Triad Extreme Bedieningshandleiding

Triad Universal hete wig afdekplaat

Deze handleiding is bedoeld als leidraad bij het gebruik van het Triad Extreme afwerklasapparaat. Volg de aanbevelingen en specificaties nauwkeurig op voor optimale prestaties van je lasapparaat.

Inhoudsopgave

Bel voor meer technische informatie over deze machine ons Resolution Center op 1-855-888-WELD of stuur een e-mail naar service@weldmaster.com.

1.0 Inleiding

De Triad Extreme Seam hot wedge lasmachine is ontworpen voor het in huis fabriceren van een breed assortiment flexibele membranen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, PVC, PP, PE, LDPE, Urethaan, enz.

De dikte van het materiaal dat gelast kan worden, varieert ook per product. Het normale bereik is 5-100 mil dikte en kan ondersteund of niet-ondersteund materiaal zijn.

De Triad wordt geleverd met drie verschillende geleiders. Hiermee kun je de overlaplas, zoomlas, gebedslas en nog veel meer lasopties uitvoeren.

De Triad gebruikt een hete wig als warmtebron. Deze methode zorgt voor een rookvrije en stille werking. Met de wig kun je ook dunnere producten lassen zonder vervorming.

De Triad kan gebruikt worden als stationair lasapparaat of in automatische modus. Als je de Triad in automatische modus gebruikt, wordt een railsysteem aanbevolen. Raadpleeg de specificaties van het railsysteem.

We raden je aan om proeflassen te maken van je product om de juiste instellingen te krijgen voor warmte, snelheid en wiguitlijning voordat je begint met lassen.

1.1 Beoogd gebruik

De Triad Extreme Seam Welder is een hete wiglasmachine bedoeld voor het thermisch lassen van lasbare thermische kunststoffen zoals:

 • Vinyl (PVC) gelamineerde en gecoate stoffen.
 • Vinyl (PVC) en Polyurethaan (PU) films.
 • Met polyurethaan (PU) en polypropyleen (PP) gecoate stof.
 • Polyethyleen (PE).
 • Thermoplastisch rubber (TPR) film en stoffen Niet-geweven polyester en polypropyleen Diverse lasbare banden.

De fabrikant keurt dit niet goed:

 • Andere toepassingen voor deze machines.
 • Het verwijderen van alle veiligheidsafschermingen tijdens het gebruik.
 • Ongeoorloofde wijziging van de machines.
 • Vervangende onderdelen gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Waarschuwingsbord-Klein Alleen een goed opgeleide technicus mag routinematig onderhoud of reparaties uitvoeren.reparaties aan de machines.

OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van dit apparaat.


2.0 Materiaalinstelling

Materiaal moet zo plat mogelijk worden neergelegd, op de vloer of op een tafel, afhankelijk van hoe je je productieruimte hebt ingericht. Bij het meeste materiaal en vooral bij dunnere goederen verdient het de voorkeur om de kreukels eruit te trekken of stomp te trekken. Het gebruik van plaatmetaal in of naast de machine op de tafel maakt het gebruik van magneten mogelijk om het materiaal te positioneren en vast te houden. Het is een goede gewoonte om het materiaal strak te tapen.

Om overlaplassen uit te voeren, moet het materiaal altijd meer overlappen dan de uiteindelijke lasbreedte. Voorbeeld: Bij een lasbreedte van 1-1/2" overlapt u het uiteinde van het materiaal of loopt u 2 tot 2 1/2". De machine en de voorste geleiders zullen het materiaal naar de gewenste overlap duwen. Als het materiaal niet goed overlapt of gepositioneerd is, zal de machine de gewenste overlaplas niet maken. Zie onderstaand voorbeeld.

Triade-materiaal-opstelling

3.0 Gebruiksaanwijzing

De volgende procedures moeten alleen worden gevolgd nadat u de procedures voor het afstellen van de wig en de geleider hebt gevolgd.

