaat.

 1. Maak de beschermkap van de elementbehuizing los en verwijder deze.
 2. Pak de glasvezelisolatie rond de voorkant van de elementbehuizing uit. Wees voorzichtig en vermijd oogcontact bij het hanteren van de isolatie.
 3. Draai de twee bouten van de beugel die de elementbehuizing op zijn plaats houden los en verwijder ze.
 4. Verwijder de bout waarmee het element in de behuizing vastzit.
 5. Draai de 2 bovenste stelschroeven (1 aan elke kant) op het element los waarmee de elektrische kabels vastzitten en verwijder de kabels.
 6. Trek het element verticaal naar buiten
 7. Vervang het oude element door een nieuw element door de procedure in omgekeerde volgorde te volgen. Let er bij het terugplaatsen van het element op dat u de sleutel uitlijnt met de gleuf van de elementbehuizing op het element.

OPMERKING: De kwartsbuis breekt gemakkelijk en kan al gebroken zijn, wees dus heel voorzichtig.

Onderhoud

Elektrische circuits 

 • Bij het vervangen van onderdelen en componenten moet u het onderdeel of de componenten van hetzelfde type gebruiken als het originele type. Originele vervangingsonderdelen moeten worden gekocht via Miller Weldmaster en of een erkende distributeur van Miller Weldmaster . 
 • De schakelkast moet om de drie maanden worden gereinigd. Om de schakelkast goed schoon te maken: schakel de stroomtoevoer uit, gebruik perslucht en een blaaspistool en blaas voorzichtig lucht over de elektrische onderdelen en de schakelkast om stof en vuil te verwijderen.
 • Om beschadiging van de PLC, het display en het bedieningspaneel te voorkomen, mag u de kabels die de PLC, het display en het bedieningspaneel verbinden nooit aansluiten of loskoppelen terwijl de stroom is ingeschakeld. 
 • Als er een storing is die niet kan worden verholpen, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceafdeling op Miller Weldmaster. 

Directe aandrijving

 • Controleer of de aandrijftandwielen en riemen goed zijn uitgelijnd, versleten en stevig aan de as vastzitten. 
 • Controleer of de riemen te los zitten. Zo nodig vastdraaien. 
 • Controleer of het mondstuk evenwijdig is met en zich in het midden van de lasrol bevindt. Als dit niet het geval is, moet het worden afgesteld volgens paragraaf 3.3.1. 
 • Controleer of de open/dicht-beweging van de lasroleenheid en het transport soepel verloopt.

LET OP: Door de machine niet goed te onderhouden, kunnen de prestaties worden beïnvloed. Neem bij vragen contact op met Miller Weldmaster .

Riemen en riemschijven onderhouden 

 • De Miller Weldmaster PS150 heeft verschillende riemen en riemschijven die worden gebruikt om de lasrollen, rilmes, trimmer en het transportsysteem aan te drijven. Hoewel riemen en riemschijven niet veel onderhoud vergen, moeten ze één keer per maand worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er niet te veel stof of vuil ligt. Controleer ook op loszitten of speling. Bij nieuw geïnstalleerde machines moeten de riemen en riemschijven de eerste twee weken één keer per week worden geïnspecteerd. 
 • Zet de stroomonderbreker uit. 
 • Koppel het netsnoer los van de voeding. Als het netsnoer bedraad is, sluit de voeding dan af bij de aansluitdoos. 
 • Open beide kastdeuren en inspecteer de riemen en poelies. Voer indien nodig onderhoud uit aan de riemen en poelies.

Machine-aanpassingen

         

(Afb. 55) (Fig. 56) (Fig. 57) (Fig. 58) (Fig. 59)

Zet eerst de hetelucht aan en stel in op de gewenste temperatuur. Zet de lasrollen in de gesloten stand door de lasrolknop op de HMI in te drukken. 

OPMERKING: De knoppen voor handmatig zwenken bevinden zich op het HMI-scherm "Heat Control Weld Nozzle" (Warmteregeling lasmondstuk) of "Heat Control Pre Heat Nozzle" (Warmteregeling voorverwarmingsmondstuk).

 1. Positie van de sproeier van links naar rechts, controleer de positie van de sproeier van links naar rechts door de knop "Swing In" op de HMI in te drukken. De spuitmond moet gecentreerd zijn op de neusstukken van de geleider (zie fig. 57). Als dit het geval is, gaat u verder met de volgende uitlijningsstap. Als dit niet het geval is, zoekt u de borgmoer van de stelbout van links naar rechts en draait u deze los (zie afb. 55). Hierdoor kan de positie van de sproeier van links naar rechts worden aangepast. Door de afstelbout links/rechts (zie fig. 55) met de klok mee/tegen de klok in te draaien, wordt de sproeierpunt naar links of rechts verschoven. Draai de borgmoer vast als de spuitmond gecentreerd is op de neusstukken van de geleider.
 2. Controleer dit door de knop "Omhoog zwenken" op de HMI in te drukken. De punt van de spuitmond moet 1/16" tot 1/8" onder de bovenkant van de neusstukken van de geleider zitten (zie afb. 58). Zo niet, zoek dan de knop voor de hoogte-instelling en draai de borgmoer los (zie afb. 56). Hierdoor kunnen we de hoogte van de spuitmondpositie aanpassen en de spuitmondpunt naar boven of beneden bewegen. Draai de borgmoer vast als de spuitmond 1/16" tot 1/8" onder de bovenkant van de neusstukken van de geleider zit.
 3. De diepte van je mondstuk moet ongeveer 1/16 - 1/8 inch vanaf het knijppunt van je lasrollen zijn en met een minimale ruimte tussen het Pre Heat mondstuk en de neusstukken (zie fig 58). Controleer de positie van het dieptemondstuk door de knoppen "Swing In" en "Swing Up" op de HMI in te drukken. Als het mondstuk uitgelijnd is, voer dan een testlas uit. Als de diepte van het mondstuk niet is uitgelijnd, zoek dan de gleuven voor de diepte-instelling en draai de bouten los (zie afb. 59). Als de bouten zijn losgedraaid, kan het hele verwarmingssysteem naar voren of naar achteren worden bewogen om het mondstuk goed uit te lijnen. Voer een proeflas uit als het mondstuk is uitgelijnd. 

