Klik hieronder om de handleiding in verschillende talen te bekijken: 

het EngelsVlag van Amerika     SpaansVlag van Spanje     NederlandsNederlandse vlag    FransVlag van Frankrijk     DuitsVlag van Duitsland    PortugeesVlag van Portugal    KoreanVlag van Zuid-Korea

Klik hier voor het pre-installatiedocument

Triad Extreme Bedieningshandleiding

Triad Universal hot wedge cover afbeelding

Deze handleiding is bedoeld als leidraad bij het gebruik van de Triad Extreme Seam lasmachine. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op om optimale prestaties van uw lasser te garanderen.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolutiecentrum op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail service@weldmaster.com.

1.0 Inleiding

De Triad Extreme Seam hot wedge lasmachine is ontworpen voor het in eigen huis vervaardigen van een breed scala aan flexibele membranen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, PVC, PP, PE, LDPE, urethaan, enz.

De dikte van het materiaal dat kan worden gelast, varieert ook per product. Normaal bereik is 5-100 mil dikte en kan worden ondersteund of niet-ondersteund materiaal.

De Triad wordt compleet geleverd met drie verschillende gidsen. Hiermee kunt u de overlappingslas, zoomlas, gebedslas en nog veel meer lasopties uitvoeren.

De Triad gebruikt een hete wig als warmtebron. Deze methode zorgt voor een rookloze en stille werking. Met de wig kunnen ook dunnere producten worden gelast zonder vervorming.

De Triad kan worden gebruikt als stationaire lasser of in een automatische modus. Bij gebruik van de Triad in automatische modus wordt een track-systeem aanbevolen. Raadpleeg de specificaties van het railsysteem.

We raden u aan om lasmonsters van uw product te maken om de juiste instellingen voor warmte, snelheid en wiguitlijning te verkrijgen voor jou begin met lassen

1.1 Beoogd gebruik

De Triad Extreme Seam Welder is een lasapparaat met hete wig bedoeld voor het heatsealen van lasbare thermische kunststoffen zoals:

 • Vinyl (PVC) gelamineerde en gecoate stoffen.
 • Vinyl (PVC) en polyurethaan (PU) films.
 • Met polyurethaan (PU) en polypropyleen (PP) gecoate stof.
 • Polyethyleen (PE).
 • Thermoplastische rubber (TPR) film en stoffen Niet-geweven polyester en polypropyleen Diverse lasbare singels.

De fabrikant keurt het volgende niet goed:

 • Elk ander gebruik voor deze machines.
 • Het verwijderen van veiligheidsvoorzieningen tijdens het gebruik.
 • Ongeautoriseerde wijziging van de machines.
 • Gebruik vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Waarschuwingsbord-klein Alleen een goed opgeleide monteur mag routineonderhoud bedienen en / of uitvoerenreparaties aan de machines.

OPMERKING: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van deze machine.


2.0 Materiaalconfiguratie

Het materiaal moet zo plat mogelijk worden neergelegd, hetzij op de vloer of op de tafel, afhankelijk van hoe u uw fabricageruimte instelt. Bij de meeste materialen en vooral dunnere goederen, heeft het de voorkeur om de rimpels eruit te trekken of te schelden. Het gebruik van plaatwerk in of naast de machine op de tafel maakt het gebruik van magneten mogelijk om het materiaal te positioneren en vast te houden. Plakmateriaal bespotten is een goede gewoonte.

Om overlappende lassen uit te voeren, moet u materiaal altijd meer overlappen dan de uiteindelijke lasbreedte. Voorbeeld: Bij een lasbreedte van 1-1 / 2 "overlapt u het uiteinde van het materiaal of voert u 2 tot 2 1/2" uit. De machine en de voorste geleiders zullen het materiaal tot de gewenste overlap duwen. Als het materiaal niet overlapt of correct is gepositioneerd, zal de machine niet de gewenste overlappingslas maken. Zie voorbeeld hieronder.