 1. Trek aan de rode aan/uit-schakelaar #3 om de machine aan te zetten. Het groene aan/uit-lampje #4 gaat aan met een vertraging van één seconde. Het groene lampje blijft branden om aan te geven dat de machine stroom krijgt. (Druk de rode aan/uit-schakelaar nr. 3 omlaag om de machine uit te schakelen)

 2. Temperatuurregelaar #7 gaat aan met een vertraging van 1-2 seconden nadat het groene aan/uit-lampje gaat branden. Eenheden worden in de fabriek ingesteld in Celsius. Druk op de Set-knop en houd deze ingedrukt. Druk nu op de omhoog of omlaag knop totdat je de gewenste temperatuur hebt bereikt. De opwarmtijd is slechts één tot twee minuten. Stel de temperatuur niet hoger in dan 510 graden C. Voor proeflassen stelt u de regelaar in op 400 graden C. Dit is mogelijk niet uw definitieve instelling.

 3. Zet de Voor/Rev-schakelaar nr. 5 in de voorwaartse stand. Dit geeft de bewegingsrichting van de machine en de aandrijf-/drukrol aan.

 4. Zet Man/Auto schakelaar #2 in de stand Auto. Hierdoor worden de aandrijf-/drukrollen ingeschakeld of gestart wanneer de wig in de laspositie wordt gebracht.

 5. Swing Drive Wheel Assembly #10 onder de onderste drukrol. Hierdoor zal de machine automatisch bewegen. Als het aandrijfwiel eruit is, kan de machine stationair worden gebruikt.

 6. #1 is de snelheidsregeling. Deze is instelbaar van 0-30 voet per minuut. De normale instelling is tussen 30 en 60, voor 12-30 mil goederen.

 7. #8 is de drukknop. Deze kan worden ingesteld voor meer of minder druk, afhankelijk van de dikte van het materiaal.

 8. Plaats materiaal in de machine met de juiste geleiders geïnstalleerd en sluit drukwielhandgreep #9.

 9. Zwaai de wigborgingshendel #11 in de richting van de machine, waardoor de Triad automatisch voorwaarts beweegt en de wig in het materiaal grijpt.

 10. Pas de snelheidsregeling aan naar boven of beneden totdat je kunt controleren of je een goede las krijgt.

Triade Extreem-Getallen


4.0 Materiaal Gidsen

Alle onderstaande handleidingen zijn inbegrepen bij de aankoop van de standaardmachine. Elke gids geeft je een specifiek type lasnaad en meer. Je kunt maar één geleidersysteem tegelijk gebruiken.

De Top Guide wordt gebruikt bij alle drie de verschillende lasfuncties, overlappen, zomen en gebedslassen. Alle geleiders zijn verstelbaar.

Voor een nauwkeurige las zonder losse flap aan de boven- of onderkant van de plaat, moeten de geleiders zo worden afgesteld dat ze gelijk zijn met de breedte van de wig of het lasgebied.

Overlappingsgids

Triade Overlap Gids

Topgids

Triade topgids

Handleiding zoom

Triade Hem Gids

Gebed of Fin Gids

Triade Gebed of Fin Gids

5.0 Lassen

5.1 Overlap lassen

Bevestig Overlapgeleider nr. 1 aan de basisplaat met de twee meegeleverde schroeven. Draai schroef (A) los om de onderkant van de overlap bij te stellen voor de juiste uitlijning en draai de schroef weer vast.

Triade Universeel aanzicht van overlaplassen

5.2 Hem lassen

Schuif de zoomgeleider nr. 2 op de drie roestvrijstalen staven tot aan de buitenste hoorngeleider nr. 3 (schema nr. 1), laat voldoende ruimte tussen de twee zodat het materiaal gemakkelijk kan glijden. Draai de duimschroef (B) (schema #1) vast, zodat de buitenste hoorngeleider en zoomgeleider als één geheel kunnen bewegen. Dit bepaalt de grootte van de te lassen zoom. Druk op zoomgeleider nr. 4 (schema nr. 2) om de gewenste zoombreedte of -maat te verkrijgen. Als dit is gebeurd, draait u de duimschroeven (C) (schema #1) vast om vast te zetten.