OPMERKING: Het uiteinde van het mondstuk beweegt omhoog/omlaag of naar rechts/links wanneer de warmte wordt gewijzigd. Na een warmtewissel van meer dan 200 graden moet u de positie van het uiteinde van het mondstuk controleren.

WAARSCHUWING! Wanneer de nozzles op de gewenste temperatuur zijn en de nozzles handmatig in de laspositie worden geplaatst, zal er schade aan de lasrollen ontstaan!

De hoogte van de machine aanpassen

   

(Afb. 60) (Afb. 61)

 • De hoogte van de machine wordt aangepast met de slinger 
 • Door de keuzeschakelaar met ratel om te zetten, kan de gebruiker de hoogte omhoog/omlaag instellen. (zie afb. 60)
  WAARSCHUWING! Probeer de hoogte van de machine niet hoger in te stellen dan de maximumlimiet. Naast de hoogteverstelslinger bevindt zich een hoogteschaal. Bovenaan de schaal vindt de gebruiker een rode zone. Stel de hoogte van de machine niet in binnen de rode zone. De machine kan beschadigd raken of de gebruiker kan letsel oplopen als de machine hoger wordt afgesteld dan de maximumlimiet!
 • Nadat de machine op de gewenste werkhoogte is afgesteld, moeten de twee onderste begrenzingsklemkragen worden afgesteld om de neerwaartse slag van het hefsysteem te begrenzen. (afb. 61) 
 • De gebruiker vindt een rood herinneringsplaatje bij de klemkragen die worden gebruikt om de neerwaartse slag van het liftsysteem te beperken. (afb. 61)

Transport en opslag

WAARSCHUWING! Het is aanbevolen om een vorkheftruck te gebruiken bij het verplaatsen of verwijderen van een machine in kratten van een pallet. Het wordt aanbevolen een vorkheftruck te gebruiken wanneer de machine door de fabriek wordt verplaatst. Het is zeer belangrijk dat de hoogteverstelling van de machine naar het laagste punt wordt gebracht voordat de machine wordt verplaatst!Schermopname 2022-01-31 om 12.57.21 PM

OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit apparaat.

Technische vereisten

 • De totale luchtdruk moet minimaal 6,9 bar (100 psi) en 10,3 bar (150 psi) zijn. 
 • De druk van de lasrollen moet tussen de 40 psi en 50 psi (2,8 bar en 3,4 bar) liggen. 
 • Het openen en sluiten van de lasrollen en transportbanden moet soepel en vrij gebeuren, zonder duidelijke trillingen. 
 • Als de bovenste/onderste lasrollen goed zijn uitgelijnd, moeten de randen van de twee rollen evenwijdig zijn en op één lijn liggen. 
 • Zwaai van het verwarmingssysteem: De in- en uitzwaai van het verwarmingssysteem moet soepel en natuurlijk verlopen bij een gematigde snelheid. 
 • Luchtleidingen en luchtfittingen mogen geen lekken vertonen. 
 • Alle bruikbare lagers en lagerblokken moeten eenmaal per maand worden geïnspecteerd en indien nodig gesmeerd. Bij 24-uurs bedrijf 5 tot 7 dagen per week kan eenmaal per maand een kleine hoeveelheid vet nodig zijn. 
 • De positie van de spuitmonden moet worden gecontroleerd aan het begin van elke dienst en na elke zakverstopping bij de spuitmonden.

OPMERKING

Veranderingen in factoren zoals materiaaldikte, kwalificaties van de operators en verschillende omgevingen en weersomstandigheden kunnen het product direct beïnvloeden. De operator moet met name de volgende aanpasbare factoren kunnen begrijpen: 

 1. Verwarmingstemperatuur
 2. Luchtdruk
 3. De druk van de bovenste lasrol
 4. Luchtvolume
 5. Plaatsing van verwarmingssysteem

 

 

Terug naar boven

Machinevideo's

 • Overzicht & Hoe werkt het?
 • Video's
Topsluitsysteem voor snelheid, efficiëntie en precisie - De beste in zijn klasse. PS150
Top sluitsysteem voor geweven, thermoplastische en meer!
PS150 Case Study Productie Zakken voor Dierenvoeding
Bovenste sluitsysteem voor het sluiten van polygeweven, thermoplastische en papieren zakken

Wilt u contact opnemen met de klantenservice?

Stuur ze gewoon een e-mail hieronder of bel 330-833-6739
Contact Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om te beginnen of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met je op.