Triad-materiaal-setup

3.0 Gebruiksaanwijzing

De volgende procedures mogen alleen worden gevolgd nadat u de procedures voor het aanpassen van de wig en de geleider hebt gevolgd.

 1. Trek de rode stroomschakelaar nr. 3 omhoog om de machine in te schakelen. Het groene stroomlampje # 4 gaat aan met een vertraging van één seconde. Het groene lampje blijft branden om aan te geven dat de machine van stroom is voorzien. (Druk op rode stroomschakelaar # 3 om de machine uit te schakelen)

 2. Temperatuurregelaar # 7 gaat aan met een vertraging van 1-2 seconden nadat het groene stroomlampje gaat branden. Eenheden zijn in de fabriek in graden Celsius ingesteld. Houd de Set-knop ingedrukt en druk nu op de omhoog- of omlaagknop totdat je de gewenste temperatuur hebt bereikt. De opwarmtijd is slechts één tot twee minuten. Stel de warmte niet hoger dan 510 ° C in. Stel de controller voor proeflassen in op 400 ° C. Dit is misschien niet uw uiteindelijke instelling.

 3. Zet de For / Rev-schakelaar # 5 in de stand Vooruit. Dit geeft de richting van de machine en de beweging van de aandrijf- / aandrukrol aan.

 4. Zet Man / Auto-schakelaar nr. 2 op Auto. Hierdoor worden de aandrijf- / drukrollen ingeschakeld of gestart wanneer de wig in de laspositie wordt bewogen.

 5. Zwenkaandrijfwiel # 10 onder de onderste aandrukrol. Dit zorgt ervoor dat de machine beweegt of automatisch. Met Drive Wheel Assembly uit, kan de machine in een stationaire modus worden gebruikt.

 6. # 1 is de snelheidsregeling. Het is instelbaar van 0-30 voet per minuut. De normale instelling ligt in het bereik van 30 tot 60, voor goederen van 12-30 mil.

 7. # 8 is de drukknop. Het kan worden aangepast voor meer of minder druk, afhankelijk van de materiaaldikte.

 8. Voer materiaal in de machine met de juiste geleiders geïnstalleerd en sluit de drukwielhendel # 9.

 9. Zwaai de wiggreep # 11 in de richting van de machine, hierdoor wordt de voorwaartse beweging van de triade automatisch gestart en wordt de wig met materiaal vastgezet.

 10. Stel de snelheidsregeling omhoog of omlaag totdat u kunt controleren of u een goede las krijgt.

Triad Extreme-nummers


4.0 Materiaalgidsen

Alle hieronder getoonde handleidingen zijn inbegrepen bij de aankoop van de standaardmachine. Elke gids geeft u een specifiek type las en meer. U kunt slechts één geleidingssysteem tegelijk gebruiken.

De Top Guide wordt gebruikt met alle drie de verschillende lasfuncties: overlappings-, zoom- en gebedslassen.  Alle gidsen zijn verstelbaar.

Om een ​​nauwkeurige las te verkrijgen zonder losse flap op de boven- of onderkant van de plaat, moeten de geleiders worden aangepast zodat ze gelijk zijn met de breedte van de wig of het lasgebied.

Overlap Gids

Gids voor drietal-overlap

Top Gids

Triad-topgids

Zoom Gids

Triad Zoom Guide

Gids voor gebed of vin

Triad Prayer of Fin Guide

5.0 Lassen

5.1 Overlap las

Bevestig de overlapgeleider # 1 aan de basisplaat met de twee meegeleverde schroeven. Draai schroef (A) los om de onderkant van de overlapping aan te passen voor een juiste uitlijning en schroef hem weer vast.