Triad universele zoomgeleider met hete wig

5.3 Gebed of vinlassen

Plaats Bidgeleider nr. 5 onder de lashoorn en plaats de sleutel in de gleuf. Zet vast met de meegeleverde schroef zodra de juiste uitlijning is voltooid.

Triad universele hete wiglasmachine gebedsribbenlas

5.4 Voorste geleiders

Voorgeleiders #6 zijn verstelbaar om materiaal vooraf uit te lijnen voordat je bij het lasproces komt. Dit helpt de operator om het materiaal op de juiste manier in de machine te voeren.

Triade-Front-Gids

6.0 Algemeen onderhoud

Algemeen onderhoud moet jaarlijks worden uitgevoerd aan uw Triad Extreme Welder.

De kettingspanning moet worden gecontroleerd om overmatige slijtage van de kettingen en tandwielen te voorkomen. Het gebruik van een schuimend kettingsmeermiddel houdt de ketting vast en verlengt de levensduur van de ketting.

De knijprollen moeten worden vervangen als er sneden, platte plekken, brandplekken enz. zijn.

De wigafstelling moet dagelijks gecontroleerd worden voordat er gelast wordt. De gebruiker moet bekend zijn met alle wigafstellingen om de beste laskwaliteit te krijgen. Controleer op losse hardware. Losse hardware kan de wigafstelling bij elke inschakeling veranderen.

7.0 Wiggen reinigen en slijpen

Voor nauwkeurige lassen en een langere levensduur van de wig moet de wig regelmatig worden schoongemaakt en geslepen.

REINIGING: De wig moet dagelijks worden gereinigd. Er zijn twee manieren om de wig schoon te maken.

 1. Met de drukrollen in de bovenste stand en de wig in de laspositie, gebruikt u de meegeleverde messing borstel en reinigt u de wig aan de boven- en onderkant. Dit kan na elke las of wanneer nodig worden gedaan.

 2. De tweede methode om de wig schoon te maken is door de temperatuur te verhogen tot 510 graden C gedurende 5-10 minuten. Hierdoor wordt het residu op de wig verbrand en zal het afschilferen. Gebruik de messing borstel om het te verwijderen.

SCHONEN: De wig moet worden geslepen als er tekenen van slijtage op de wig zijn. Dit is te zien aan ongelijkmatige lassen, afgeronde randen of hoeken op de wig.

 1. Installeer beide gladde stalen rollen op de machine (de wig niet honen met de siliconen rollen op de machine).

 2. Zet de vooruit/achteruit-schakelaar in de achteruitstand.

 3. Draai de wig in de laspositie en sluit de rollen.

 4. Neem de bijgeleverde fijne Emery Cloth en haal deze terug door de rollers bovenop de wig. Herhaal deze stap aan de onderkant van de wig.

 5. Herhaal stap 4 boven en onder totdat de wig over de hele lengte gelijkmatig gedragen is.

 6. Als door honen de wig niet recht wordt gemaakt, raadpleeg dan het hoofdstuk Wigafstelling. Een combinatie van honen en afstellen kan nodig zijn.

Smeerlinnen

8.0 Wigafstelling

De juiste uitlijning van de wig is essentieel voor een goede las. De eenheden zijn vooraf ingesteld in de fabriek. Er moeten proeflassen worden gemaakt voordat de machine daadwerkelijk wordt gebruikt. Als proeflassen alleen goed zijn aan de ene of de andere kant, of slechts gedeeltelijk gelast zijn, betekent dit dat de wig niet goed of haaks op de rollen is uitgelijnd en dat de uitlijning moet worden aangepast. Haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de wig is afgekoeld voordat u aan de machine gaat werken.

1. Trek de drukrolhendel nr. 1 omlaag. Hierdoor worden de drukrollen gesloten.

Triad universele hete wig bovenaanzicht

2. Draai de wighendel nr. 2 in deze stand om de wig met de rollen te verbinden. De wig nr. 4 moet aan beide kanten goed in de rollen nr. 3 passen en gecentreerd zijn.

Triade-Label-2

Triade Universele hete wig, zicht op wig

3. Draai schroef nr. 5 om de wig tussen de rollen te centreren. U hoeft maar 1/8 of 1/4 slag te draaien. Niet omdraaien. Beweeg de drukrolhendel langzaam op en neer om de afstelling van de centrering te controleren. Zwaai de wighendel in en uit om de juiste positionering te controleren.

Triade-Label-4

4. Afstelschroef #6 beweegt de wig op de middenas naar links en rechts. Draai borgschroef #8 los om af te stellen. Draai borgmoer #7 los, draai de stelschroef rechtsom om de rechterkant van de wig naar binnen te brengen en linksom om de linkerkant naar binnen te brengen. Draai de borgschroef en borgmoer vast wanneer de wig goed is afgesteld.

Triad Universal hete wig, zicht op rollen

5. De wigstopschroef nr. 9 stopt de beweging van de wig bij het positioneren van de wig in de laspositie. Draai borgmoer nr. 10 los en draai de stelschroef in of uit tot de juiste positie. De rand van de wig moet goed en recht in de rollen aan beide uiteinden passen.

Triade-Label-6

Maak een testlas voordat u verder gaat met het werk. Fijnafstelling kan gedaan worden terwijl de wig heet is. Laat de hete wig niet gedurende langere tijd in de siliconenrollen lopen zonder dat er materiaal in de machine zit, want dan wordt de siliconen vervormd.

OPMERKING: Voor dikkere producten (vanaf 30 mm) kan het nodig zijn om de wig naar achteren te plaatsen om ruimte te maken voor het materiaal.
 

9.0 Vervanging wig

De wig moet worden vervangen wanneer honen en afstellen niet langer effectief is. Als het verwarmingselement na verloop van tijd defect raakt, is het mogelijk dat het niet gemakkelijk te verwijderen is. De wig en het verwarmingselement moeten dan waarschijnlijk samen worden vervangen.

 1. Haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de wig is afgekoeld.

 2. Verwijder de schroef nr. 11 van de ophangbeugel en verwijder de wigbehuizing nr. 14.

 3. Schroef verwarmingsconnector #12 los en maak hem los.

 4. Verwijder beide wigschroeven #13 en verwijder de wig.

 5. Installeer de nieuwe wig met de wigschroeven. Bevestig de verwarmingsconnector en bevestig de wig opnieuw.

 6. Centreer de behuizing met schroef nr. 11 en draai vast.

 7. Uitlijning van de wig kan nodig zijn, raadpleeg het hoofdstuk over wigafstelling.

OPMERKING: De wigbehuizing beweegt heen en weer in de sleuf voor #11 schroef. Door de behuizing te bewegen, wordt het materiaal meer of minder blootgesteld aan de wig voor een andere voorverwarmingstijd of blootstelling. Dunnere producten hebben weinig voorverwarming nodig, dikker materiaal meer.

10.0 Installatie van wiggen

Triade wiggeleider

Installeer de wig op de wigmontagearm samen met de loodbeugel met behulp van twee schroeven (zie inzet foto). Plaats de verwarmingsdraden op de juiste manier op de geleidingsbeugel en sluit de lipjes om ze vast te zetten.

Triad Universeel installeer wig

Gebruik ritstouwtjes om de verwarmingsdraden bij elkaar te houden, terwijl de wig vastzit. Let op de wikkeling van de verwarmingsdraden rond de bovenste knijprolarm en rond de achterkant van de Triade.