Triade Universele weergave van overlappende lassen

5.2 Zoom Weld

Schuif zoomgeleider nr. 2 op de drie roestvrijstalen staven tot aan de buitenste hoorngeleider nr. 3 (schema nr. 1), laat voldoende ruimte tussen de twee zodat het materiaal gemakkelijk kan glijden. Draai de duimschroef (B) (schema # 1) vast, hierdoor kunnen de buitenste hoorngeleider en zoomgeleider als één bewegen. Dit bepaalt de maat van de te lassen zoom. Druk op zoomschuif nr. 4 (schema nr. 2) om de gewenste zoombreedte of -maat te verkrijgen. Wanneer dit is gebeurd, draait u de duimschroeven (C) (schema # 1) vast om ze op hun plaats te vergrendelen.

Triad Universal hot wedge zoomgeleider

5.3 Gebed of Fin Weld

Plaats de gebedsgids # 5 onder de lashoorn en plaats de sleutel in de sleuf. Bevestig met de meegeleverde schroef zodra de juiste uitlijning is voltooid.

Triad Universal hot wedge lasser gebed fin weld

5.4 Voorste geleiders

Voorste geleiders # 6 zijn verstelbaar om materiaal vooraf uit te lijnen voordat u het lasproces bereikt. Dit zal de operator helpen bij het correct invoeren van materiaal in de machine.

Triad-Front-Guide

6.0 Algemeen onderhoud

Algemeen onderhoud moet jaarlijks aan uw Triad Extreme Welder worden uitgevoerd.

De kettingspanning moet worden gecontroleerd om overmatige slijtage aan de kettingen en tandwielen te verminderen. Het gebruik van een schuimend kettingsmeermiddel hecht zich aan de ketting en verlengt de levensduur van de ketting.

De aandrukrollen moeten worden vervangen als er snijwonden, platte plekken, brandplekken enz. Zijn.

De wigafstelling moet dagelijks worden gecontroleerd voordat er wordt gelast. De operator moet bekend zijn met alle wigaanpassingen om de beste laskwaliteit te krijgen. Controleer op losse hardware. Losse hardware kan de wigaanpassing bij elke ingreep veranderen.

7.0 Wigreiniging en aanscherping

Voor nauwkeurige lassen en een langere levensduur van de wig, moet de wig regelmatig worden schoongemaakt en geslepen.

REINIGING: De wig moet dagelijks worden schoongemaakt. Er zijn twee manieren om de wig te reinigen.

 1. Met de aandrukrollen in de hoogste positie en de wig in de laspositie, gebruikt u de meegeleverde messing borstel en reinigt u de bovenkant en onderkant van de wig. Dit kan na elke las worden gedaan of indien nodig.

 2. De tweede methode om de wig te reinigen, is door de temperatuur gedurende 510-5 minuten tot 10 ° C te verhogen. Dit zal het residu op de wig verbranden en het zal afbladderen. Gebruik de messingborstel om te verwijderen.

AANZETTEN: Wedge Honing moet worden gedaan als er tekenen van slijtage op de wig zijn. Dit is duidelijk zichtbaar bij ongelijke lasnaden, afgeronde randen of hoeken op de wig.

 1. Installeer beide gladde stalen rollen op de machine (slijp de wig niet met de siliconenrollen op de machine).

 2. Draai de vooruit / achteruit-schakelaar naar de achteruit-stand.

 3. Zwenk de wig in de laspositie en sluit de rollen.

 4. Neem het bijgeleverde fijne schurende doek en haal het terug door de rollers bovenop de wig. Herhaal deze stap aan de onderkant van de wig.

 5. Herhaal stap 4 boven en onder tot je de wig over de hele lengte draagt.

 6. Als het honen niet overeenkomt met de wig, raadpleeg dan de sectie Wigaanpassing. Een combinatie van honen en afstellen kan nodig zijn.

Schuurlinnen

8.0 Afstelling van de wig

Een juiste uitlijning van de wig is essentieel om een ​​goede las te krijgen. Eenheden zijn in de fabriek vooringesteld. Er moeten proeflassen worden gemaakt voordat de machine daadwerkelijk wordt gebruikt. Als monsterlassen alleen goed zijn aan de ene of de andere kant, of slechts gedeeltelijk zijn gelast, betekent dit dat de wig niet is uitgelijnd of haaks op de rollen staat en dat de uitlijning moet worden afgesteld. Koppel het apparaat los van de stroombron en zorg ervoor dat de wig is afgekoeld voordat u aan de machine gaat werken.