 Triad Universele hete wiglasser ritssluiting

Bevestig met klem en schroef rond de verwarmingsdraden en plaats op de behuizing van de Triade. Niet helemaal vastdraaien.

Triad Universele hete wiglasser klemschroef

Sluit de hete wig elektrisch aan op de aansluiting op de behuizing van de Triade. Maak na aansluiting een comfortabele bocht in de verwarmingsdraad en plaats deze goed in de klem. Draai de wig in en uit de laspositie om ervoor te zorgen dat de wig comfortabel om de achterkant van de Triade zit. Als u klaar bent, draait u de klem vast.

Triad Universal Connect wig

11.0 Problemen oplossen

Problemen oplossen-grafiek

12.0 Schema's

12.1 Onderste chassis/onderste zijwaarts verplaatsingssysteem

Triade-delen-onderste chassisBodem zijwaarts verplaatsingssysteemOnderste chassisBodemzijwaarts verplaatsingssysteem

 
12.2 Onderste chassis/ onderste rolaandrijving
Triade-onderdeel-onderstel-onderste rolaandrijvingOnderste chassisAandrijving voor onderste rollen
 
12.3 Onderste chassis/ onderste rolaandrijving
Triade-Part-Wedge Besturingssysteem & Knijperrolbesturing voor bovenste aandrijvingWigbedieningssysteem & bovenste aandrijving knijprolbedieningen
 
12.4 Wigbedieningssysteem en wigbediening voor de bovenaandrijving
Triade-Part-Wedge Besturingssysteem & Bovenste Aandrijfwig BedieningselementenWigbedieningssysteem en wigbediening voor de bovenaandrijving
 
12.5 Wigbedieningssysteem & bovenste aandrijving Aandrijving bovenste rol
Triade-Deel-Wedge Besturingssysteem & Bovenaandrijving Bovenste RolaandrijvingWigbedieningssysteem & bovenste aandrijving Aandrijving bovenste rol
 
12.6 Primaire aandrijvingen hoofdchassis
Triade-deel-hoofdchassis Primaire aandrijvingenHoofdchassis Primaire Aandrijvingen

 

12.7 Hoofdchassis motor en interne regelingen

Triade-onderdeel-hoofdchassis motor en interne regelingenHoofdchassis Motor en interne bediening

12.8 Montage hoofdchassis

Triade-onderdeel-hoofdchassisHoofdchassis

12.9 Schoot & vin lassysteem

Triade-Deel-Lap en Vin LassysteemBovenklep zoom & handgrepen

12.10 Zoomlassysteem

Triade-Deel-Hem lassysteemHem Las Systeem

12.11 Koord/vlakke zoom lassysteem

Triade-Koord Vlakke zoomlas systeemCordFlat zoomlas systeem

12.12 Buisgeleidingssysteem

Triade-buisgeleidingssysteemBuisgeleidingssysteem

12.13 Bovenklep zoom & handgrepen

Triade-Deel-Top Afdekzoom & HandgrepenSchoot en vin lassysteem

12.14 Buisgeleidingssysteem

Bedieningselementen Triad-Part-TopBedieningselementen bovenklep

13.0 Veelgebruikte onderdelen

 Veelgebruikte onderdelen - grafiek

14.0 Aanvullende machinedocumenten

 

 

Terug naar boven

Machinevideo's

 • Overzicht & Hoe werkt het?
 • Video's
Triade Luifel Opleiding
Triade dektraining
Triade Opvangcentrum Training
Triade Universele Opleiding
Training wiguitlijning en -afstelling
Training over het Triad aandrijfsysteem
Je tapegids instellen

Wilt u contact opnemen met de klantenservice?

Stuur ze gewoon een e-mail hieronder of bel 330-833-6739
Contact Service

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om te beginnen of heb je gewoon meer vragen voor ons? Vul gewoon dit formulier in en we nemen binnenkort contact met je op.