1. Trek hendel nr. 1 van de drukrol omlaag. Hierdoor worden de aandrukrollen gesloten.

Triad Universal hot wedge bovenaanzicht

2. Zwenkwighandgreep # 2 hierin grijpt wig met rollen. De wig # 4 moet rusten of ...passen goed in de rollen # 3 aan beide kanten en moeten gecentreerd zijn.

Triad-Label-2

Triad Universal hot wedge, zicht op wedge

3. Om de wig tussen de rollen te centreren, draait u aan schroef # 5, hierdoor wordt de wig op en neer fijn afgesteld. Slechts een 1/8 of 1/4 slag is nodig. Kantel niet. Beweeg de hendel van de drukrol langzaam op en neer om de centrering te controleren. Draai de wiggreep in en uit om een ​​juiste positionering te garanderen.

Triad-Label-4

4. Stelschroef nr. 6 zal de wig op een centrale as naar links en rechts verplaatsen. Draai borgschroef # 8 los om de afstelling te maken. Draai borgmoer # 7 los, draai stelschroef met de klok mee om de rechterkant van de wig naar binnen te brengen en tegen de klok in om de linkerkant naar binnen te brengen. Draai de borgschroef en de borgmoer vast als ze goed zijn afgesteld.

Triad Universal hot wedge, zicht op rollen

5. Wigstopschroef nr. 9 stopt de beweging van de wig wanneer de wig in de laspositie wordt geplaatst. Draai borgmoer # 10 los, draai stelschroef naar binnen of naar buiten in de juiste positie. De rand van de wig moet goed en vierkant in de rollen aan elk uiteinde passen.

Triad-Label-6

Maak een testlas voordat u verder gaat met het werk. Fijnafstemming van uw aanpassingen kan worden gemaakt terwijl de wig heet is. Laat Hot Wedge niet gedurende langere tijd op siliconenrollen lopen zonder materiaal in de machine, aangezien dit het silicium zal vervormen.

NOTITIE: Voor dikkere producten (30mil en hoger) kan het nodig zijn om de wig eruit te halen om ruimte te laten voor materiaal.
 

9.0 Wedge vervangen

De wig moet worden vervangen wanneer het honen en afstellen niet langer effectief is. Als de verwarmer na verloop van tijd uitvalt, is het mogelijk dat de verwarmingselementen niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd. De wig en de verwarmer zullen hoogstwaarschijnlijk samen moeten worden vervangen.

 1. Koppel de machine los en zorg ervoor dat de wig is afgekoeld.

 2. Verwijder de ophangbeugelschroef # 11 en verwijder de wigbehuizing # 14.

 3. Schroef de verwarmingsconnector # 12 los en verwijder deze.

 4. Verwijder beide wigschroeven # 13 en verwijder de wig.

 5. Installeer een nieuwe wig met wigschroeven. Bevestig de verwarmingsconnector en bevestig de wig opnieuw.

 6. Middenbehuizing met schroef # 11 en vastdraaien.

 7. Wedge-uitlijning kan nodig zijn, raadpleeg de sectie Wedge-afstelling.

NOTITIE:  De wigbehuizing beweegt heen en weer in de sleuf voor # 11 schroef. Het verplaatsen van de behuizing zal de blootstelling van materiaal aan wiggen vergroten of verkleinen voor verschillende voorverwarmtijd of blootstelling. Dunnere producten hebben weinig voorverwarming nodig, dikker materiaal heeft meer nodig.

10.0 Wedge-installatie

Triad Wedge Gids

Installeer de wig op de wigbevestigingsarm samen met de geleidingsbeugel met behulp van twee schroeven (zie foto bijvoegen). Plaats de verwarmingsdraden correct op de geleidingsbeugel en sluit de lipjes voorzichtig om ze vast te zetten.

Triad Universal installeert hete wig

Gebruik de wig in de ingeklapte positie en gebruik kabelbinders om de verwarmingsdraden bij elkaar te houden. Let op de wikkeling van verwarmingsdraden rond de bovenste klemrolarm en rond de achterkant van Triad.

 Triad Universal hot wedge lasser kabelbinder

Bevestig met clip en schroef rond de verwarmingsdraden en plaats deze op het lichaam van de Triad. Draai ze niet helemaal vast.

Triad Universal hot wedge lasser clip schroef

Sluit de hete wig elektrisch aan op de houder op de behuizing van de Triad. Maak een comfortabele buiging van de verwarmingsdraad wanneer deze is aangesloten en plaats deze goed in de clip. Zwaai de wig in en uit de laspositie om er zeker van te zijn dat de wikkel rond de achterkant van de Triad comfortabel is. Draai na voltooiing de klem vast om hem vast te zetten.

Triad Universal Connect hot wedge

11.0 Probleem oplossen

Trouble Shooting-grafiek

12.0 Schema's

12.1 Onderste chassis / rijsysteem onderzijde

Triad-gedeeltelijk-onderchassis Rijsysteem aan de onderkantOnderste chassis Rijsysteem aan de onderkant

 
12.2 Onderste chassis / onderste rolaandrijving
Triad-Part-Lower Chassis Lagere Roller DriveOnderste chassis Onderste rolaandrijving
 
12.3 Onderste chassis / onderste rolaandrijving
Triad-Part-Wedge Control-systeem & Upper Drive Pinch Roller ControlsWigbesturingssysteem en bedieningselementen voor aandrukroller boven
 
12.4 Wedge-controlesysteem en wigbediening bovenaandrijving
Triad-Part-Wedge Control-systeem & Upper Drive Wedge-bedieningselementenWedge-controlesysteem en wigbediening bovenaandrijving
 
12.5 Wedge-controlesysteem en aandrijving van de bovenste rollen
Triad-Part-Wedge Control-systeem & Bovenaandrijving BovenrolaandrijvingWedge-controlesysteem en aandrijving van de bovenste rollen
 
12.6 Hoofdchassis Primaire schijven
Triad-deel-hoofdchassis Primaire schijvenHoofdchassis Primaire schijven

 

12.7 Hoofdchassismotor en interne bedieningselementen

Triad-Part-Main Chassis Motor en interne controlesHoofdchassismotor en interne bedieningselementen

12.8 Hoofdchassismontage

Triade-deel-hoofdchassisconstructieHoofdchassismontage

12.9 Lap & Fin Weld-systeem

Triad-Part-Lap en Fin Weld-systeemTop Cover zoom en handgrepen

12.10 Zoom Weld-systeem

Triad-Part-Zoom Weld-systeemZoom Weld-systeem

12.11 Lassysteem met koord / platte zoom

Triad-Part-Cord Flat HemWeld-systeemCordFlat HemWeld-systeem

12.12 Buisgeleidingssysteem

Triad-Part-Tube geleidingssysteemBuisgeleidingssysteem

12.13 Top Cover zoom en handgrepen

Triad-Part-Top Cover Zoom & HandlesLap and Fin Weld-systeem

12.12 Buisgeleidingssysteem

Triad-Part-Top Cover-bedieningselementenBedieningselementen bovenklep

13.0 Veelgebruikte onderdelen

 Veelgebruikte Parts-Graph

14.0 Aanvullende machinedocumenten

 

 

Terug naar boven

Machinevideo's

 • Overzicht en hoe Tos
 • Training Video's
Triad Luifeltraining
Triad Cover-training
Triade Shelter Training
Triade universele training
Wedge-uitlijning en aanpassingstraining
Training op het Triad Drive-systeem
Hoe u uw tapegeleider installeert

Wilt u contact opnemen met de service?

E-mail ze hieronder of bel 330-833-6739
Neem contact op met Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om aan de slag te gaan of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met u op.